Szabadbölcsészet KOMMUNIKÁCIÓ, előtanulmányi rend

Szabadbölcsészet KOMMUNIKÁCIÓ, előtanulmányi rend

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tárgyak
 
 
BTSBN204K
A kommunikáció hermeneutikája
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN205K
Önismeret és együttműködés
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN300K
Információs társadalom
2
30
Kollokvium
2
BTSBN301K
Tömegkommunikáció
2
30
Kollokvium
2
BTSBN302K
A politikai kommunikáció és marketing alapjai
2
30
Kollokvium
3
BTSBN400K
A politikai kommunikáció és marketing alapjai
2
30
Kollokvium
3
BTSBN303K
A vizuális antropológia alapfogalmai
2
30
Kollokvium
2
BTSBN304K
Kommunikációelmélet
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN402K
Kommunikációs tréning
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN403K
Diskurzuselemzés
2
30
Kollokvium
3
BTSBN500K
Interkulturális kommunikáció
2
30
Kollokvium
2
BTSBN501K
Interkulturális kommunikáció
2
30
Gyakorlati jegy
2
BTSBN403K
Vizuális kommunikáció
2
30
Gyakorlati jegy
2
BTSBN600K
Kommunikáció szigorlat
Szigorlat
6
Kizárólag második szakirányon! Az első szakirányon szakdolgozat és záróvizsga van!
Választható tárgyak
 
 
BTSBN001K
Előadói gyakorlat
2
30
Gyakorlati jegy
3
6 félév!
BTSBN002K
Nyelvpolitika, nyelvi jogok és a nyelvoktatás
2
30
Gyakorlati jegy
2
BTSBN003K
Kommunikációtörténet
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN004K
Szövegnyelvészet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN006K
A film antropológiája
2
30
Kollokvium
3
BTSBN007K
Kreatív írás
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN009K
A dokumentumfilm története
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN020F
Kommunikáció speciális kollégium