Hogyan hivatkozzunk?

Hogyan hivatkozzunk?

A hivatkozásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: szerző neve, mű címe, fordító neve (ha van fordító), a kötet címe (gyűjteményes kötet esetén), szerkesztő neve (szerkesztett kötet esetén), kiadás helye, kiadó, évszám, oldalszám. Ezen adatok elrendezésének több elfogadható formája van. Itt egy a bölcsészettudományokban meglehetősen elterjedt hivatkozási módot adunk meg. Figyeljenek a részletekre!

Hivatkozás lábjegyzetben:

1. Hivatkozás könyvre:

  • Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája, ford. Papp Zoltán, Budapest: Osiris / Gond-Cura Alapítvány, 2003. 114. o.

 

2. Hivatkozás könyvben megjelent tanulmányra:

  • Losonczi Péter: „A magyar Spinoza-recepció egy fejezete – Babits és Spinoza”, in: Spinoza-tanulmányok, szerk. Boros Gábor, Budapest: Áron, 1994. 137. o.

 

3. Hivatkozás folyóiratban megjelent tanulmányra:

  • Ambrus Gergely: „A tudatosság egy anti-materialista értelmezése: az elgondolhatósági érv”, Magyar Filozófia Szemle 45. (2000), 149. o.

 

Ismételt hivatkozás:

  • Ha ugyanarra a műre hivatkozik, mint az előző lábjegyzetben: Uo. 114–5. o
  • Ha az adott szerzőtől csak egyetlen műre hivatkozik: René Descartes, i. m. 43. o
  • Ha korábban hivatkozott műre hivatkozik: René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, id. kiad. 37. o.

 

Hivatkozás bibliográfiában:

Egy terjedelmes írásnak, pl. TDK-dolgozatnak vagy szakdolgozatnak, bibliográfiát is tartalmaznia kell!

Ez két módon különbözik a lábjegyzetben való hivatkozástól.

  • A vezetéknév ábécérendjét követi – tehát nem Immanuel Kant, hanem: Kant, Immanuel (a magyar neveknél nincs vessző).
  • Tanulmány esetén feltünteti az első és az utolsó oldalt, pl.135–149. o.