dr. Bognár László, docens

dr. Bognár László, docens

Dr. Bognár Lászlódr. Bognár László PhD (1959)

Képzettség: Filozófiatörténet, Hermeneutika, Dramaturgia ‑ Színháztudomány, Drámapedagógia, Cukrászat.

További gyakorolt területek: Biblisztika (Újszövetség), Színház- és filmesztétika, Tudományos és kreatív írás.

Szakmai önéletrajz
Publikációs lista
Oktatási anyagok
Üzenet

Főbb munkák:

 • 2010 Arisztotelész: A természet [Physica]. Ford., jegyz., elemzés Bognár László. Budapest: L’Harmattan.
 • 2006 Arisztotelész: A létrejövés és a pusztulás. Ford., jegy., elemzés Bognár László. Budapest‑Miskolc: Lestár‑ME BTK Filozófiatörténet Tanszék.
 • 2006 Forrai Gáborral, Tudományos írás és informális logika. http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/index.html
 • 2005 A Három nővér játszmája. Kísérlet a Csehov-dráma cselekményének föltárására. Budapest: Lestár. A koncepció alapján rendezett előadás Csehov Három nővér, premier 2006. szeptember 23., Budapesti Kamaraszínház.
 • 2004 Élektra, dráma, bemutató 2004. január 16., Madách Színház, Budapest.
 • 2001 Sinkó László. Beszélgetések Sinkó Lászlóval, Sinkó Lászlóról. Budapest: Balassi Könyvkiadó.

 

Szakdolgozat témák/területek:

 • A történelem hermeneutikai és narratív értelmezéseinek összehasonlítása. (Kötelező szakirodalom: Martin Heidegger, Gadamer, Ricoeur, White,  Gyáni Gábor)
 • Zénón mozgás-apóriái. (Kötelező szakirodalom: Arisztotelész, Kirk-Raven-Schoefield, Salmon, Bergson, Lee.)
 • Tarr Béla pentalogiájának (utolsó öt filmjének) filmnyelve. (Kötelező szakirodalom: Kovács András Bálint, Gelencsér, Vincze Teréz, Ranciere, Sontag.)
 • Jancsó Miklós első magyarországi alkotóperiódusának filmnyelve (Kötelező szakirodalom: Bíró Yvette, Kovács András Bálint, Gelencsér, Metropolis Jancsó-számok.)
 • A szegénység ábrázolása a Horty korszak faluszociográfiájában. (Kötelező szakirodalom: Szabó Zoltán, Erdei Ferenc, Kovács Imre, Nagy Lajos, Illyés Gyula, Veress Péter, Gyáni Gábor, Ferge Zsuzsa, Ladányi János).
 • A hermeneutika közösségi perspektíváinak kidolgozása Fehér M. István munkásságában. (Kötelező szakirodalom: Fehér M. István, Gadamer, Sheehan, Grondin, Pöggeler, Habermas, Popper)