Dr. Veres Ildikó – Szakmai önéletrajz

Dr. Veres Ildikó – Szakmai önéletrajz

Az iskoláimat (általános, gimnázium) Debrecenben végeztem, 1978-ban a KLTE-n kaptam magyar irodalom és nyelv és népművelés szakos, majd az ELTE-n 1982-ben filozófia szakos diplomát. Esztétikából doktoráltam 1983-ban, majd 1991-ben kandidátusi fokozatot szereztem. A dolgozatom címe: Helyzettudat és filozófia – Egy értelmiségi mentalitás a XX. század első felének Erdélyében – Tavaszy Sándor. Hasonló címmel jelent meg közös kötetünk Tőkés István kolozsvári teológussal 1994-ben. A KLTE Filozófia Tanszékén voltam ösztöndíjas gyakornok 1978-1980 között, 1980-1984-ig tanársegédként a Nyíregyházi Főiskolán, majd 1984-től a Miskolci Egyetemen adjunktusként, 1992-től egyetemi docensként dolgoztam, s jelenleg is dolgozom a Filozófia Intézetben. Alapító általános és gazdasági igazgatóhelyettese voltam a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének és az Intézetben létrejött filozófia szak létrehozásában is alapítóként működtem közre. Igazgatóhelyettesként 1994-ig, a Filozófiatörténet tanszékvezető-helyetteseként 1998-ig dolgoztam.

Tagja voltam / vagyok a következő szakmai szervezeteknek:

  • az MTA TMB-nek 1993 – 1995 között
  • 1993-tól 1996-ig az MTA II. osztály Filozófia Bizottságának
  • 1990-től a Magyar Filozófiai Társaságnak
  • 1991-től a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaságnak
  • 1991-től az AIPPH-nak
  • 1992-től a MTA Miskolci Akadémiai Bizottságnak
  • 2006-tól a Miskolci Egyetem Jogorvoslati Bizottságának
  • 2008 – 2011-ig az OTKA Filozófia Zsűrinek
  • 2012-től tudományos főmunkatárs MTA-ELTE Hermeneutika kutatócsoportban