Szabadbölcsészet KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY, mintatanterv, levelező

Szabadbölcsészet KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY, mintatanterv, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év tavasza
BTSBL204K
A kommunikáció hermeneutikája
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL205K
Önismeret és együttműködés
2
30
Gyakorlati jegy
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
Páros év ősze
BTSBL300K
Információs társadalom
2
30
Kollokvium
2
BTSBL301K
Tömegkommunikáció
2
30
Kollokvium
2
BTSBL302K
A politikai kommunikáció és marketing alapjai
2
30
Kollokvium
3
BTSBL303K
A vizuális antropológia alapfogalmai
2
30
Kollokvium
2
BTSBL304K
Kommunikációelmélet
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páratlan év tavasza
BTSBL400K
A politikai kommunikáció és marketing alapjai
2
30
Kollokvium
3
BTSBL402K
Kommunikációs tréning
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL403K
Diskurzuselemzés
2
30
Kollokvium
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
Páratlan év ősze
BTSBL500K
Interkulturális kommunikáció
2
30
Kollokvium
2
BTSBL501K
Interkulturális kommunikáció
2
30
Gyakorlati jegy
2
BTSBL502K
Vizuális kommunikáció
2
30
Gyakorlati jegy
2
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
Páros év tavasza
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
BTSBL600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
2. szakirány esetében helyette Kommunikáció szigorlat!
Szakdolgozat