Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA SZAKIRÁNY, mintatanterv

Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA SZAKIRÁNY, mintatanterv

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év tavasza
BTSBN200S
Esztétikatörténet I.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN201S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN001S
Kanonikus művek elemzése
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páros év ősze
BTSBN300S
Esztétikatörténet II.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN301S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN302S
Esztétikatörténet II.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN001S
Kanonikus művek elemzése
2
30
Gyakorlati jegy
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páratlan év tavasza
BTSBN400S
Esztétikatörténet III.
2
30
Kollokvium
3
Minden tavasszal!
BTSBN300S
BTSBN401S
Esztétikatörténet III.
2
30
Gyakorlati jegy
3
 –
 –
BTSBN402S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
 –
 –
BTSBN001S
Kanonikus művek elemzése
2
30
Gyakorlati jegy
3
 –
 –
Páratlan év ősze
BTSBN500S
Kortárs esztétikák
2
30
Kollokvium
3
BTSBN400S
BTSBN501S
Kortárs esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN400S
BTSBN502S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
 –
BTSBN001S
Kanonikus művek elemzése
2
30
Gyakorlati jegy
3
 –
Páros év tavasza
BTSBN400S
Esztétikatörténet III.
2
30
Kollokvium
3
Minden tavasszal!
BTSBN300S
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
BTSBN600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
2. szakirány esetében helyette Esztétika szigorlat – BTSBN600S
BTSBN601A
Szakdolgozat