Szabadbölcsészet FILOZÓFIA előtanulmányi rend, levelező

Szabadbölcsészet FILOZÓFIA előtanulmányi rend, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tárgyak
BTSBL200F
Logika II.
2
30
Kollokvium
4
BTSBL201F
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBL301F
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBL201F
BTSBL001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
4 félév!
BTSBL400F
Elméleti filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL500F
Elméleti filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL300F
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL401F
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL402F
Fenomenológia és hermeneutika
2
30
Kollokvium
3
BTSBL501F
Fenomenológia és hermeneutika
2
30
Gyakorlati jegy
3
Választható tárgyak
BTSBL002F
Filozófiatörténet
2
30
Gyakorlati jegy
4
3 félév!
BTSBL003F
Elméleti filozófia
2
30
Gyakorlati jegy
4
BTSBL004F
Gyakorlati filozófia
2
30
Gyakorlati jegy
4
BTSBL020F
Filozófia speciális kollégium