Könyvtár

Könyvtár

Társadalomelméleti Könyvtár

– a politológia, a szociológia és filozófia szak könyvtára.

A könyvtár a három szak hallgatóinak és oktatóinak egyesített Intézeti könyvtára. Tartalmazza egyrészt a tematikákban megadott kötelező és ajánlott irodalom könyveit és folyóiratait, másrészt azokat a szakmai anyagokat, amelyek feltétlenül szükségesek az oktatáshoz és tanuláshoz. A könyvtár anyaga megfelelő hétteret biztosít a szemináriumi dolgozatok, az évfolyamdolgozatok, a szakdolgozatok és a TDK munkák elkészítéséhez. 2008-ban a könyvtár állománya mintegy 30.000 kötet, és kábé 50-féle folyóirat olvasható a könyvtárban, közöttük olyan szakmai jellegű anyagok, amelyek az országban máshol nem érhetők el. A könyvtárban található könyvek katalógusa elolvasható a www.lib.uni-miskolc.hu honlapról, a Társadalomelméleti Könyvtár lelőhelyen. A könyvtárban lehetőség van helyben olvasásra és kölcsönzésre is.

Könyvtáros: Tóthné Pap Ágnes
Telefon: 46-565-111 / 23-61
E-mail:  topagica@gmail.com

A könyvtár helye: Bölcsészettudományi Kar II. emelet

Nyitvatartási idő: Hétfő – Péntek: 8.30–13.30

Kölcsönzési feltételek:

A könyvtárból elsősorban a három szak hallgatói és oktatói kölcsönözhetnek. A könyvtár állományába tartozó kézikönyvtári könyvek zárástól 13.30-tól a másnapi nyitásig 8.30-ig kölcsönözhetők.

A könyvtár zárva tartása esetén a visszahozott könyveket – a kölcsönző nevének és szakjának meghagyásával – a szak intézeti adminisztrációján is le lehet adni.

Az oktatók egy hónapra maximum 10 db nem kézikönyvtárinak minősülő könyvet kölcsönözhetnek.

A könyvek kölcsönzési ideje egy hét. Hosszabbítás csak akkor lehetséges, ha másvalaki a könyvet közben nem jegyezte elő. Hosszabbítás telefonon is lehetséges a nyitvatartási idő alatt a 23-61-es egyetemi melléken.

Aki a kölcsönzött könyvet elveszíti köteles azt pótolni lehetőleg ugyanabban a kiadásban. Ha csak fénymásolni tudja, akkor két példányban, bekötve kell a könyvtárnak leadni.