Szabadbölcsészet ETIKA MINOR, mintatanterv

Szabadbölcsészet ETIKA MINOR, mintatanterv

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év ősze
BTSBN000A
Bevezetés a szabad bölcsészetbe
Aláírás
Minden ősszel!
BTSBN103A
Bevezetés az etikába
2
30
Kollokvium
3
Minden ősszel!
BTSBN300T
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN301T
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN200T
BTSBN302T
Alkalmazott etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN303T
Bevezetés a politikatudományba
2
30
Kollokvium
3
Páratlan év tavasza
BTSBN400T
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN401T
Alkalmazott etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN402T
Bevezetés a politikatudományba
2
30
Kollokvium
3
Páratlan év ősze
Választható tárgy
2
30
Gyakorlati jegy
4
Választható tárgy
2
30
Gyakorlati jegy
4
Páros év tavasza
BTSBN200T
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
Minden tavasszal!
BTSBN201T
Filozófiai és kulturális antropológia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN600T
Etika szigorlat
Szigorlat
6
Minden félévben!
Választható tárgy
2
30
Gyakorlati jegy
4
Választható tárgy
2
30
Gyakorlati jegy
4