Prof. Dr. Lendvai L. Ferenc – Publikációk

Prof. Dr. Lendvai L. Ferenc – Publikációk

1966

 • Lendvai L. Ferenc: Tanulmány Leibniz filozófiájáról (Simonovitsné Beke Anna: A dialektika Leibniz filozófiájában). In: Népszabadság : 1966. 09. 15.
 • Lendvai L. Ferenc: Antonio Nunez Jimenez: Kuba földrajza. In: Népszabadság : 1966. 11. 05.
 • Lendvai L. Ferenc: Sárfalvi Béla: Az ember és a Föld. In: Népszabadság : 1966. 12. 08.

 

1967

 • Lendvai L. Ferenc: Filozófiatörténeti bevezetés a marxista filozófiába I-II. Budapest : Tankönyvkiadó, 1967. 136, 104 p.

 

1968

 • Lendvai L. Ferenc: Tőkei Ferenc: A társadalmi formák elméletéhez. In: Társadalmi Szemle. 1968 (23) : 8-9. p. 111-113.

 

1969

 • Lendvai L. Ferenc: Teológiai variációk marxi témákra. In: Világosság. 1969 (10) : 4. p. 198-199.
 • Lendvai L. Ferenc: Protestantizmus a történelemben és a jelenben. In: Világosság. 1969 (10) : 8-9. p. 451-462.

 

1970

 • Lendvai L. Ferenc: Egyház és történelem – katolikus tükörben. In: Világosság. 1970 (11) : 2. p. 65-71.
 • Lendvai L. Ferenc: Lenin: a gyakorlat filozófusa. In: Világosság. 1970 (11) : 5. p. 257-263.
 • Lendvai L. Ferenc: Az elidegenedésről : Levél Cselényi István Gábornak. In: Világosság. 1970 (11) : 6. p. 354.
 • Lendvai L. Ferenc: A politikai forradalom filozófiájától a társadalmi forradalom teológiájáig. In: Világosság. 1970 (11) : 8-9. p. 484-493.
 • Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: Hegel: gondolatok a történelem perifériáján. In: Világosság. 1970 (11) : 11. p. 650-653.

 

1971

 • Lendvai L. Ferenc: Osztályharcok Franciaországban: történelem és politika. In: Világosság. 1971 (12) : 6. p. 344-345.
 • Lendvai L. Ferenc: Bűn és bűnhődés, avagy egy prófécia anatómiája. In: Világosság. 1971 (12) : 8-9. p. 490-498.

 

1972

 • Lendvai L. Ferenc: Vallás, nacionalizmus, politika : Francia marxista elemzés Izraelről. In: Világosság. 1972 (13) : 7. p. 427-431.
 • Lendvai L. Ferenc: Az egyetemesség alapjai és a dialógus. In: Világosság. 1972 (13) : 8-9. p. 540-545.

 

1973

 • Lendvai L. Ferenc: Filozófiatörténeti áttekintés. In: Filozófia I. (szerk. Szénási József). Budapest : Tankönyvkiadó, 1973. p. 21-97.

 

1974

 • Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története : A Védáktól Wittgensteinig. Budapest : Kossuth Kiadó, 1974. 264 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Lukács György és Seidler Irma : A „Midás király legendája” elé. In: Világosság. 1974 (16) : 1. p. 34-36.

 

1975

 • Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács történetfilozófiájához: Magyarország és Kelet-Európa. In: Világosság. 1975 (16) : 6. p. 344-351.
 • Lendvai L. Ferenc: Utópizmus és poroszság : Adalék Johann Gottlieb Fichte történetfilozófiájához. In: Világosság. 1975 (16) : 8-9. p. 498-504.

 

1976

 • Lendvai L. Ferenc: Utószó. In: Fichte: Az ember rendeltetése. Budapest: Magyar Helikon Kiadó, 1976. p. 253-286.
 • Lendvai L. Ferenc: Zur Geschichtsphilosophie des jungen Lukács: Ungarn und Osteuropa. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1976 (9). p. 139-152.
 • Lendvai L. Ferenc: A történelem kérdőjelei: Ágh Attila tanulmányairól. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1976 (20) : 4. p. 667-669.
 • Lendvai L. Ferenc: Történetfilozófiáról és történettudományról – Mezopotámia ürügyén. In: MTA II. osztály Közleményei. 1976 (25). p. 331-345.
 • Lendvai L. Ferenc: A modernizmus : Szovjet tanulmánykötet. In: Társadalmi Szemle. 1976 (31) : 4. p. 101-103.
 • Lendvai L. Ferenc: Hatvan év után : Lukács művészetfilozófiai–esztétikai kéziratainak kiadásához.  In: Világosság. 1976 (17) : 6. p. 376-384.
 • Lendvai L. Ferenc: Protestantizmus és „magyarság” Karácsony Sándor pedagógiájában. In: Világosság. 1976 (17) : 8-9. p. 556-561.
 • Lendvai L. Ferenc: „Sumer-magyarológia”. In: Élet és Irodalom : 1976. 07. 24.

 

1977

 • Lendvai L. Ferenc: Lukács György útja Marxhoz : A fiatal Lukács szellemi fejlődésének vázlata.  In: A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn (szerk. Kiss Endre – Nyíri János  Kristóf). Budapest : Kossuth Kiadó, 1977. p. 377-411.
 • Lendvai L. Ferenc: A drámakönyv történelemképe és helye a fiatal Lukács munkásságában. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1977 (21) : 1. p. 1-27.
 • Lendvai L. Ferenc: The young Lukács’s philosophy of history. In: New Hungarian Quarterly : 67 (1977). p. 154-163.

 

1978

 • Lendvai L. Ferenc: A történelem tudományának építőkövei : Tőkei Ferenc válogatott tanulmányairól. In: Világosság. 1978 (19) : 6. p. 353-358.
 • Lendvai L. Ferenc: „Szép beszélgetések” (Arnold Hauser: Im Gespräch mit Georg Lukács). In: Világosság. 1978 (19) : 11. p. 720-721.

 

1979

 • Lendvai L. Ferenc – Kelemen  János: A marxista-leninista filozófia alapjai. Budapest : Kossuth Kiadó, 1979. 312 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Jegyzetek : Lukács György: Előszó a „Történelem és osztálytudat”-hoz ; Jegyzetek : Lukács György: Tézistervezet a magyar politikai és gazdasági helyzetről és a KMP feladatairól. In: A magyar marxista filozófia a két világháború között : Válogatás (szerk. Nyíri Kristóf). Budapest : Kossuth Kiadó, 1979. p. 73-74, 155-157.
 • Lendvai L. Ferenc: Utopismus und Preussentum: Beiträge zur Interpretation von Johann Gottlieb Fichtes Geschichtsphilosophie. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1979 (13). p. 187-200.
 • Lendvai L. Ferenc: Tőkei Ferenc: A társadalmi formák marxista elméletének néhány kérdése. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1979 (27) : 11. p. 1399-1406.
 • Lendvai L. Ferenc: Novák Zoltán: A Vasárnap Társaság. In: Társadalmi Szemle. 1979 (34) : 6. p. 108-110.

 

1980

 • Lendvai L. Ferenc (szerk.): Lukács György: A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1980. 275 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Bevezetés. In: Lukács György: A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1980. p. 9-13.
 • Lendvai L. Ferenc: A történetiség : a fogalom értelmezése. In: Világnézeti alapfogalmak a középiskolai tananyagban. Budapest : Iskolatelevízió, 1980. p. 108-113.
 • Lendvai L. Ferenc: Schuld und Sühne oder die Anatomie einer Prophetie. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1980 (14). p. 181-200.
 • Lendvai L. Ferenc: Leninről. In: Ifjúkommunista. 1980 (24) : 4. p. 4-5.
 • Lendvai L. Ferenc: Irodalom, filozófia, kultúra; avagy mit tanulhatunk a fiatal Lukácstól : Lukács György: Ifjúkori művek, 1902-1918. In: Irodalomtörténet. 1980 (62) : 1. p. 273-277.
 • Lendvai L. Ferenc: Rekonstrukció vagy belemagyarázás? (Földényi F. László: A fiatal Lukács). In: Népszabadság : 1980. 06. 19.

 

1981

 • Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története : A Védáktól Wittgensteinig. 2., jav. kiad. Budapest : Kossuth Kiadó, 1981. 276 p.
 • Lendvai L. Ferenc – Kelemen  János: A marxista-leninista filozófia alapjai. 2. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1981. 311 p.
 • Lendvai L. Ferenc (szerk.): Lukács György: Napló–Tagebuch, 1910-11 ; Das Gericht, 1913. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. 96 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Bevezetés. In: Lukács György: Napló–Tagebuch, 1910-11 ; Das Gericht, 1913. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. p. 7-10.
 • Lendvai L. Ferenc: Műveltségkép az ezredfordulón (szerk. Rét Rózsa). In: Pedagógiai Szemle. 1981 (31) : 2. p. 174-175.
 • Lendvai L. Ferenc: Lukács György Dosztojevszkij-képe. In: Szovjet Irodalom. 1981 : 12. p. 75-77.
 • Lendvai L. Ferenc: Életformaváltás és zenei közízlés. In: Társadalmi Szemle. 1981 (36) : 3. p. 96-99.
 • Lendvai L. Ferenc: Új Szántás : Karácsony Sándor és köre a felszabadulás utáni politikai életben. In: Társadalmi Szemle. 1981 (36) : 7. p. 66-73.
 • Lendvai L. Ferenc: Keresztyénség, protestantizmus, marxizmus. In: Theologiai Szemle. 1981 (24) : 6. p. 377-379.
 • Lendvai L. Ferenc: Weininger és Lukács. In: Világosság. 1981 (22) : 1. p. 35-37.
 • Lendvai L. Ferenc: A reformáció és irányzatai Magyarországon. In: Világosság. 1981 (22) : 10. p. 599-604.
 • Lendvai L. Ferenc: Magyar protestantizmus a történelemben és a jelenben (Mihály Bucsay: Der Protestantizmus in Ungarn 1521-1978). In: Világosság. 1981 (22) : 11. p. 718-720.
 • Lendvai L. Ferenc: Az erkölcs szabadságharca (Ancsel Éva: Írás az éthoszról). In: Népszabadság : 1981. 05. 28.

 

1982

 • Lendvai L. Ferenc: A filozófia és a vallás általános viszonyához. In: Marxizmus, kereszténység, protestantizmus (szerk. Kocsis Elemér – Poór József). Budapest : Kossuth Kiadó, 1982. p. 45-52.
 • Lendvai L. Ferenc: Karácsony Sándor „magyar világnézete”. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1982 (26) : 6. p. 801-836.
 • Lendvai L. Ferenc: Huszár Tibor: „Nem középiskolás fokon…”. In: Társadalmi Szemle. 1982 (37) : 2. p. 99-101.
 • Lendvai L. Ferenc: „Előbb a has jön, aztán a morál” : Jegyzetek a Háromgarasos opera Ljubimov-rendezte előadásához. In: Társadalmi Szemle. 1982 (37) : 3. p. 108-111.
 • Lendvai L. Ferenc: Poór József: Századunk és a protestantizmus. In: Társadalmi Szemle. 1982 (37) : 8-9. p. 160-162.
 • Lendvai L. Ferenc: A „harmincas évek” ellentmondásai (Sziklai László: Lukács és a fasizmus kora). In: Valóság. 1982 (25) : 11. p. 107-108.
 • Lendvai L. Ferenc: Napló. In: Világosság. 1982 (23) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. p. 62-64, 126-128, 199-200, 262-264, 326-328, 390-392, 462-464, 662-664, 734-736, 799-800.
 • Lendvai L. Ferenc: Szellemi erővonalak az ellenforradalmi Magyarországon (Lackó Miklós: Szerep és mű : Kultúrtörténeti tanulmányok). In: Világosság. 1982 (23) : 4. p. 244-246.
 • Lendvai L. Ferenc: Liberalizmus, demokrácia, történelem. In: Világosság. 1982 (23) : 6. p. 379-385.
 • Lendvai L. Ferenc: Válasz Vekerdi Józsefnek. In: Világosság. 1982 (23) : 10. p. 655-656.
 • Lendvai L. Ferenc: Filozófia és közérthetőség. In: Rádió- és Televízió Újság : 1982. 09. 6-12.

 

1983

 • Lendvai L. Ferenc: A gondolkodás története. Budapest : Móra Kiadó, 1983. 256 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Culture et civilisation chez le jeune Lukács. In: Philosophy and Culture (szerk. Lukács József – Tőkei Ferenc). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983. p. 293-309.
 • Lendvai L. Ferenc: A messianisztikus szektásság jegyében : Lukács György 1918/19-1930. In: A magyar filozófiai gondolkodás a két világháború között. Budapest : Kossuth Kiadó, 1983. p. 48-81.
 • Lendvai L. Ferenc: Bevezetés ; Jegyzetek. In: Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere. Budapest : Gondolat Kiadó, 1983. p. 5-20, 411-418.
 • Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A bölcsesség szeretete ; Tapasztalat, értelem, szenvedély : Filozófiai problémák a polgári társadalomban. In: Bevezetés a filozófiába : „A” (szerk. Lukács József). Budapest : Tankönyvkiadó, 1983. 40, 45 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Éva Ancsel: Írás az éthoszról. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1983 (31) : 9. p. 1133-1135.
 • Lendvai L. Ferenc: Karácsony Sándor programja a magyar kulturális újjászületésre. In: Irodalomtörténet. 1983 (65) : 1. p. 45-62.
 • Lendvai L. Ferenc: A marxizmus tudományosságáról. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1983 (27) : 3. p. 323-325.
 • Lendvai L. Ferenc: Berend T. Iván: Válságos évtizedek : Közép- és Kelet-Európa a két világháború között. In: Társadalmi Szemle. 1983 (38) : 4. p. 103-107.
 • Lendvai L. Ferenc: Napló. In: Világosság. 1983 (24) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. p. 62-64, 134-136, 197-199, 262-264, 327-328, 390-392, 455-456, 647-648, 711-713.
 • Lendvai L. Ferenc: Puritánok utódai (Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról” : Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből). In: Világosság. 1983 (24) : 7. p. 445-446.
 • Lendvai L. Ferenc: Etnikum és vallás. In: Világosság. 1983 (24) : 8-9. p. 467-476.

 

1984

 • Lendvai L. Ferenc: A gondolkodás története. 2. kiad. Budapest : Móra Kiadó, 1984. 256 p.
 • Lendvai L. Ferenc – Kelemen  János: A marxista-leninista filozófia alapjai. 3. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1984. 302 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Lukács György 1885-1971. In: Dictionnaire des philosophes K-Z. Paris : Presses Universitaires de France, 1984. p. 1650-1651.
 • Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács. In: EFIN ’83 : Napjaink és a feladatszabó múlt – Dokumentumok. Budapest : ELTE, 1984. p. 46-54.
 • Lendvai L. Ferenc: A marxista filozófia emberképéről. In: Confessio. 1984 (8) : 4. p. 73-81.
 • Lendvai L. Ferenc: „Várunk mindenkit. Éljen a szabadság!” : Filozófiai jegyzetek a Don Giovanni előadásához. In: Mozgó Világ. 1984 (10) : 9. p. 39-54.
 • Lendvai L. Ferenc: A Társadalmi Szemle 10 éve (1972-1981) : Repertórium. In: Társadalmi Szemle. 1984 (39) : 4. p. 110-111.
 • Lendvai L. Ferenc: Hozzászólás a keresztyén–marxista párbeszéd kérdéséhez. In: Theologiai Szemle. 1984 (27) : 4. p. 232-233.
 • Lendvai L. Ferenc: Napló és kritika : Kiadványok az „ázsiai” termelési módról. In: Valóság. 1984 (27) : 11. p. 99-104.
 • Lendvai L. Ferenc: Napló. In: Világosság. 1984 (25) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. p. 70-72, 134-136, 198-200, 270-272, 334-336, 399-400, 657-659, 734-736, 791-793.
 • Lendvai L. Ferenc: Esztétikum és etikum : Lukács György „Esztétiká”-jának etikai üzenete. In: Világosság. 1984 (25) : 7. p. 401-406.

 

1985

 • Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története : A Védáktól Wittgensteinig. 3., jav. kiad. Budapest : Kossuth Kiadó, 1985. 280 p.
 • Lendvai L. Ferenc (szerk.): Karácsony Sándor: A magyar észjárás. 2., jav. és bőv. kiad. Budapest : Magvető Kiadó, 1985. 561 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Utószó ; Jegyzetek. In: Karácsony Sándor: A magyar észjárás. 2., jav. és bőv. kiad. Budapest : Magvető Kiadó, 1985. p. 511-528, 529-556.
 • Lendvai L. Ferenc: A Lukács-viták változásai a felszabadulás után. In: Az új Magyarország 40 éve : Társadalom – politika – gazdaság – kultúra (szerk. Kulcsár Kálmán – Pritz Pál). Budapest : Akadémiai Kiadó ; Budapest : Kossuth Kiadó, 1985. p. 307-316.
 • Lendvai L. Ferenc: Introducció.  In: Lukács: Diari, 1910-1911. Barcelona : Ediciones 62, 1985. p. 21-26.
 • Lendvai L. Ferenc: Introducción.  In: Lukács: Diario, 1910-1911 y otros inéditos de juventud. Barcelona : Ediciones Peninsula, 1985. p. 65-70.
 • Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A bölcsesség szeretete ; Tapasztalat, értelem, szenvedély : Filozófiai problémák a polgári társadalomban. In: Bevezetés a filozófiába : „A” (szerk. Lukács József). 2., jav. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1985. p. 3-190.
 • Lendvai L. Ferenc: Weininger und Lukács. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1985 (19). p. 117-122.
 • Lendvai L. Ferenc: A keresztény-marxista párbeszéd elvi alapjairól. In: Diakonia. 1985 (7) : 1. p. 30-34.
 • Lendvai L. Ferenc: György Lukács o ontológii spolosenského bytia a Marxovo chápanie spolocnosti. In: Filozofia. 1985 (40) : 4. p. 479-491.
 • Lendvai L. Ferenc: Kultúra és civilizáció a fiatal Lukácsnál. In: Filozófiai Figyelő. 1985 (7) : 1-2. p. 42-50.
 • Lendvai L. Ferenc: Két centenárium között (Nemes-Nagy Ágnes: A hegyi költő : Vázlat Babits lírájáról). In: Magyar Filozófiai Szemle. 1985 (29) : 1-2. p. 369-372.
 • Lendvai L. Ferenc: A Lukács-viták változásai a felszabadulás után. In: Mozgó Világ. 1985 (11) : 3. p. 4-8.
 • Lendvai L. Ferenc: Lukács György a társadalmi lét ontológiájáról és a marxi társadalomfölfogás (másodközlés). In: Reflektor. 1985 : 4. p. 393-421.
 • Lendvai L. Ferenc: Lukács György a társadalmi lét ontológiájáról és a marxi társadalomfölfogás. In: Társadalmi Szemle. 1985 (40) : 3. p. 41-54.

 

1986

 • Lendvai L. Ferenc: Protestantizmus, forradalom, magyarság : Történetfilozófiai tanulmány. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1986. 318 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Dejiny myslenia. Bratislava : Nakladelstvo Pravda, 1986. 283 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Gyermekkor és történetfilozófia. In: 50 éves a Steinmetz Miklós Gimnázium, 1936-1986. Budapest : Steinmetz Miklós Gimnázium, 1986. p. 34-36.
 • Lendvai L. Ferenc: A vallás Lukács gondolatvilágában. In: Doxa : 7 (1986). p. 25-37.
 • Lendvai L. Ferenc: Történelem jelenidőben : Száraz György tanulmányai. In: Jelenkor. 1986 (29) : 3. p. 273-276.
 • Lendvai L. Ferenc: Milyen marxista volt Lukács György? : Tallózás centenárium után. In: Mozgó Világ. 1986 (12) : 12. p. 122-128.
 • Lendvai L. Ferenc: Lukács György marxista fordulata és első marxista korszaka. In: Politika – Tudomány. 1986 : 1-2. p. 189-196.

 

1987

 • Lendvai L. Ferenc (szerk.): A magyar protestantizmus 1918-1948 : Tanulmányok. Budapest : Kossuth Kiadó, 1987. 381 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Bevezetés. In: A magyar protestantizmus, 1918-1948 : Tanulmányok (szerk. Lendvai L. Ferenc). Budapest : Kossuth Kiadó, 1987. p. 7-24.
 • Lendvai L. Ferenc: Zur Problematik von Geschichte und Klassenbewusstsein. In: Georg Lukács : Kultur – Politik – Ontologie (szerk. Udo Bermbach – Günter Trautmann). Opladen : Westdeutscher Verlag, 1987. p. 145-155.
 • Lendvai L. Ferenc: Bevezetés. In: Lukács György: Forradalomban : Cikkek, tanulmányok, 1918-1919. Budapest : Magvető Kiadó, 1987. p. 11-29.
 • Lendvai L. Ferenc: Globális értékek : Az ember halandósága. In: Társadalmunk és az erkölcs (szerk. Farkas Endre). Budapest : Kossuth Kiadó, 1987. p. 197-206.
 • Lendvai L. Ferenc: Le tournant marxiste de György Lukács et sa premiére période marxiste. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1987 (21). p. 141-149.
 • Lendvai L. Ferenc: Erkölcsi normák és értékek megalapozása a marxi materializmusban. In: Doxa : 10 (1987). p. 61-82.
 • Lendvai L. Ferenc: Lukács József 1922-1987. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1987 (31) : 1. p. 198-200.
 • Lendvai L. Ferenc: Freud és Lukács. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1987 (31) : 3. p. 594-600.
 • Lendvai L. Ferenc: A jelent is be kell vallani (Aczél György: Jövőt mutató elődök : Arcképvázlatok a magyar kultúra történetéből). In: Mozgó Világ. 1987 (13) : 5. p. 121-122.
 • Lendvai L. Ferenc: A „Történelem és osztálytudat” problematikájához. In: Politika –  Tudomány. 1987 : 1. p. 95-105.
 • Lendvai L. Ferenc: Újabb töredékek az emberi teljességről : Ancsel Éva két könyvéről. In: Társadalmi Szemle. 1987 (42) : 4. p. 95-99.
 • Lendvai L. Ferenc: Szellemi megújulás? A filozófia lehetőségei. In: Társadalomtudományi Közlemények. 1987 (17) : 4. p. 540-544.
 • Lendvai L. Ferenc: Modernizmus a magyar protestantizmusban. In: Theologiai Szemle. 1987 (30) : 2. p. 102-104.
 • Lendvai L. Ferenc: A tény és a döntés : Elkerülhető-e a decizionizmus a filozófiában? In: Világosság. 1987 (28) : 12. p. 762-764.
 • Lendvai L. Ferenc: A dialógus félbeszakadt. In: Élet és Irodalom : 1987. 01. 16.
 • Lendvai L. Ferenc: Kedvezők-e a marxista elmélet pozíciói Magyarországon. In: Magyar Nemzet : 1987. 11. 09.

 

1988

 • Lendvai L. Ferenc: Egyén és közösség : A közösségek fejlődésének erkölcsi vonatkozásai.  In: Erkölcs és világnézet a mai magyar társadalomban (szerk. Csibra István – Nuber István). Budapest : Kossuth Kiadó, 1988. p. 216-225.
 • Lendvai L. Ferenc: Egyén és közösség : A közösségek fejlődésének erkölcsi vonatkozásai. In: Világosság. 1988 (29) : 5. p. 273-279.

 

1989

 • Lendvai L. Ferenc: A gondolkodás története. 3., átd. kiad. Budapest : Móra Kiadó, 1989. 256 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Értékváltozás és értékválság a modern társadalmakban. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1989 (33) : 2-3. p. 340-345.
 • Lendvai L. Ferenc: Religion and socialism : The role of Church Institutions, religious movements, communities and believers in socialist democracy. In: Studia Philosophica et Sociologica, auctoritate Universitatis Pécs publicata : 6 (1989). p. 33-35.
 • Lendvai L. Ferenc: Az „átmeneti korszak” – történetfilozófiai szempontból I-II. In: Társadalmi Szemle. 1989 (44) : 10 ; 11. p. 50-62, 84-96.
 • Lendvai L. Ferenc: Vallás és szocializmus : Egyházi intézmények és vallásos emberek szerepe egy új típusú demokráciában. In: Világosság. 1989 (30) : 6. Melléklet. p. 35-39.

 

1990

 • Lendvai L. Ferenc (szerk.): Hét évtized a hazai zsidóság életében 1-2. Budapest : MTA Filozófiai Intézet, 1990. 280, 300 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Bevezetés : Gondolatok a zsidókérdésről. In: Hét évtized a hazai zsidóság életében 1-2 (szerk. Lendvai L. Ferenc). Budapest : MTA Filozófiai Intézet, 1990. I. köt. p. 9-55.
 • Lendvai L. Ferenc: Magyar fölszabadulás – magyar demokrácia : Karácsony Sándor a fölszabadulás után. In: A magyar gondolkodás 1944 és 1948 között (szerk. Kiss Endre – Tütő László). Budapest : Tankönyvkiadó, 1990. p. 334-336.
 • Lendvai L. Ferenc: Freud und Lukács. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1990 (22-23). p. 191-196.
 • Lendvai L. Ferenc: Georg Lukács über die Ontologie des gesellschaftlichen Seins und die Marxsche Auffassung der Gesellschaft. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1990 (38) : 6. p. 528-540.
 • Lendvai L. Ferenc: Jegyzetek : Karácsony Sándor: A cinikus Mikszáth ; „A magyar észjárás” című mű ismertetése, 1939. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1990 (34) : 3-4. p. 320-322, 352-356.
 • Lendvai L. Ferenc: Tradicionalista elemek a marxista politikai hagyományban. In: Világosság. 1990 (31) : 11. p. 843-850.

 

1991

 • Lendvai L. Ferenc: Traditional elements in the political heritage of marxism.  In: Perspectives on Minorities : Philosophical Reflections on the Identity and the Rights of Cultural Minorities (ed. by M. F. Fresco – P. J. M. van Tongeren). Tilburg : University Press, 1991. p. 143-152.
 • Lendvai L. Ferenc: Religion, Kirche und Politik in Osteuropa. In: Politik im Spiegel der Gegenwart : Schicksale, Kontroversen, Perspektiven. Potsdam : Landesbüro Brandenburg  der Friedrich-Ebert-Stiftung, 1991. p. 34-40.
 • Lendvai L. Ferenc: A magyar világnézet Karácsony Sándor műveiben. In: Karácsony Sándor öröksége (szerk. Petrikás Árpád). Debrecen : Debreceni Akadémiai Bizottság, 1991. p. 42-56.
 • Lendvai L. Ferenc: Exodus : 100 éve született Karácsony Sándor. In: Hajdú-Bihari Napló : 1991. 01. 10.

 

1992

 • Lendvai L. Ferenc: Eine preussische Utopie über die Zukunft Deutschlands. In: Wege der Deutungen : Vorträge des Fichte-Forums in Kaposvár (szerk. Czirják József – Karl Hahn). Münster : LIT Verlag ; Kaposvár : Tanítóképző. Főiskola, 1992. p. 110-121.
 • Lendvai L. Ferenc: Religion, Kirche und Politik in Osteuropa. In: Berliner Dialog-Hefte. 1992 (3) : 4. p. 50-55.
 • Lendvai L. Ferenc: Religion, Kirche und Politik in Ost-Mitteleuropa. In: Europäische Rundschau. 1992 (20) : 2. p. 93-101.
 • Lendvai L. Ferenc: Ungarn und die europäische Integration. In: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik. 1992 (4) : 2. p. 65-72.
 • Lendvai L. Ferenc: Két kelet-nyugati könyv filozófia és vallás viszonyáról (Matthias Petzoldt: Gottmensch und Gattung Mensch : Studien zur Christologie und Christologiekritik Ludwig Feuerbachs ; Jan Milic Lochman: Christus oder Prometheus : Die Kernfrage des christlich-marxistischen Dialogs und die Christologie). In: Magyar Filozófiai Szemle. 1992 (36) : 1-2. p. 284-290.
 • Lendvai L. Ferenc: K vprašanju o Srednji Evropi : Zgodovinske regije v Evropi. In: Nova Revija : 123-124 (1992). p. 869-876.

 

1993

 • Lendvai L. Ferenc: Egy magyar filozófus: Karácsony Sándor. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1993. 174 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Hongrie: La vie philosophique. In: La philosophie en Europe (szerk. Raymond Klibansky – David Pears). Paris : Éd. Gallimard, 1993. p. 203-212.
 • Lendvai L. Ferenc: Das Problem der menschlichen Werte und der Menschenrechte in der Theorie von Marx und die Folgen. In: Human identity (szerk. Marta B. Zágoršeková – Jozef Pauer – Tatiana Sedová). Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 1993. p. 103-109.
 • Lendvai L. Ferenc: Lukács’s so-called „essay period” and the concept of history in his book on drama. In: Hungarian studies on György Lukács (szerk. Illés László – József Farkas – Szabolcsi Miklós – Szerdahelyi István, angol szerk. Kovács József). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1993. p. 42-65.
 • Lendvai L. Ferenc: Oroszország és Kelet-Európa. In: Orosz forradalom – szovjet történelem (szerk. Krausz Tamás – Varga Lajos). Budapest : Magyar Russzisztikai Intézet, 1993. p. 72-81.
 • Lendvai L. Ferenc: Der Marxismus als Theorie, als Bewegung und als Religion. In: Berliner Dialog-Hefte. 1993 (4) : 4. p. 46-49.
 • Lendvai L. Ferenc: Madarská filozofia dnes. In: Filozofia. 1993 (48) : 11. p. 671-675.
 • Lendvai L. Ferenc: Német filozófuskongresszus az újraegyesítés jegyében. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1993 (37) : 1-2. p. 365-368.

 

1994

 • Lendvai L. Ferenc (szerk.): Társadalomtudomány és filozófia. Budapest : Áron Kiadó, 1994. 273 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Der Mitteleuropapaplan und Möglichkeiten des Föderalismus in Europa. In: Föderalismus und die Architektur der europäischen Integration (szerk. Nikolaus Wenturis). München : Südosteuropa-Gesellschaft, 1994. p. 51-65.
 • Lendvai L. Ferenc: A fiatal és az idős Lukács. In: Gondolatok gondolatokról : A magyarországi filozófia történetéből című konferencia előadásai (szerk. Veres Ildikó – Mezei Balázs). Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1994. p. 213-222.
 • Lendvai L. Ferenc (anonim): Ungarn. In: Information Philosophie. 1994 : 5. p. 92-93.
 • Lendvai L. Ferenc: Nyíri Tamás 1920-1994. In: MFT Hírek. 1994 : 3. p. 2-4.
 • Lendvai L. Ferenc: Magyarország és az európai integráció. In: Miskolci Egyetem Közleményei. Bölcsész- és társadalomtudományi közlemények. 1994 (1). p. 143-152.

 

1995

 • Lendvai L. Ferenc: Filozófiai vademecum. Budapest : Móra Kiadó, 1995. 117 p.
 • Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története : A Védáktól Wittgensteinig. 4. kiad. Budapest : Kossuth Kiadó ; Áron Kiadó, 1995. 270 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Vallás, egyház és politika Kelet-Európában. In: Vallásfilozófia Magyarországon : A hazai egyházak szellemi helyzete. Budapest : MTA Filozófiai Intézet; Budapest : Áron Kiadó, 1995. p. 45-55.
 • Lendvai L. Ferenc: Fichte ; Hegel. In: 33 híres bölcseleti mű. Budapest : Móra Kiadó, 1995. p. 253-263, 264-284.
 • Lendvai L. Ferenc: Engels und seine Bedeutung für die Entstehung des Marxismus. In: Berliner Dialog-Hefte. 1995 (6) : 3. p. 43-45.
 • Lendvai L. Ferenc: A keresztény értelmiségi feladata a mai társadalomban. In: „Érted vagyok”. 1995 (6) : 3. p. 6-8.
 • Lendvai L. Ferenc: A Közép-Európa terv és a föderalizmus lehetőségei. In: Európai Szemle. 1995 (6) : 2. p. 93-101.
 • Lendvai L. Ferenc: Der Stellenwert der Toleranz in einer demokratischen Gesellschaft : Eine Skizze. In: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik. 1995 (7) : 2. p. 30-34.
 • Lendvai L. Ferenc: Búcsú a politikától (Tamás Gáspár Miklós: Másvilág : Politikai esszék). In: Magyar Filozófiai Szemle. 1995 (39) : 5-6. p. 1034-1041.
 • Lendvai L. Ferenc: A földrajz filozófiájáról. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1995 (2). p. 19-26.
 • Lendvai L. Ferenc: Vallás, egyház és politika Kelet-Európában. In: Világosság. 1995 (36) : 12. p. 19-28.

 

1996

 • Lendvai L. Ferenc (szerk.): Demokrácia, pluralizmus, tolerancia. Miskolci Nyári Egyetem 1996. Budapest: Német Népfőiskolai Szövetség, 1996, 209 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Közép-Európa mint probléma. In: Demokrácia, pluralizmus, tolerancia (szerk. Lendvai L. Ferenc). Budapest : Német Népfőiskolai Szövetség, 1996. p. 185-192.
 • Lendvai L. Ferenc: Zur Frage von Mitteleuropa. In: Nationen oder Regionen : Mitteleuropa am Ende 20. Jahrhunderts (szerk. Stephan Beetz). Potsdam : Potsdamer Iniative für Politischen Dialog, 1996. p. 7-14.
 • Lendvai L. Ferenc: Ungarn : II. Die neuere Entwicklung. In: Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas (szerk. Helmut Dahm – Assen Ignatow). Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. p. 498-515.
 • Lendvai L. Ferenc: Antisemitismus in West- und in Osteuropa. In: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik. 1996 (8) : 2. p. 16-20.
 • Lendvai L. Ferenc: A földrajz filozófiája mint történelemfilozófiai probléma. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1996 (40) : 1-3. p. 95-125.
 • Lendvai L. Ferenc: Az alkotmány patriotizmusa. In: Világosság. 1996 (37) : 5. p. 39-47.

 

1997

 • Lendvai L. Ferenc: Közép-Európa koncepciók. Budapest : Áron Kiadó, 1997. 307 p.
 • Lendvai L. Ferenc – Hell Judit (szerk.): Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában. Miskolci Nyári Egyetem 1997. Miskolc : TIT, 1997. 248 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Régi és új multikulturalitás Nyugaton és Keleten. In: Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában. Miskolci Nyári Egyetem 1997 (szerk. Hell Judit – Lendvai L. Ferenc), Miskolc: TIT, 1997, p. 199-208.
 • Lendvai L. Ferenc: Die Wissenschaftslehre Fichtes im Zusammenhang mit seiner Geschichts- und Religionsphilosophie. In: Materiale Disziplinen der Wissenschaftslehre. Zur Theorie der Gefühle (szerk. Wolfgang H. Schrader). Amsterdam  – Atlanta/Ga: Ed. Rodopi, 1997. p. 229-240.
 • Lendvai L. Ferenc: Marx und die Universalgeschichte : Hegelsche Grundlagen der Geschichtsphilosophie von Marx.  In: Hegel-Jahrbuch 1996 (szerk. Andreas Arndt – Karol Bal – Henning Ottman). Berlin: Akademie Verlag, 1997. p. 228-231.
 • Lendvai L. Ferenc: Der junge und der alte Lukács. In: Lukács 1996 : Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft (szerk. Frank Benseler – Werner Jung). Bern: Verlag Peter Lang, 1997. p. 79-91.
 • Lendvai L. Ferenc: Reflexionen zum philosophiegeschichtliche Modell des Philosophieunterrichts aus ungarischer Sicht.  In: Philosophie für die europäische Jugend : Auf der Suche nach Elementen des europäischen Philosophieunterrichts (szerk. Conrad Gründer – Andreas Gruschka – Meinert A. Meyer). Münster : LIT Verlag, 1997. p. 241-249.
 • Lendvai L. Ferenc: Historizismus und Utopie : Beiträge zu Poppers Utopienkritik. In: Berliner Dialog-Hefte. 1997 (8) : 4. p. 52-55.
 • Lendvai L. Ferenc: Magyarország a nyugati és a keleti kultúra között – Karácsony Sándor példája. In: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei : Tanulmányok a filozófia köréből. 1997 (23). p. 63-78.
 • Lendvai L. Ferenc: Szükség van-e filozófiára? In: Jelenkor. 1997 (40) : 12. p. 1242-1247.
 • Lendvai L. Ferenc: Weininger als Kulturkritiker. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1997 (3). p. 29-32.
 • Lendvai L. Ferenc: Religion in Georg Lukács’ world view. In: Trames. 1997 (1) : 2. p. 159-166.
 • Lendvai L. Ferenc: Közép-Európa mint probléma. In: Új Holnap. 1997 (42) : 1. p. 185-192.

 

1998

 • Lendvai L. Ferenc: Bevezetés a filozófiába. Pécs : JPTE, 1998. 162 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Alte und moderne Multikulturalität im Western und im Osten. In: Multikulturalismus : Studien ; Multiculturalism : Studies (szerk. Hell Judit). Miskolc : Miskolci Egyetem, 1998. p. 35-43.
 • Lendvai L. Ferenc: Társadalomfilozófiai problémák a fiatal Lukácsnál : Adalékok a „Történelem és osztálytudat” problematikájához. In: A filozófia keresztútjain : Tanulmányok Lukács Györgyről (szerk. Szabó Tibor – Szécsi Gábor). Budapest: MTA Filozófiai Intézet ; Szeged : Szegedi Lukács Kör, 1998. p. 171-183.
 • Lendvai L. Ferenc: Csemu ucsili mudrecü : Klaszszicseszkaja anticsnaja filoszofija ;Hrisztiansztvo i filoszofija szrednevekov’ja” In: Filoszofszkije nauki. 1998: 3-4. p. 146-169.
 • Lendvai L. Ferenc: Csemu ucsili mudrecü : Isztorija filoszofii dlja junosesztva. In: Filoszofszkije nauki. 1998 : 2. p. 151-165.
 • Lendvai L. Ferenc: A Doktori Tanács esetleges átalakítása kapcsán. In: Magyar Tudomány. 1998 (43/105) : 4. p. 59-61.
 • Lendvai L. Ferenc: Der Marxismus als Theorie, als Bewegung und als Religion. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1998 (4). p. 131-141.
 • Lendvai L. Ferenc: Régi és új multikulturalitás Nyugaton és Keleten.  In: Új Holnap. 1998 (43) : 1. p. 199-208.

 

1999

 • Lendvai L. Ferenc: „Wer bist du? /Versinke in Schmutz, /Umarme den Schlächter, aber /Ändere die Welt, sie braucht es!”. In: Lukács 1998/99: Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft (szerk. Frank Benseler – Werner Jung). Paderborn: Institut für Sozialwissenschaften – Lukács-Institut, 1999. p. 39-45.
 • Lendvai L. Ferenc: On the possibility of transcendental materialism. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1999 (5). p. 151-157.
 • Lendvai L. Ferenc: Kant történelemfilozófiája és a porosz reformok. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1999 (5) : Addenda. p. 27-31.
 • Lendvai L. Ferenc – Hell Judit: Esztétikum és etikum – filmen. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1999 (5) : Addenda. p. 33-41.
 • Lendvai L. Ferenc: Egy transzcendentális materializmus lehetőségéről. In: Világosság. 1999 (40) : 7. p. 67-76.

 

2000

 • Lendvai L. Ferenc – Frenyó Zoltán – Marcel F. Fresco – Paul van Tongeren (szerk.): Orientations : Papers presented to the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers, 1986-1990. Maastricht : Shaker Publishing BV, 2000. 453 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Wertveränderung und Wertkrise in den modernen Gesellschaften ; Individuum, Gemeinschaft, Gesellschaft ; Traditionalistische Elemente im politischen Erbe des Marxismus. In: Orientations Papers presented to the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers, 1986-1990 (szerk. Lendvai L. Ferenc – Frenyó Zoltán – Marcel F. Fresco – Paul van Tongeren). Maastricht : Shaker Publishing BV, 2000. p. 35-39, 99-105, 291-300.
 • Lendvai L. Ferenc – Orthmayr Imre (vál., szerk.): Újkori társadalomfilozófia : Szöveggyűjtemény I-II. Miskolc : Egyetemi Kiadó, 2000. 407, 348 p.
 • Lendvai L. Ferenc – Gerhard Göhler (szerk.): Nationale und europäische Identität (Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2000 (6) : 1 (különszám). 161 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Ungarn als Vermittler zwischen westlicher und östlicher Kultur. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2000 (6) : 1 (különszám: Nationale und europäische Identität). p. 123-130.
 • Lendvai L. Ferenc – Fehér Márta (szerk.): Hársing László 70 éves (Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2000 (6) : 2 (különszám). 299 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Historicizmus és utópia : Megjegyzések Karl Popper utópia-kritikájához. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2000 (6) : 2 (különszám: Hársing László 70 éves). p. 193-197.
 • Lendvai L. Ferenc: Georg Lukács als Bürger der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. In: Lukács 2000: Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft (szerk. Frank Benseler – Werner Jung). Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2000. p. 199-206.
 • Lendvai L. Ferenc: Történelemfilozófiai megjegyzések Tőkei Ferenc formációelméletéhez. In: T’ung-pien : Állandóság a változásban ; Tőkei Ferenc 70. születésnapjára (összeáll. Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor, szerk. Puskás Ildikó). Budapest : Politika + Kultúra Alapítvány, 2000. p. 161-173.
 • Lendvai L. Ferenc: Kultúrák és kultúrkörök a globalizáció korában. In: Filozófia az ezredfordulón (szerk. Nyíri Kristóf). Budapest : Áron Kiadó, 2000. p. 187-195.
 • Lendvai L. Ferenc: Magyarország geopolitikai helyzete Európában. In: Európa közepe – Közép-Európa? : A közép-európai gondolat lehetőségei (szerk. Csák László). Szeged–Kecskemét: Librarius, 2000. p. 45-52.
 • Lendvai L. Ferenc: Perspektiven des Verfassungspatriotismus in Ungarn. In: Berliner Dialog-Hefte. 2000 (11) : 1. p. 16-20.
 • Lendvai L. Ferenc: Tamás Gáspár Miklós: Törzsi fogalmak I-II. In: Kritika. 2000 (29) : 11. p. 37-38.

 

2000-2001

 • Lendvai L. Ferenc – Hell Judit – Perecz László: Magyar filozófia a XX. században 1-2. Budapest : Áron Kiadó, 2000-2001. 319, 338 p.

 

2001

 • Lendvai L. Ferenc: Bevezetés a filozófiába. 2. kiad. Budapest : Zsigmond Király Főiskola, 2001. 162 p.
 • Lendvai L. Ferenc – Hell Judit: Multiculturalism and constitutional patriotism in Eastern Europe. In: Beyond Nationalism? : Sovereignty and Citizenship (szerk. Fred Dallmayr – José M. Rosales). Lanham – Boulder – New York – Oxford : Lexington Books, 2001. p. 241-252.
 • Lendvai L. Ferenc: Ungarn als Vermittler zwischen westlicher und östlicher Kultur. In: Philosophia Hungarica : Profile zeitgenössischer philosophischer Forschung in Ungarn (szerk. Wolfram Hogrebe). Würzburg : Verlag Königshausen & Neumann, 2001. p. 17-27.
 • Lendvai L. Ferenc: Lukács György mint az Osztrák-Magyar Monarchia polgára. In: Dombormű : Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára(szerk. Bárdos Judit). Budapest : Liget Könyvek, 2001. p. 194-201.
 • Lendvai L. Ferenc: A Nyugat politikai kultúrája – Keleten. In: Európaiság : Politikai és morális kultúra (szerk. Karikó Sándor). Budapest : Áron Kiadó, 2001. p. 55-64.
 • Lendvai L. Ferenc: Történettudomány és „szubsztantív” történelemfilozófia. In: „Párbeszédben a világ sorsával” : Filozófia a globalizálódó világban (szerk. Loboczky János). Eger : EKF Líceum Kiadó, 2001. p. 49-59.
 • Lendvai L. Ferenc: A szociáletika helye Fichte filozófiájában. In: Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából (szerk. Bessenyei József – Ferenczi László – Kovács Viktor – Pálfi Ágnes). Miskolc : ME Bölcsészettudományi Kar, 2001. p. 125-129.
 • Lendvai L. Ferenc: Königreich Ungarn: Einleitung ; Unterungarn ; Siebenbürgen. In: Grundriss der Geschichte der Philosophie : Die Philosophie des 17. Jahrhunderts (szerk. Helmut Holzhey – Wilhelm Schmidt-Biggemann:). Basel : Schwabe & Co. AG Verlag, 2001. p. 1349-1350, 1373-1394.
 • Lendvai L. Ferenc: Filozófiai kultúrkritika – politikai erőtérben. In: Magyar Tudomány. 2001 (46/108) : 4. p. 436-439.
 • Lendvai L. Ferenc: Magyarország geopolitikai helyzete a Kárpát-medencében. In: Világosság. 2001 (42) : 7-9. p. 122-129.
 • Lendvai L. Ferenc – Hell Judit (anonim): Culture et arts: La philosophie en Hongrie” ; „Culture and arts: Philosophy in Hungary. In: Le site des cultures des Pays d’Europe Centrale et Orientale ; The site on Central and Eastern Europe Countries : http://www3.europole.u-nancy.fr/ (2001)

 

2001/2002

 • Lendvai L. Ferenc: Prágai ősz : Bohumil Hrabal szépprózája Jiri Menzel filmjeiben. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2001/2002 (7) : 1 (különszám: Irodalom és politika). p. 83-91.
 • Lendvai L. Ferenc: Die politische Kultur des Westens – im Osten. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2001/2002 (7) : 3 (különszám: Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien). p. 125-133.

 

2002

 • Lendvai L. Ferenc: Von der mitteleuropäischen zur europäischen Identität. In: Transition – Erosion – Reaktion : Zehn Jahre Transformation in Osteuropa (szerk. Dittmar Schorkowitz). Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien : Peter Lang, 2002. p. 130-148.
 • Lendvai L. Ferenc – Hell Judit – Perecz László: György Lukács, die Lukács-Schule und die Budapester Schule. In: Lukács 2002 : Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft (szerk. Frank Benseler – Werner Jung). Bielefeld: Aisthesis Verlag,2002. p. 165-191.
 • Lendvai L. Ferenc: Kant történelemfilozófiája és a porosz reformok. In: Descartes, Kant, Husserl, Heidegger : Tanítványok írásai Munkácsy Gyula tiszteletére (szerk. Schmal Dániel). Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2002. p. 283-289.
 • Lendvai L. Ferenc: Alkalmazott politikai filozófia a globalizáció korában. In: Az alkalmazott filozófia esélyei (szerk. Karikó Sándor). Budapest : Áron Kiadó, 2002. p. 129-138.
 • Lendvai L. Ferenc: Filozófiai kultúrkritika politikai erőtérben. In: Közgyűlési előadások, 2000. november : 175 éves a Magyar Tudományos Akadémia (szerk. Glatz Ferenc). Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 2002. I. köt., p. 97-101.
 • Lendvai L. Ferenc: Perecz László: Szép rendbe foglalva : Arcképvázlatok a magyar filozófia történetéből. In: Magyar Tudomány. 2002 (48/108) : 2. p. 245-248.
 • Lendvai L. Ferenc: A „történeti jel” fogalma és alkalmazása Kant történelemfilozófiájában. In: Világosság. 2002 (43) : 4-5-6-7. p. 77-81.
 • Lendvai L. Ferenc: Religious tradition in Hungarian past and present. In: Zeszty Naukowe Politechniki Gdanskiej. Filozofia: 6/589 (2002). p. 3-11.

 

2002 / 2003

 • Lendvai L. Ferenc – Hell Judit – Perecz László: Lukács György, a Lukács-iskola és a Budapesti Iskola. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio philosophica. 2002/2003 (8) : 1. p. 81-118.
 • Lendvai L. Ferenc: Posztmodernitás és globalizáció Heller Ágnes történelemfilozófiájában. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio philosophica. 2002/2003 (8) : 1. p. 119-123.
 • Lendvai L. Ferenc: Globalisierung, Multikulturalismus und die Ressourcen der nationalen Identität im sogenannten Ost-Mitteleuropa. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio philosophica. 2002/2003 (8) : 2. p. 199-212.

 

2003

 • Lendvai L. Ferenc (szerk.): Karácsony Sándor: Magyarság és nevelés : Tanulmányok. Budapest : Áron Kiadó, 2003. 327 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Utószó és jegyzetek. In: Karácsony Sándor: Magyarság és nevelés : Válogatott tanulmányok. Budapest : Áron Kiadó, 2003. p. 297-327.
 • Lendvai L. Ferenc: Stellung und Spuren einer Sozialethik in Fichtes Philosophie, Teil 1 : Die Stellung einer Sozialethik in Fichtes Philosophie. In: Praktische und angewandte Philosophie II. (szerk. Helmut Girndt – Hartmut Traub). Amsterdam– New York /NY : Ed. Rodopi, 2003. p. 127-133.
 • Lendvai L. Ferenc – Hell Judit – Perecz László: Béla Hamvas. In: Nova Istra. 2003 (8/23) : 1. p. 73-78.
 • Lendvai L. Ferenc: Nemzeti középszer : Nemzeti közép vagy republikanizmus? In: Magyar Narancs : 2003. 05. 15.
 • Lendvai L. Ferenc: Karácsony Sándor ; Lukács György – fiatal Lukács – marxista Lukács ; Sturm und Drang. In: Magyar Virtuális Enciklopédia : http://www.enc.hu (2003)

 

2004

 • Lendvai L. Ferenc: Die Polemik von Adorno und Lukács über Bartók. In: Lukács 2004: Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft (szerk. Frank Benseler – Werner Jung), Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2004. p. 159-167.
 • Lendvai L. Ferenc: Adorno és Lukács vitája Bartókról. In: Értékválság – értékváltás : Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből (szerk. Karikó Sándor). Budapest : Áron Kiadó, 2004. p. 115-122.
 • Lendvai L. Ferenc: The loneliness of the philosopher. In: Essays on Wittgenstein and Austrian Philosophy : In honour of J. C. Nyíri (szerk. Demeter Tamás). Amsterdam – New York /NY: Rodopi, 2004. p. vii-xii.
 • Lendvai L. Ferenc: A nemzet fogalmáról. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. 2004 (9) : 1. p. 183-192.
 • Lendvai L. Ferenc: Multikulturalismus und Globalisation. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. 2004 (9) : 2. p. 123-136.
 • Lendvai L. Ferenc: A gondolkodó magányossága. In: Világosság. 2004 (45) : 7. p. 39-44.

 

2005

 • Lendvai L. Ferenc (szerk.): Tőkei Ferenc: Társadalmi formák és közösségek.
 • Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2005. 354 p.
 • Lendvai L. Ferenc (szerk.): Tőkei Ferenc: Ázsiai termelési mód, antikvitás, feudalizmus. Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2005. 383 p.
 • Lendvai L. Ferenc – Zoltai Dénes: Előszó ; Ferenc Tőkei and his oeuvre. In: Kínai filozófia : Ókor 1-3. (szerk. Tőkei Ferenc). Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2005, I. köt. p. 9-12, 411-415.
 • Lendvai L. Ferenc – Zoltai Dénes: Előszó ; Ferenc Tőkei and his oeuvre. In: Tőkei Ferenc: Ázsiai termelési mód, antikvitás, feudalizmus. Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2005. p. 7-10, 379-381.
 • Lendvai L. Ferenc: Hegel és Lukács az eposz koráról. In: Parlando : Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére (szerk. Bárdos Judit). Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2005. p. 95-102.
 • Lendvai L. Ferenc: Közép-Európa mibenlétének problémája. In: Közép-európai olvasókönyv (szerk. Módos Péter). Budapest : Osiris Kiadó ; Budapest : Közép-európai Kulturális Intézet, 2005. p. 13-26.
 • Lendvai L. Ferenc: Nationalsozialismus und preussischer Sozialismus. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. 2005 (10) : 1. p. 39-53.

 

2006

 • Lendvai L. Ferenc: Politische und kulturelle Faktoren der europäischen Identität. In: Politik der Integration : Symbole, Repräsentation, Institution ; Festschrift für Gerhard Göhler zum 65. Geburtstag (szerk. Hubertus Buchstein – Rainer Schmalz-Bruns). Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2006. p. 399-412.
 • Lendvai L. Ferenc: Obywatelstvo a tozsamosc narodowa. In: Kryzys tozsamosci politycznej a proces integracji europejskiej (szerk. Barbara Markiewicz – Rafal Wonicki). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. p. 21-27.
 • Lendvai L. Ferenc: Tolerancia egykor és ma. In: Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára (szerk. Daniel Heinz – Fazekas Csaba – Rajki Zoltán). Miskolc : Bíbor Kiadó, 2006. p. 212-215.
 • Lendvai L. Ferenc: Kérdések és válaszok a második ezredfordulón. In: 70 éves a Hunyadi Mátyás Gimnázium, 1936-2006. Budapest : Hunyadi Mátyás Gimnázium, 2006. p. 99-103.
 • Lendvai L. Ferenc: Megye, nem megye : Régiók és autonómiák. In: Magyar Narancs : 2006. 01. 05.

 

2006 / 2007

 • Lendvai L. Ferenc: A Petőfi-kör filozófus vitája. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. 2006/2007 (11) : 2. p. 21-27.

 

2007

 • Lendvai L. Ferenc (szerk.): Tőkei Ferenc: Tanulmányok, cikkek, interjúk. Budapest: Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2007. 630 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Hegel und Lukács über das Zeitalter des Epos. In: Hegel-Jahrbuch 2007 : Das Leben denken. Zweiter Teil (szerk. Andreas Arndt – Paul Cruysberghs – Andrzej Przylebski), Berlin: Akademie Verlag, 2007. p. 213-217.
 • Lendvai L. Ferenc: Nationale Identität und Republikanismus in Europa. In: Grundprobleme bürgerlicher Freiheit heute ; Kritisches Jahrbuch der Philosophie, Beiheft 7(szerk. Klaus-M. Kodalle). Würzburg : Verlag Königshausen & Neumann, 2007. p. 81-86.
 • Lendvai L. Ferenc: Postmodernity, globalization and philosophy of history. In: Ethics and Heritage : Essays on the Philosophy of Ágnes Heller (szerk. Boros János – Vajda Mihály). Pécs : Brambauer, 2007. p. 79-85.
 • Lendvai L. Ferenc: „A regény elmélete” : a művészet- és vallásfilozófiai háttér. In: Visszatükrözés nélkül (szerk. Boros János – Heller Ágnes). Pécs : Brambauer, 2007. p. 96-116.

 

2008

 • Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács : Útja Marxhoz: 1902-1918. Budapest : Argumentum Kiadó ; Lukács Archívum 2008. 441 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Hungary. In: Karl Marx’s „Grundrisse” : Foundations of the Critique of Political Economy 150 years later (szerk. Marcello Musto). London – New York /NY: Ed. Routledge, 2008. p. 243-246.
 • Lendvai L. Ferenc: Bojtár Endre: „Hazát és népet álmodánk”. Felvilágosodás és romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban. In: BUKSz – Budapesti Könyvszemle. 2008 (20) : 3. p. 282-286.
 • Lendvai L. Ferenc: National and European identity. In: Limes. 2008 (1) : 2. p. 124-130.
 • Lendvai L. Ferenc: György Lukács 1902-1918: His way to Marx. In: Studies in East European Thought. 2008 (60). p. 55-73.
 • Lendvai L. Ferenc: A történelemfilozófia alapvetése „A szellem fenomenológiájá”-ban. In: Világosság. 2008 (49) : 3-4. p. 117-128.
 • Lendvai L. Ferenc: His way to Marx. György Lukács 1902-1918. In: Studies in East European Thought : http://dx.doi.org/10.1007/s11212-008-9052-0 (2008)

 

2009

 • Lendvai L. Ferenc – Boros János (szerk.) et al.: Bevezetés a filozófia történetébe : A preszókratikusoktól Derridáig. Budapest : Osiris Kiadó, 2009. 227 p.
 • Lendvai L. Ferenc: Identité nationale et identité européenne. In: Le méme et l’autre : Identité et différence (szerk. Kelemen János – Jean Ferrari – Harmati Gergely). Budapest : Eötvös University Press, 2009. p. 431-435.
 • Lendvai L. Ferenc: Küldetéses vétó : Mészáros István: A tőkén túl : Közelítések az átmenet elméletéhez : Első rész: Az ellenőrizhetetlenség árnya. In: Magyar Narancs : 2009. 02. 26.

 

2010

 • Lendvai L. Ferenc: Megye, nem megye. Régiók és autonómiák (másodközlés). In: Comitatus 195 (2010 : 10). p. 73-77.

 

2011

 • Lendvai L. Ferenc: A Gonosz birodalmai, Áron Kiadó, Budapest, 595 oldal
 • Lendvai L. Ferenc: „Lukács Storm-esszéjének történelemfilozófiai háttere”. In: Irodalomtörténeti Közlemények CXV. 6. sz., 678-688. o.
 • Lendvai L. Ferenc: „Ernst Nolte filozófiai történetírása”.  In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica XVI. 2. sz., 231-249. o.)
 • Lendvai L. Ferenc: „Carl Schmitt elkárhozása”. In: Századvég 60. sz. 49-74. o.

 

2012

 • Lendvai L. Ferenc: Nemzet és nemzetfölöttiség. In: Az újragondolás lázadása. Hommage Tőkei Ferenc (szerk. Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor), ELTE Komfuciusz Intézet, Budapest 2012, 71-78.
 • Lendvai L. Ferenc: Nemzeti identitás és európai identitás. In: A filozófia párbeszéde a tudományokkal. A 70 éves Tóth Tamás professzor köszöntése (szerk. Farkas Attila – Kollár Csaba – Laurinyecz Ágnes), Protokollár Tanácsadó Iroda, Budapest 2012, 210-214.