Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS mintatanterv, levelező

Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS mintatanterv, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
1. év – 1. félév
BTSBL100A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL101A
Logika I.
2
30
Kollokvium
3
BTSBL102A
Bevezetés a vallástudományba
2
30
Kollokvium
3
BTSBL103A
Bevezetés az etikába
2
30
Kollokvium
3
BTSBL104A
Bevezetés az esztétikába
2
30
Kollokvium
3
BTSBL105A
Művészettörténet
2
30
Kollokvium
4
BTSBL106A
Bevezetés a kommunkációelméletbe
1
30
Kollokvium
2
BTSBL107A
Bevezetés a filozófiába
2
30
Gyakorlati jegy
3
1. év – 2. félév
BTSBL200A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL201A
A tudományos írás alapjai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL202A
Számítástechnika
Aláírás
2. év – 1. félév
BTSBL300A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
2. év – 2. félév
BTSBL400A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
3. év – 1. félév
3. év – 2. félév
BTSBL600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
Szakdolgozat