Etikatanári mesterképzés

Etikatanári mesterképzés

Az alábbi tanterv kizárólag a szakterületi tárgyakat tartalmazza: nem tartalmazza sem a pedagógiai-pszichológiai ismereteket, sem a szakmai gyakorlatot.

A szakterületi tárgyakból megszerzendő kreditek megoszlása a következő:

13 kötelező tárgy

– 9 etika tárgy (28 kredit)

– 3 szakmódszertani tárgy (10 kredit)

– 1 szabadon választható tárgy (2 kredit)

Az előtanulmányi terv felsorolja a tantárgyakat. A kötelező tárgyak kódjának 9. karaktere K, a választható tantárgyak kódjának 9. karaktere V. Az adott tantárgyhoz tartozó különböző kurzusokat a 10-11. karakter különbözteti meg.

A mintatanterv receptet kínál, melynek követésével a képzés a megadott idő alatt elvégezhető.

A kódok jelentése:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B
T
E
A
T
N/L
01-19
K/V
bölcsészkar
etikatanári
tagozat
jelentés nélküli azonosító
kötelező vagy választható
kurzus-azonosító

A 10-11. karakter kurzus az egyazon tantárgyhoz tartozó különböző kurzusok megkülönböztetésére szolgál. Például, hogy egy tantárgy irodalomjegyzéke kicsit módosul, vagy ha más oktató tartja, más kurzusazonosítót kap.

A levelező tagozatos képzés tanterve abban különbözik a nappali tagozatos képzéstől, hogy a választható kurzusok közül – a csoport létszámától függően – maximum hármat fogunk meghirdetni.

A levelező tagozaton meghirdetett tantárgyak kódjai, értelemszerűen, eltérnek a táblázatban szereplőktől abban, hogy 6. karakterük L.

Előtanulmányi rend

Neptun kód
Tanegység
Heti óraszám
Féléves óraszám
Beszámolási kötelezettség
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tantárgyak
BTEATN01K
Etikatörténet és általános etika I
2
30
kollokvium
3
BTEATN02K
Etikatörténet és általános etika II
2
30
gyak. jegy
3
BTEATN03K
Filozófiai antropológia
2
30
kollokvium
3
BTEATN04K
Vallásfilozófia és vallási antropológia
2
30
gyak. jegy
3
BTEATN05K
Morálfilozófiák és személyiség etikák
2
30
kollokvium
3
BTEATN06K
Szociáletika (Alkalmazott etika I.)
2
30
gyak. jegy
4
BTEATN07K
Környezetetika (Alkalmazott etika II.)
2
30
gyak. jegy
3
BTEATN08K
Bio- és orvosetika (Alkalmazott etika III.)
2
30
gyak. jegy
3
BTEATN09K
Pedagógiai etika (Alkalmazott etika IV.)
2
30
gyak. jegy
3
BTEATN010K
Szakmódszertan I. Elméleti alapozás
2
30
kollovium
2
BTEATN11K
Szakmódszertan II. Gyakorlat
2
30
gyak. jegy
3
BTEATN12K
Szakmódszertan III. Digitális pedagógia
2
30
gyak. jegy
2
BTEATN13K
Szakmódszertan IV. Iskolai gyakorlat
4
60
gyak. jegy
3
Szabadon választható tantárgyak
BTEATN01V
Az analitikus filozófia története
2
30
gyak. jegy
2
BTEATN02V
Társadalmi nemek feminizmusok
2
30
gyak. jegy
2
BTEATN03V
Hermeneutika
2
30
gyak. jegy
2
BTEATN04V
Logika
2
30
gyak. jegy
2
BTEATN05V
Nyelvfilozófia
2
30
gyak. jegy
2
BTEATN06V
Egzisztencializmus és a posztmodern
2
30
gyak. jegy
2
BTEATN07V
Politikai filozófia
2
30
gyak. jegy
2


Mintatanterv

Neptun kód
Tanegység
Heti óraszám
Féléves óraszám
Beszámolási kötelezettség
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
A. félév (páratlan év, ősz)
BTEATN01K
Etikatörténet és általános etika I
2
30
kollokvium
3
BTEATN03K
Filozófiai antropológia
2
30
kollokvium
3
BTEATN04K
Vallásfilozófia és vallási antropológia
2
30
gyak. jegy
3
B. félév (páros év, tavasz)
BTEATN02K
Etikatörténet és általános etika II
2
30
gyak. jegy
3
BTEATN05K
Morálfilozófiák és személyiség etikák
2
30
kollokvium
3
BTEATN06K
Szociáletika (Alkalmazott etika I.)
2
30
gyak. jegy
4
BTEATN010K
Szakmódszertan I. Elméleti alapozás
2
30
kollovium
2
páratlan évben is
Szabadon választható tantárgy
2
30
gyak. jegy
2
C. félév (páros év, ősz)
BTEATN07K
Környezetetika (Alkalmazott etika II.)
2
30
gyak. jegy
3
BTEATN08K
Bio- és orvosetika (Alkalmazott etika III.)
2
30
gyak. jegy
3
BTEATN11K
Szakmódszertan II. Gyakorlat
2
30
gyak. jegy
3
páratlan évben is
BTEATN12K
Szakmódszertan III. Digitális pedagógia
2
30
gyak. jegy
2
páratlan évben is
D. félév (páratlan év, tavasz)
BTEATN09K
Pedagógiai etika (Alkalmazott etika IV.)
2
30
gyak. jegy
3
BTEATN13K
Szakmódszertan IV. Iskolai gyakorlat
4
60
gyak. jegy
3
páros évben is


Nyelvvizsga követelmény:
legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.