Szabadbölcsészet FILOZÓFIA, előtanulmányi rend

Szabadbölcsészet FILOZÓFIA, előtanulmányi rend

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tárgyak
 
 
BTSBN200F
Logika II.
2
30
Kollokvium
4
BTSBN201F
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN301F
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN201F
BTSBN001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
4 félév!
BTSBN400F
Elméleti filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN500F
Elméleti filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN300F
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN401F
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN402F
Fenomenológia és hermeneutika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN501F
Fenomenológia és hermeneutika
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN600F
Filozófia szigorlat
Szigorlat
6
Kizárólag második szakirányon! Az első szakirányon szakdolgozat és záróvizsga van!
Választható tárgyak
 
 
BTSBN002F
Filozófiatörténet
2
30
Gyakorlati jegy
4
3 félév!
BTSBN003F
Elméleti filozófia
2
30
Gyakorlati jegy
4
BTSBN004F
Gyakorlati filozófia
2
30
Gyakorlati jegy
4
BTSBN020F
Filozófia speciális kollégium