Szabad bölcsészet

Szabad bölcsészet

A Szabad bölcsész képzés olyan kompetenciákkal ruházza fel a hallgatókat, amelyek nélkülözhetetlenek a racionális vitához, a téma, a dolog iránt elkötelezett és a beszélgetőtársak méltóságát tiszteletben tartó szabad párbeszédhez. Bevezet az érvelés mesterségébe, felruház a szükséges műveltséggel és tájékozottsággal, amelyből minden érvelés táplálkozik, és igényt támaszt a dolgok és a szituációk önálló értelmezése, értő feltérképzése iránt, tovább megtanít megkeresni az ehhez szükséges bölcsészet- és társadalomtudományi módszereket. Három specializációból választhatnak a hallgatók: etika, filozófia, kommunikáció. A képzésben egyfelől hangsúlyos e három tudományterület történeti örökségének elsajátítása, másfelől a napjaink gondjaira irányuló szisztematikus reflexiók bemutatása.

Tájékoztató a szabad bölcsész szak felépítéséről, a tanulmányok rendjéről és a szakirány választásról.

Nappali tagozatos tanterv:

Bevezetés

Előtanulmányi rendek

Mintatantervek

Általános

Általános

Esztétika

Esztétika

Etika

Etika

Filozófia

Filozófia

Kommunikáció- és médiatudomány

Kommunikáció- és médiatudomány

Vallástudomány*

Vallástudomány*


Levelező tagozatos tanterv:

Bevezetés

Előtanulmányi rendek

Mintatantervek

Általános

Általános

Esztétika

Esztétika

Etika

Etika

Filozófia

Filozófia

Kommunikáció- és médiatudomány

Kommunikáció- és médiatudomány

Vallástudomány*

Vallástudomány*

*A vallástudomány szakirány indítását 2011-től szüneteltetjük. A tanulmányaikat 2010 őszén kezdő hallgatók már nem választhatják ezt a szakirányt. (Vallástudományi órák továbbra is lesznek, csak kisebb számban.)

A tantárgyak adatlapjai (2018): Alapozó tárgyakFilozófiaEsztétikaEtikaKommunikáció és médiatudomány

Záróvizsgák anyagai: