dr. Nyírő Miklós anyagai

dr. Nyírő Miklós anyagai

Trends of Philosophy in 19-20th C. Central Europe (MA):

Barry_Smith_(ed.): Structure_and_Gestalt;                  Liliana_Albertazzi,_Massimo_Libardi,_Roberto_Poli (eds.); 

PPT-s: Nyiro – Patocka HE – First Essay – 5;     Nyiro – Patocka HE – Second Essay – 6;     Nyiro – Patocka HE – Third Essay – 7;     Nyiro – Europe and Post-Europe – On Jan Patočka’s Philosophy of History – 9;     Nyiro – Patočka on the Culture of the Care for the Soul -8;    Nyiro – Patočka on the Origins of Contemporary Social-Cultural Crises – 9

—————————————

Újkori filozófiatörténet (SzB):

Rousseau – Társadalmi szerződés – E8;       Locke-Polgari kormanyzat-E7;       Hobbes – Leviatán-E;      Hume – XIV – VI;     Berkeley – Alapelvek;     Locke – Értekezés VIII fej;    Locke – Értekezés II fej;    Leibniz – Metafizikai értekezések;    Spinoza – Etika – I; 

Másodlagos irodalom: Boros – 1 – Bacon;    Boros – 2 – Descartes;     Boros – 3 – Spinoza;     Boros – 4 – Leibniz;    Boros – 5 – Locke;   Boros – 6-7 – Berkeley és Hume;     Boros – 8 – Hobbes;    Boros – 9 – Rousseau; 

——————————————————

19-20. sz.-i kontinentális filozófiatörténet (SzB):

Dilthey – A hermeneutika keletkezése5;   Nietzsche – Adalék a morál genealógiájához – I4;      Kierkegaard – Az esztétikai és etikai egyensúlya – E9;     Marx – E;    Hegel – SzF Előszó;    Fichte – Első bevezetés a tudománytanba – E;    Kant – Levél Herzhez – 4 Kant – Levél Herzhez – 3 Kant – Levél Herzhez – 2 Kant – Levél Herzhez – 1; 

Másodlagos irodalom: I. Boros – Kant és Német idealisták;     II. Boros – Poszt-hegeliánus szerzők; 

PPT-k:  3 – Hegel -7 PPT;       4 – Marx-5 PPT;      5 – Kierkegaard – 9 PPT;       6 – Schopenhauer és Nietzsche – 10 PPT;    7 – Pozicionálás – Hegel-Marx-Kierk-Nietzsche – 4 PPT

——————————————————

Jan Patocka

English: Patočka – Body, Community, Language, World;        Patočka; James Dodd ed. Heretical Essays in the Philosophy of History

Magyar: Patocka – Eu – I;  Patocka – Eu – II;  Patocka: A történelem sémája;      Jan Patočka – Eretnek esszék:  – 1. fele     2. fele


Eugen Fink:    Fink – Play-as-Symbol-of-the-World-And-Other-Writings

———————————————–

Morálfilozófiák – Személyiségetika:    Irodalom – Morálfilozófiák; 

Ullmann – Az értelem dimenziói: I. rész – Tartalom – Bevezetés    II. rész – 1-2.       II. rész – 3-4.      III. rész       IV. rész – 1-2.      IV. rész – 3-4.     V. rész

PPT: Nyiro – Az öncsalás ellen – 8;

—————————————-

Irodalmi hermeneutika (PhD): Gadamer – Szöveg és interpretáció – merged; 

PPT-k: 1 – Linguistic Interpretations of MV – Klaiman – 13;   2 – Kemmer on MV- 8;     3 – Benveniste on MV – 8; 

————————————–

Hermeneutika (PhD):

PDF: Nyiro – Hermeneutic and Deconstructive Conceptions of Language – 9;


Kulturális mediáció (MA) – A medialitás hermeneutikája:

PDF: Nyiro – Az idegenség problémája – 18;

————————————-

Scruton: Scruton – 8. fej.   Scruton – 9_fej.    Scruton – Appendix – 2     Scruton – Appendix 1     Sruton – 11. fej.

————————————-

A cselekvés fogalma (SzB): A cselekvés filozófiái – kollokvium irodalom;   

PPT: Nyiro – A gyakorlat fogalma – E -PowerPoint; Nyiro – Gyakorlat és esemény – 11

PDF: Nyiro – Mediális esemény és a gyakorlat új tipológiája – 31

————————————

Fenomenológia és hermeneutika (SzB): Fenomenológia és hermeneutika – Irodalom

PDF: Nyiro – Husserl, Heidegger és Gadamer a tapasztalatról – 35;    Nyiro – Gadamer a Lét és idő-ről – 15;   Nyiro – Igazság és módszer ‒ A hermeneutikai fenomén – 18; 

———————————–

Modern politikai filozófiák (SzB):

PPT: Nyiro – Jan Patočka történelem- és politikafilozófiája – Európa és az Európa utáni kor – 12

———————————–

Medialitás a filozófiai hermeneutikában (SzB): 

PDF: Nyiro – Gyakorlati fil – akarat versus medialitás – 17;     Nyiro – Hermeneutika és mediális világszemlélet – 8;  

————————————

Fenomenológia (MA):

PPT: Nyiro – A fenomenológiai ontológia két változata – Heidegger és Sartre – 12

————————————-

Hermeneutika (MA):

PPT:   Nyiro – Mediális esemény – 10; 

PDF: Nyiro – Az Igazság és módszer tematikus hangsúlyai – 24;        Nyiro – A mediális esemény eszméje és a Lét és idő – 25

————————————

A filozófia képzés-fordulata: Gadamer és Rorty (MA)

PPT:  Nyiro – A fil képzés-fordulata – Gadamer és Rorty – 5

PDF:  Nyiro – A filozófia képzésfordulata – Rorty és Dewey – 16

————————————

Politikai filozófia (MA):

PPT:  Nyiro – Hermeneutika mint társadalomkritika – 10

PDF: Nyiro – A Habermas−Gadamer-vita – 27;      Nyiro – Constellations of Contemporary Political Orientations – 21;      Nyiro – Hermeneutika mint társadalomkritikai paradigmaváltás – 36;

————————————

Nietzsche és recepciója (MA):

PDF: Nyiro – A játék fogalma – Heidegger, Fink, Gadamer – 24;  

————————————–

Egzisztencializmus és posztmodern (MA): 

PPT: Nyiro – Hyperreality versus Hermeneutic Universe – 7

PDF: Nyiro – Posztmodernitás -Hiperrealitás versus hermeneutikai univerzum – 11

————————————-

 

A védett anyagok megtekintéséhez kattintson IDE!