Záróvizsgák (BA)

Záróvizsgák (BA)

A szabad bölcsészeti tanulmányok lezárása

A szabad bölcsészet szakos hallgatók annak a szakiránynak az anyagából tesznek záróvizsgát, amelyből szakdolgozatukat írják. A záróvizsga szóban történik, s a hallgatónak két kérdésre kell válaszolnia.

Azon más szakos hallgatók, akik felveszik a szabad bölcsészet szakon meghirdetett valamelyik minort, a minor anyagából nem írnak szakdolgozatot, és nem záróvizsgáznak, hanem írásbeli szigorlatot tesznek.

Azon szabad bölcsészet szakos hallgatók, akik két szabad bölcsészet szakirányt vesznek fel, csak az egyik szakirányukból írnak szakdolgozatot és tesznek záróvizsgát („1. szakirány”), másik szakirányukból („2. szakirány”) – a szabad bölcsészet szak valamelyik minorját felvevő más szakos hallgatókhoz hasonlóan – írásbeli szigorlatot tesznek.

A diploma minősítése egyenlő arányban múlik: a szakdolgozat osztályzatán, a záróvizsga eredményén és a súlyozott tanulmányi átlagon.

A záróvizsgán és minort illetve 2. szakirányt lezáró szigorlaton a következő tantárgyak anyagát kérjük számon. Ahol választási lehetőség van, a választható tantárgyakat jelöljük.

A vizsga menete

A záróvizsgán és a szigorlaton a lent felsorolt tantárgyakat a következőképpen kérjük számon: a hallgató minden tárgyból kap egy tételt, s a tételek közül kettőt kiválasztania.

Példa. Esztétika szakirányon a hallgató öt tételt kap: Esztétikatörténet I, II, III, Kortárs esztétika, valamint az általa választott Ágazati esztétika. Ő maga dönti el, hogy az öt tétel közül melyik kettőből felel, illetve a szigorlaton melyik kettőről ír.

Záróvizsga tárgyak és tételsorok szakirányonként

(Ahol a tételnél nem szerepel irodalom, ott  az adott kurzusban az adott témakörhöz megadott irodalom ismeretét várjuk el.)

Esztétika

BTSBN200S Esztétikatörténet I. (antikvitás, középkor, reneszánsz)

BTSBN300S Esztétikatörténet II. (újkor, felvilágosodás, klasszika)

BTSBN400S Esztétikatörténet III. (romantika és modernitás)

BTSBN401S Kortárs esztétika (20. század 2. fele)

Valamelyik Ágazati esztétikához tartozó tantárgy, annak megfelelően, hogy a hallgató milyen témából írja a szakdolgozatát.

BTSBN201S (képzőművészet-esztétika)

BTSBN301S (irodalomesztétika)

BTSBN402S (zeneesztétika)

BTSBN502S (dráma- és filmesztétika)

Esztétika tételsor

Etika

BTSBN200T  Etikatörténet és általános etika I.

BTSBN301T  Etikatörténet és általános etika II.

BTSBN201T  Filozófiai és kulturális antropológia

BTSBN300T Gyakorlati filozófia I.

BTSBN400T Gyakorlati filozófia II.

A hallgató által szabadon választott Alkalmazott etikai tantárgy, mely lehet:

BTSBN302T  Alkalmazott etika I. ( ökológiai etika)

BTSBN401T  Alkalmazott etika II. (feminista etika)

Etika tételsor

Filozófia

BTSBN300A Filozófiatörténet III. (újkor, beleértve a 200A újkori részét: Bacon, Descartes, Hobbes)

BTSBN400A  Filozófiatörténet IV.

BTSBN400F Elméleti filozófia I.

BTSBN500F  Elméleti filozófia II.

BTSBN402F  Fenomenológia és hermeneutika I.

BTSBN501F  Fenomenológia és hermeneutika II.

Filozófia tételsor

Kommunikáció- és médiatudomány

BTSBN300K  Információs társadalom

BTSBN301K  Tömegkommunikáció

BTSBN106A  Kommunikációelmélet

BTSBN502K Vizuális kommunikáció

BTSBN500K  Interkulturális kommunikáció

BTSBN501K  Interkulturális kommunikáció

BTSBN303K  A vizuális antropológia alapfogalmai

Kommunikáció és médiatudomány tételsor

Vallástudomány

BTSBN102A  Bevezetés a vallástudományba I.

BTSBN203V  Vallásfilozófia I.

BTSBN500V  Vallástörténet V. (modern európai vallástörténet)

Valamelyik a biblikus vallások történetével kapcsolatos tantárgyak közül, mely lehet:

BTSBN201V  Vallástörténet I.

BTSBN300V  Vallástörténet II.

Valamelyik a Biblián kívüli vallások történetével kapcsolatos tantárgyak közül, mely lehet:

BTSBN400V  Vallástörténet III.

BTSBN401V  Vallástörténet IV.

Vallástudomány tételsor