Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS előtanulmányi rend, levelező

Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS előtanulmányi rend, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Alapozó szakasz
BTSBL101A
Logika I.
2
30
Kollokvium
3
BTSBL102A
Bevezetés a vallástudományba
2
30
Kollokvium
3
BTSBL103A
Bevezetés az etikába
2
30
Kollokvium
3
BTSBL104A
Bevezetés az esztétikába
2
30
Kollokvium
3
BTSBL105A
Művészettörténet
2
30
Kollokvium
4
BTSBL106A
Bevezetés a kommunkációelméletbe
1
30
Kollokvium
2
BTSBL107A
Bevezetés a filozófiába
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL100A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL200A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL201A
A tudományos írás alapjai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL202A
Számítástechnika
Aláírás
BTSBL300A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL400A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
Törzsképzési szakasz
Választott szakirány
50
Más szakirányok tárgyai
Választható!
BTSBL001N
Bevezetés a szociológiába
2
30
Kollokvium
2
BTSBL002N
Bevezetés a kulturális antropológiába
2
30
Kollokvium
2
BTSBL003N
Bevezetés a társadalomtörténetbe
2
30
Kollokvium
2
BTSBL020N
Szabad bölcsészet speciális kollégium
Szakdolgozat