Szabadbölcsészet FILOZÓFIA SZAKIRÁNY, mintatanterv

Szabadbölcsészet FILOZÓFIA SZAKIRÁNY, mintatanterv

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év tavasza
BTSBN200F
Logika II.
2
30
Kollokvium
4
BTSBN201F
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
Minden tavasszal!
BTSBN001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páros év ősze
BTSBN001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN300F
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN301F
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN201F
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páratlan év tavasza
BTSBN001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN400F
Elméleti filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN401F
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN402F
Fenomenológia és hermeneutika
2
30
Kollokvium
3
Páratlan év ősze
BTSBN001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN500F
Elméleti filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN501F
Fenomenológia és hermeneutika
2
30
Gyakorlati jegy
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páros év tavasza
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
BTSBN600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
2. szakirány esetében helyette Filozófia szigorlat – BTSBN600F
BTSBN601A
Szakdolgozat