Az oktatók minőségének biztosítása

Az oktatók minőségének biztosítása

Az intézet oktatói állománya

Alkalmazásban:

  • 1 egyetemi tanár
  • 3 egyetemi docens, közülük habilitált: 2
  • 2 egyetemi adjunktus, PhD-vel

 

Alkalmazáson kívül:

  • 1 professor emeritus, DSC

 

Az intézet által szervezett képzésekben emellett rendszeresen részt vesz 8 más intézetekhez tartozó oktató, alkalmilag pedig további 3-4.

Oktatói terhelés

Az utóbbi években részben a csökkenő hallgatói létszám, részben az oktatók számának csökkenése miatt át kellett gondolnunk, hogy milyen képzéseket, a képzéseken belül pedig milyen specializációkat indítunk, illetve milyen választható órákat tartunk. Az oktatói erőforrásokkal való takarékoskodás fő elemei:

  • A szabad bölcsészet alapszakon 2011 óta nem indítjuk a vallástudomány szakirányt, s a fennmaradó négy szakirányból legfeljebb hármat, esetenként csak kettőt indítunk. A szakirányok kötelező óráit négy félévenként hirdetjük meg.
  • A mesterképzéseket többnyire vagy csak nappali, vagy csak levelező tagozaton indítjuk.
  • Szakszöveg-olvasási órákat nem tartunk – ezekre nincs is az utóbbi években hallgatói igény.
  • Kisebb létszámú képzések esetén a választható órák esetében a választás úgy valósul meg, hogy a hallgatók által kért órákat indítjuk.
  • A doktori képzésben esetenként különböző évfolyamoknak együtt tartjuk ugyanazt az órát.

Az alábbi egy átlagosnak mondható félév, melyben az alábbi képzések futnak:

képzés nappali tagozat levelező tagozat
szabad bölcsészet alapképzés + +
filozófia mesterképzés +
ember- és társadalomismeret tanári +
etikatanár +
filozófiatanár +

 

Az oktatói terhelés egy ilyen félévben a következőképpen alakul (konzultációk nélkül, a levelezős óraterhelést az egyetemen alkalmazott 0,3-as szorzóval számolva):

képzés heti óraszám mások által tartott intézeti terhelés
szabad bölcsészet nappali tagozat(3 szakirány) 46 14 32
szabad bölcsészet levelező tagozat (2 szakirány) 13 5 8
filozófia mesterképzés nappali (2 szakirányú modul) 18 18
ember és társadalom ismeret műveltségterületi tanár nappali tagozat 8 6 2
etikatanár nappali tagozat 8 2 6
filozófiatanár levelező tagozat 2,4 2,4
karon belüli átoktatás 2 2
doktori óra 8 8
összesen 103,4 27 78,4