Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés

Az osztatlan tanárképzés 5 éves egyetemi tanulmányokat foglal magában. Lényeges sajátossága, hogy szakpárosításban végezhető. A Filozófiai Intézet jelenleg erkölcstan tanár szakon kínál képzést. A hallgatók az egyetemen folyó tanárképzés széles palettájából választhatnak második tanárszakot.

Az erkölcstan osztatlan tanárszak mintatanterve nappali és levelező tagozatos hallgatók részére:

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
1. év – 1. félév
BTOET1N01
BTOET1L01
Bevezetés a filozófiába
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTOET1N02
BTOET1L02
Bevezetés a szociológiába
2
30
Kollokvium
2
BTOET1N03
BTOET1L03
Bevezetés a kulturális antropológiába
2
30
Kollokvium
2
BTOET1N04
BTOET1L04
Bevezetés a vallástudományba
2
30
Gyakorlati jegy
2
BTOET1N05
BTOET1L05
Bevezetés a kommunikációelméletbe
2
30
Kollokvium
2
BTOET1N06
BTOET1L06
Művelődés- és eszmetörténet
2
30
Kollokvium
3
BTOET1N07
BTOET1L07
Filozófiatörtént I.
2
30
Kollokvium
3
1. év – 2. félév
BTOET2N01
BTOET2L01
Az etika segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
Tanárképző intézet
BTOET2N02
BTOET2L02
Filozófiatörténet II.
2
30
Kollokvium
3
BTOET2N03
BTOET2L03
Bevezetés a politikatudományba
2
30
Gyakorlati jegy
2
BTOET2N04
BTOET2L04
Ökológia
2
30
Gyakorlati jegy
2
MFK
BTOET2N05
BTOET2L05
A társadalomtudományok közgazdasági alapjai
2
30
Gyakorlati jegy
2
2. év – 1. félév
BTOET3N01
BTOET3L01
Etikatörténet I.
2
30
Kollokvium
3
BTOET3N02
BTOET3L02
Általános etika I.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTOET3N03
BTOET3L03
Gyakorlati filozófia I.
2
30
Kollokvium
3
BTOET3N04
BTOET3L04
Alkalmazott etika I.
(Ökológiai etika)
2
30
Gyakorlati jegy
3
2. év – 2. félév
BTOET4N01
BTOET4L01
Etikatörténet II.
2
30
Kollokvium
3
BTOET3N01
BTOET3L01
BTOET4N02
BTOET4L02
Általános etika II.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTOET3N02
BTOET3L02
BTOET4N03
BTOET4L03
Filozófiai és vallási antropológia
2
30
Kollokvium
3
BTOET4N04
BTOET4L04
Gyakorlati filozófia II.
2
30
Kollokvium
3
BTOET3N03
BTOET3L03
BTOET4N05
BTOET4L05
Az érvelés mestersége
2
30
Gyakorlati jegy
3
3. év – 1. félév
BTOET5N01
BTOET5L01
Etikai elméletek tipologizálása
2
30
Kollokvium
3
BTOET4N05
BTOET4L05
BTOET5N02
BTOET5L02
Morálfilozófiák
2
30
Kollovkium
3
BTOET5N03
BTOET5L03
Alkalmazott etika II.
(Politikai etika)
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTOET5N04
BTOET5L04
Társadalmi nemek kutatása
2
30
Gyakorlati jegy
3
3. év – 2. félév
BTOET6N01
BTOET6L01
Személyiségetikák
2
30
Kollokvium
3
BTOET6N02
BTOET6L02
Alkalmazott etika III.
(Bio/medicinális etika)
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTOET6N03
BTOET6L03
20. századi modern etikák
2
30
Kollokvium
3
4. év – 1. félév
BTOET7N01
BTOET7L01
Alkalmazott etika IV.
(Szociális etika)
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTOET7N02
BTOET7L02
Alkalmazott etika V. (Pedagógiai etika, gyermekfilozófia)
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTOET7N03
BTOET7L03
Metaetikák és metaetikai kritikák
2
30
Kollokvium
3
BTOET7N04
BTOET7L04
Szakdolgozati szeminárium I.
2
30
Gyakorlati jegy
2
Választott oktatóval!
4. év – 2. félév
BTOET8N01
BTOET8L01
Magyarország művelődés- és kultúrtörténete
2
30
Kollokvium
3
BTOET8N02
BTOET8L02
Individuális etika, társas kapcsolatok etikája
2
30
Gyakorlati jegy
2
BTOET8N03
BTOET8L03
Szakdolgozati szeminárium II.
2
30
Gyakorlati jegy
2
Választott oktatóval!
BTOETSZVN1
BTOETSZVL1
Szabadon választható tárgy I.
2
30
Kollokvium
3
Bármelyik félévben felvehető!
BTOETSZVN2
BTOETSZVL2
Szabadon választható tárgy II.
2
30
Gyakorlati jegy
2
Bármelyik félévben felvehető!
Általános és középiskolai összes kredit
100 kredit
91 kredit kötelező alapozó és szakterületi modul
5 kredit szabadon választható
4 kredit szakdolgozati szeminárium

Tantárgyi programok, tantárgyleírások (2018)

Egy hozzászólás: “Osztatlan tanárképzés

Nincsenek hozzászólások.