Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS mintatanterv

Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS mintatanterv

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
1. év – 1. félév
BTSBN000A
Bevezetés a szabad bölcsészetbe
2
30
Aláírás
BTSBN100A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN101A
Logika I.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN102A
Bevezetés a vallástudományba
2
30
Kollokvium
3
BTSBN103A
Bevezetés az etikába
2
30
Kollokvium
3
BTSBN104A
Bevezetés az esztétikába
2
30
Kollokvium
3
BTSBN105A
Művészettörténet
2
30
Kollokvium
4
BTSBN106A
Bevezetés a kommunkációelméletbe
2
30
Kollokvium
2
BTSBN107A
Bevezetés a filozófiába
2
30
Gyakorlati jegy
3
1. év – 2. félév
BTSBN200A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN201A
A tudományos írás alapjai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN202A
Számítástechnika
Aláírás
2. év – 1. félév
BTSBN300A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
2. év – 2. félév
BTSBN400A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
3. év – 1. félév
3. év – 2. félév
BTSBN600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN601A
Szakdolgozat