Az akkreditáció óta bekövetkezett változások

Az akkreditáció óta bekövetkezett változások

Tantervi változások

A szabad bölcsészet alapképzési szak tanterve két ízben módosult.

A 2008-ban belépő évfolyamtól kezdve:

  1. Bevezetés a filozófiába címmel új alapozó tárgyat vezettünk be.
  2. A kommunikáció- és médiatudomány szakirányon két új kötelező tárgyat vezettünk be A kommunikáció hermeneutikája  illetve Önismeret és együttműködés címmel. Ezzel egyidejűleg három kötelező tárgyat – Nyelv és társadalom előadás, Nyelv és társadalom szeminárium, Pragmatika –választható speciális kollégiummá minősítettünk át.
  3. A levelező tagozaton, a hallgatói terhelés egyenletesebbé tétele céljából négy tantárgyat a mintatanterv szerinti 3. ill. 4. félévről az 1. és a 2. félévre helyeztünk át.

A 2009-ben belépő évfolyamtól kezdve:

  1. Az esztétika szakirányon a Kortárs esztétikák tantárgy két féléves egyfélézésre, az Esztétikatörténet II. egy félévesről két félévesre változott.
  2. A filozófia szakirányon is kötelezővé tettük az Etikatörténet és általános etika c. két féléves tantárgyat.
  3. A kommunikáció- és médiatudomány szakirányon megszűnt A digitális világ antropológiája c. kötelező és A kommunikáció és prezentációs technikái c. választható tantárgy. Az utóbbi anyagát lefedi a speciális kollégiumként rendszeresen hirdetett Előadói gyakorlatok. Bevezetésre került A dokumentumfilm története c. választható tantárgy
  4. A mintatanterv jelentősen átalakult. A szakirányok kötelező óráit ettől kezdve nem évenként, hanem kétévenként hirdetjük. Így a mintatantervben ezeknél a tárgyaknál nem 1., 2. stb. félév szerepel, hanem páros év ősze, páratlan év tavasza, stb. Ennek megfelelően felülvizsgáltuk az előfeltételek rendszerét, és az előfeltételek többségét eltöröltük. Azoknál a tárgyaknál, ahol megmaradtak az előfeltételek, az órákat változatlanul évente hirdetjük.

 

Tantárgyfelelősök változásai

A szabad bölcsészet szakon

Tantárgy régi tantárgyfelelős új tantárgyfelelős
A tudományos írás alapjai Ambrus Gergely Bognár László
Bevezetés a filozófiába Schwendtner Tibor
Bevezetés a vallástudományba Pethő Sándor Gáspár Csaba
Bevezetés az etikába Hársing László Hell Judit
Esztétikatörténet Lendvai L. Ferenc Veres Ildikó
Művészettörténet Dománszky Gabriella Lendvai L. Ferenc
Esztétikatörténet Lendvai L. Ferenc Veres Ildikó
Kortárs esztétikák Lendvai L. Ferenc Ambrus Gergely
Etikatörténet és általános etika Lendvai L. Ferenc Ambrus Gergely
Etika- és kultúrtörténet Hársing László Lendvai L. Ferenc
Filozófiai antropológia Hársing László Gáspár Csaba
A kommunikáció hermeneutikája Bognár László
A tömegkommunikáció szociológiája Zsolt Péter Pankucsi Márta
Önismeret és együttműködés Nyírő Miklós
Vizuális kommunikáció Gulyás Gyula Baán András
Vallástörténet Baán István Gáspár Csaba
Vallásfilozófia Pethő Sándor Gáspár Csaba

 

A filozófia mesterszakon

Angolszász és kontinentális metafizikák Demeter Tamás Schwendtner Tibor
Egzisztencializmus és posztmodern Schwendtner Tibor Nyírő Miklós
Elmefilozófia Demeter Tamás Ambrus Gergely
Klasszikus szerzők a fenomenológiába Szegedi Nóra Schwendtner Tibor

 

Az etikatanár mesterszakon

Környezetetika Hársing László Hell Judit
Pedagógiai etika Vajda Zsuzsanna Lubinszki Mária

 

A filozófiatanár mesterszakon

Szakmódszertan Mariska Zoltán Bacsó László
Iskolai gyakorlat Mariska Zoltán Bacsó László