Szabadbölcsészet VALLÁSTUDOMÁNY SZAKIRÁNY, mintatanterv

Szabadbölcsészet VALLÁSTUDOMÁNY SZAKIRÁNY, mintatanterv

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év tavasza
BTSBN200V
Bevezetés a vallástudományba II.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN201V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN202V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN203V
Vallásfilozófia
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páros év ősze
BTSBN300V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN301V
Egyháztörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN302V
Vallásfilozófia
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN303V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páratlan év tavasza
BTSBN400V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN401V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN402V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN403V
Egyháztörténet
2
30
Kollokvium
3
Páratlan év ősze
BTSBN500V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páros év tavasza
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
BTSBN600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
2. szakirány esetében helyette Vallástudomány szigorlat – BTSBN600V
BTSBN601A
Szakdolgozat