Szabadbölcsészet ETIKA, előtanulmányi rend

Szabadbölcsészet ETIKA, előtanulmányi rend

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tárgyak
 
 
BTSBN300T
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN400T
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN200T
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN301T
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN200T
BTSBN201T
Filozófiai és kulturális antropológia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN302T
Alkalmazott etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN401T
Alkalmazott etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN303T
Bevezetés a politikatudományba
2
30
Kollokvium
3
BTSBN402T
Bevezetés a politikatudományba
2
30
Kollokvium
3
BTSBN600T
Etika szigorlat
Szigorlat
6
Kizárólag második szakirányon! Az első szakirányon szakdolgozat és záróvizsga van!
Választható tárgyak
 
 
BTSBN001T
Gyakorlati filozófia
2
30
Gyakorlati jegy
4
6 félév!
BTSBN002T
Etika- és kultúrtörténet
2
30
Gyakorlati jegy
4
BTSBN003T
Alkalmazott etika
2
30
Gyakorlati jegy
4
BTSBN020T
Etika speciális kollégium