Ember- és társadalom műveltségterületi tanári mesterképzés

Ember- és társadalom műveltségterületi tanári mesterképzés

A szak egyaránt felvehető első- és második tanárszakként. A képzés a filozófia, kulturális antropológia, szociológia, politológia és pszichológia területéről meríti anyagát. Ezáltal meghaladja a szűk diszciplináris kereteket, és szerves, átfogó társadalomtudományi tudást ad a tanári végzettség mellé.

Kiket képez a szak?

A szak olyan pedagógusokat képez, akik alkalmasak a Nemzeti Alaptanterv „Ember és társadalom” műveltségterület (történelmi ismereteken túli) oktatására. A tanulmányi terület mind az általános (7.-8.osztály), mind pedig a középiskolában kötelezően oktatandó.

Miért érdemes erre a szakra jelentkezni?

Az ember- és társadalom műveltségi terület oktatására törvény kötelezi az iskolákat, eddig azonban nem volt szisztematikus szaktanárképzés. A szakemberhiány miatt az iskolák kb. 60%-ában eddig nem folyt, vagy problémákat jelentett a társadalomismeret képzés. Az „Ember- és társadalomismeret, etika” napjainkban választható érettségi tárgy. Egyre több diák választja, mivel a társadalomtudományi képzési ághoz tartozó felsőoktatási szakokon felvételi tárgyként szerepel. Az iskolák napjainkban ismerik fel az „Ember- és társadalom” műveltségterület oktatásának szükségességét és a megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező pedagógusok foglakoztatásának jelentőségét, ezért a munkaerőpiacon feltehetően előnyt fognak élvezni az „Ember- és társadalom” műveltségterületi mesterszintű diplomával rendelkező pedagógusok.

Milyen előképzettség kell a jelentkezéshez?

Alapesetben a következő alapszakokon szerzett végzettséggel lehet jelentkezni: történelem, néprajz, pszichológia, szabad bölcsészet, kulturális antropológia, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, társadalmi tanulmányok.

Amennyiben valaki nem rendelkezik a szükséges előképzettséggel, jelentkezhet ún. részismereti képzésre, melynek során megszerzi a szükséges előképzettséget. A részismereti képzés 50 kredit, melyet a szakon folytatott tanulmányokkal egy időben, párhuzamos képzés formájában lehet teljesíteni. Bővebb információ a kari honlapon a felvételi tájékoztató fejezetben olvasható: http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/felveteli/szak.php?m=38

Felvételi tudnivalók

Hagyományos értelemben vett felvételi vizsga nincs; helyette beszélgetésen vesz részt a jelentkező. Ennek anyaga:
– Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, I-III. könyv; — 2) S. Freud: Rossz közérzet a kultúrában (in: Esszék, Bp., 1982); — 3) Nyíri Tamás: Az ember a világban. Bp., 1981

A szak tantárgyi felépítése

Tantárgy neve
Félév és óraszám
Számonkérés
Kredit
1
2
3
4
Szakmai törzsanyag > Kötelező
Bevezetés az ember- és társadalomtudományokba
30
koll.
2
Kulturális antropológia
30
koll.
3
Pszichológia
30
koll.
2
Etikatörténet és általános etika
30
koll.
2
Alkalmazott etika
30
koll.
2
Társadalomelmélet 1.
30
koll.
3
Szociológia
30
koll.
3
Politikatudomány
30
koll.
2
Szakmai törzsanyag > Szakmódszertan
Az ember- és társadalomismeret tanítása 1.
30
gyak. jegy
3
Az ember- és társadalomismeret tanítása 2.
30
gyak. jegy
4
Iskolai gyakorlat
60
gyak. jegy
3
Szabadon választható ismeretek
Filozófiatörténet
30
gyak. jegy
3
Filozófiai antropológia
30
gyak. jegy
3
A filozófia mai problémái
30
gyak. jegy
3
Az etika mai problémái
30
gyak. jegy
3
Társadalomelmélet 2.
30
gyak. jegy
2
Művelődéstörténet
30
gyak. jegy
2
Ember és művészet
30
gyak. jegy
3
Ember és vallás
30
gyak. jegy
3
Kredit összesen:
10
10
10
10
40

Előtanulmányi rend

Neptun kód
Tanegység
Heti óraszám
Féléves óraszám
Beszámolási kötelezettség
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tantárgyak
BTETTN01K
Bevezetés az ember- és társadalomtudományokba
2
30
kollokvium
2
Fil.Int.
BTETTN02K
Kulturális antropológia
2
30
kollokvium
3
Kult. Ant.
BTETTN03K
Pszichológia
2
30
kollokvium
2
Ped. Int.
BTETTN04K
Etikatörténet és általános etika
2
30
kollokvium
2
Fil.Int.
BTETTN05K
Alkalmazott etika
2
30
kollokvium
2
Fil.Int.
BTETTN06K
Társadalomelmélet 1.
2
30
kollokvium
3
Szoc. Int.
BTETTN07K
Szociológia
2
30
kollokvium
3
Szoc. Int.
BTETTN08K
Politikatudomány
2
30
kollokvium
2
Polit. Int.
Szakmódszertan
BTETTN09K
Az ember- és társadalomismeret tanítása 1.
2
30
gyak. jegy
3
Ped. Int.
BTETTN10K
Az ember- és társadalomismeret tanítása 2.
2
30
gyak. jegy
4
Ped. Int.
BTETTN11K
Iskolai gyakorlat
4
60
gyak. jegy
3
Ped. Int.
Szabadon választható tantárgyak
BTETTN01V
Filozófiatörténet
2
30
gyak. jegy
3
Fil.Int.
BTETTN02V
Filozófiai antropológia
2
30
gyak. jegy
3
Fil.Int.
BTETTN03V
A filozófia mai problémái
2
30
gyak. jegy
3
Fil.Int.
BTETTN04V
Az etika mai problémái
2
30
gyak. jegy
3
Fil.Int.
BTETTN05V
Társadalomelmélet 2.
2
30
gyak. jegy
2
Szoc. Int.
BTETTN06V
Művelődéstörténet
2
30
gyak. jegy
2
Fil.Int.
BTETTN07V
Ember és művészet
2
30
gyak. jegy
3
Fil.Int.
BTETTN08V
Ember és vallás
2
30
gyak. jegy
3
Fil.Int.

Mintatanterv

Neptun kód
Tanegység
Heti óraszám
Féléves óraszám
Beszámolási kötelezettség
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
A. félév (páros év, ősz)
BTETTN01K
Bevezetés az ember- és társadalomtudományokba
2
30
kollokvium
2
BTETTN02K
Kulturális antropológia
2
30
kollokvium
3
BTETTN03K
Pszichológia
kollokvium
2
Szabadon választható tárgy
2
30
gyak. jegy
3
01V vagy 02V
B. félév (páratlan év, tavasz)
BTETTN04K
Etikatörténet és általános etika
2
30
kollokvium
2
BTETTN05K
Alkalmazott etika
2
30
kollokvium
2
BTETTN06K
Társadalomelmélet 1.
2
30
kollokvium
3
Szabadon választható tárgy
2
30
gyak. jegy
3
03V vagy 04V
C. félév (páratlan év, ősz)
BTETTN07K
Szociológia
2
30
kollokvium
3
BTETTN08K
Politikatudomány
2
30
kollokvium
2
BTETTN09K
Az ember és társadalomismeret tanítása 1.
2
30
gyak. jegy
3
Szabadon választható tárgy
2
30
gyak. jegy
2
05V vagy 06V
D. félév (páros év, tavasz)
BTETTN10K
Az ember és társadalomismeret tanítása 2.
2
30
gyak. jegy
3
BTETTN11K
Iskolai gyakorlat
4
60
gyak. jegy
3
Szabadon választható tárgy
2
30
gyak. jegy
3
07V vagy 08V