Szabadbölcsészet FILOZÓFIA SZAKIRÁNY, mintatanterv, levelező

Szabadbölcsészet FILOZÓFIA SZAKIRÁNY, mintatanterv, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év tavasza
BTSBL200F
Logika II.
2
30
Kollokvium
4
BTSBL201F
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
Minden tavasszal!
BTSBL001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páros év ősze
BTSBL001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL300F
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL301F
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBL201F
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páratlan év tavasza
BTSBL001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL400F
Elméleti filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL401F
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL402F
Fenomenológia és hermeneutika
2
30
Kollokvium
3
Páratlan év ősze
BTSBL001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL500F
Elméleti filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL501F
Fenomenológia és hermeneutika
2
30
Gyakorlati jegy
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páros év tavasza
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
BTSBL600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
2. szakirány esetében helyette Filozófia szigorlat!
Szakdolgozat