Szabadbölcsészet KOMMUNIKÁCIÓ előtanulmányi rend, levelező

Szabadbölcsészet KOMMUNIKÁCIÓ előtanulmányi rend, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tárgyak
BTSBL204K
A kommunikáció hermeneutikája
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL205K
Önismeret és együttműködés
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL300K
Információs társadalom
2
30
Kollokvium
2
BTSBL301K
Tömegkommunikáció
2
30
Kollokvium
2
BTSBL302K
A politikai kommunikáció és marketing alapjai
2
30
Kollokvium
3
BTSBL400K
A politikai kommunikáció és marketing alapjai
2
30
Kollokvium
3
BTSBL303K
A vizuális antropológia alapfogalmai
2
30
Kollokvium
2
BTSBL304K
Kommunikációelmélet
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL402K
Kommunikációs tréning
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL403K
Diskurzuselemzés
2
30
Kollokvium
3
BTSBL500K
Interkulturális kommunikáció
2
30
Kollokvium
2
BTSBL501K
Interkulturális kommunikáció
1
15
Gyakorlati jegy
2
BTSBL502K
Vizuális kommunikáció
2
30
Gyakorlati jegy
2
Választható tárgyak
BTSBL001K
Előadói gyakorlat
2
30
Gyakorlati jegy
3
6 félév!
BTSBL002K
Nyelvpolitika, nyelvi jogok és a nyelvoktatás
2
30
Gyakorlati jegy
2
BTSBL003K
Kommunikációtörténet
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL004K
Szövegnyelvészet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL006K
A film antropológiája
2
30
Kollokvium
3
BTSBL007K
Kreatív írás
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL009K
A dokumentumfilm története
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL020K
Kommunikáció speciális kollégium