Kreatív írás – szakirányú továbbképzés

Kreatív írás – szakirányú továbbképzés

Kreatív írás

A képzés tanterve

Miért fontos írni tudni ma?

  • Napjaink társadalmi környezetében a meggyőző, tárgyszerű és célratörő írás és beszéd előnyt ad. Napjaink közösségi és szakmai élete elképzelhetetlen a művelt és fejlett kommunikációs készségek nélkül.
  • A világ és kommunikációs szokásaink felgyorsult változásai közepette cserélődnek, alakulnak a kihívást jelentő kérdések, események. Az új dolgok, vagy az új arcukkal megmutatkozó, régről másképp ismert dolgok megragadása, előadása, a témának megfelelő előadásmód, stílus megtalálása különös rugalmasságot, mozgáskészséget és leleményt kíván.
  • Az ingerekben gazdag, mediatizált közegben elsőrendű feladat az olvasó- és hallgató-közönség kiválasztása, megszólítása, érdeklődésének megnyerése és bevonása a témáról folyó párbeszédbe.

A „Kreatív írás” képzés

  • A „Kreatív írás” egyéves szakirányú tovább képzés a gyakorlati munkára készít fel.
  • Fejleszti az írni tudáshoz korunkban szükséges készségeket és jártasságokat.
  • Megismertet az új kommunikációs felületek műfaji, írástechnikai követelményeivel, az írásbeliség és a szóbeliség mozgásban lévő hagyományaival.
  • Szakmai műveltséget és tájékozottságot ad, tájékozódási pontokat kínál a retorikai, irodalmi ízlés alakításához.
  • A képzés erőssége a nagy tapasztalattal és tanári gyakorlattal rendelkező oktatói csapat.

Kik válasszák a „Kreatív írás” szakirányú továbbképzést?

  • Akik szabadon választott témában, szabad előadásban kívánnak publikálni, akik alakító módon törekednek részt venni valamely vitában, párbeszédben, akik szakmai, közéleti, művészeti munkájuk során retorikai, stilisztikai problémákkal szembesültek, akik az új kommunikációs felületeteken (blog, honlap, internetes médiumok) biztonsággal szeretnének megjelenni és megszólalni, akik előadásmódjukat, stílusukat csiszolni akarják.
  • Akik szakmának választják az írást: akár a közélet vállal szerepet valaki, akár az író, forgatókönyvíró, újságíró, akár a reklámszakember vagy termékmenedzser, akár a pedagógus pályán mozog, akár igényes honlapot vagy blogot kíván nyitni).