Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA MINOR, mintatanterv

Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA MINOR, mintatanterv

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év ősze
BTSBN000A
Bevezetés a szabad bölcsészetbe
Aláírás
Minden ősszel!
BTSBN104A
Bevezetés az esztétikába
2
30
Kollokvium
3
Minden ősszel!
BTSBN300S
Esztétikatörténet II.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN301S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN302S
Esztétikatörténet II.
2
30
Gyakorlati jegy
3
Választható tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páratlan év tavasza
BTSBN400S
Esztétikatörténet III.
2
30
Kollokvium
3
Minden tavasszal!
BTSBN300S
BTSBN401S
Esztétikatörténet III.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN402S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
Választható tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páratlan év ősze
BTSBN500S
Kortárs esztétikák
2
30
Kollokvium
3
BTSBN400S
BTSBN501S
Kortárs esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN400S
BTSBN502S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
Választható tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páros év tavasza
BTSBN200S
Esztétikatörténet I.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN201S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN400S
Esztétikatörténet III.
2
30
Kollokvium
3
Minden tavasszal!
BTSBN300S
BTSBN600S
Esztétika szigorlat
Szigorlat
6
Minden félévben!