Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA előtanulmányi rend, levelező

Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA előtanulmányi rend, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tárgyak
BTSBL200S
Esztétikatörténet I.
2
30
Kollokvium
3
BTSBL300S
Esztétikatörténet II.
2
30
Kollokvium
3
BTSBL302S
Esztétikatörténet II.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL400S
Esztétikatörténet III.
2
30
Kollokvium
3
BTSBL401S
Esztétikatörténet III.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL500S
Kortárs esztétikák
2
30
Kollokvium
3
BTSBL501S
Kortárs esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL201S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL301S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL402S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL502S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL001S
Kanonikus művek elemzése
2
30
Gyakorlati jegy
3
4 félév!
Választható tárgyak
BTSBL002S
Az esztétika határtudományai
2
30
Kollokvium
4
2 félév!
BTSBL003S
Műelemzés
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL004S
Művészettörténet
2
30
Kollokvium
4
BTSBL005S
Filmtörténet
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL020S
Esztétika speciális kollégium