Találatok
Címke: Esszé

FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT 2019 – EREDMÉNYHIRDETÉS

FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT 2019 – EREDMÉNYHIRDETÉS

Elkészültek az esszéírói versenyre beérkezett pályamunkák értékelései, s megszületett a végeredmény.

A bírálók ebben a tanévben egyetlen különdíjat adnak ki, amelyet a korábbról már jól ismert Ruff István Zalánnak, a dunaújvárosi Pannon Oktatási Központ Gimnázium diákjának ítélnek oda. Oklevelét és jutalmát (10 000 Ft-os könyvutalvány formájában) postai úton továbbítjuk számára. Gratulálunk a díjazottnak, minden résztvevőnek, továbbá külön köszönetünket fejezzük ki a tanítványaikat felkészítő tanároknak!

Hitünk és elkötelezettségünk szerint az ifjúság érlelődő és eleven gondolkodása a jövő bölcseleti életének a lehetőségét hordozza magában. E pályázat kiírásával e lehetőség kibontakoztatásához kívánunk hozzájárulni. Mind a pályázóknak, mind felkészítő tanáraiknak tartalmas munkát és további szakmai sikereket kívánunk!

Üdvözlettel: az ME Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézetének munkatársai.

A beérkezett dolgozatok és bírálataik alább érhetők el: esszépályázat_2019

FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2019

FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2019

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Filozófiai Munkabizottsága és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete filozófiai esszépályázatot hirdet a 2018/2019-as tanévre olyan középiskolai tanulók részére, akiket mélyebben foglalkoztatnak filozófiai és etikai kérdések, elgondolásaikat pedig írásbeli formában szívesen meg is osztanának másokkal. A pályázóktól 5-15 oldalas dolgozatokat várunk, amelyben az alább megadott pályázati kérdések közül választott témáról írnak. A felvetett problémák részben a fiatalságot intenzíven foglalkoztató kérdésekhez, részben pedig aktuális közéleti-kulturális eseményekhez igazodnak, így a leendő pályázónak nem kell attól tartania, hogy kizárólag elvont témákról írhat. A lehetőségek közül olyan témát választhat, amely közelebb áll hozzá, s nagy szabadságot élvez a feldolgozás módjában is. A legjobb dolgozatokat díjjal jutalmazzuk – az I. helyezett 15 eFt, a II. helyezett 10 eFt, a III. helyezett 5 eFt értékű könyvutalványban részesül.

A pályamunkák beküldésének határideje: 2019. április 1. Arra kérjük a pályázókat, hogy az elektronikusan vagy postai úton küldött dokumentumokat lássák el az „ESSZÉPÁLYÁZAT – 2019” jeligével, továbbá a pályázók azonosítását és elérhetőségét biztosító információkkal. Ez utóbbiak közé tartozik a pályázó középfokú oktatási intézményének neve és címe is. Adott esetben adja meg a pályázat elkészítéséhez segítséget nyújtó felkészítő tanár nevét.

TEMATIKUS KÉRDÉSEK –
FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2019

(I.)

A jövőt nem jósolhatjuk meg előre, minthogy szigorú értelemben kiszámíthatatlan. Ennek ellenére tervezünk, s a tényekre, a célokra és a lehetőségekre vonatkozó ismereteink és elképzeléseink mentén kísérletet teszünk arra, hogy felmérjük a folyamatok, események és cselekedetek jövőbeli kimeneteleit. Mit gondolsz, hogyan fog élni az emberiség száz-kétszáz év múlva? Válaszaid érvekkel támaszd alá!

(II.)

A világban jelenleg érvényesülő folyamatok összességében a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését s így a szegénység fokozódását mutatják. Miközben az egyenlőtlenségek mérséklése kétségtelenül az egyik legfontosabb társadalmi feladat, a történelem tanúsága szerint az egyenlőség – nem egyszer nagy társadalmi megrázkódtatásokon keresztül megvalósuló – erősödésének is általános elszegényedés lehet a következménye. Egyáltalán kívánatos dolog-e az egyenlőség, s ha igen, milyen területeken és módokon kell az egyenlőtlenségek mérséklésére törekednünk? Válaszaid érvekkel támaszd alá!

Cím: Miskolci Egyetem,
Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete,
3515 Miskolc–Egyetemváros; B/2. ép. 208.

Tel.: (46) 565-219
E-mail: makailp@gmail.com
Web: http://filozofia.uni-miskolc.hu/

ESSZÉPÁLYÁZAT 2017/2018 – EREDMÉNYHIRDETÉS

ESSZÉPÁLYÁZAT 2017/2018 – EREDMÉNYHIRDETÉS

Elkészültek a 2017–2018-as tanév középiskolai esszépályázatára beérkezett pályamunkák értékelései, és ezzel megszületett a végeredmény is. A bírálók a verseny rangjának megőrzése érdekében úgy döntöttek, ebben az évben nem adnak ki helyezéseket. Különdíjat ítélnek oda Ruff István Zalánnak, a paksi Vak Bottyán Gimnázium diákjának, aki 10 000 Ft-os könyvutalványban részesül. Oklevelét és jutalmát postai úton továbbítjuk számára. Gratulálunk a díjazottnak, minden résztvevőnek, továbbá külön köszönetünket fejezzük ki a tanítványaikat felkészítő tanároknak. Bízunk abban, hogy az ifjúság érlelődő és eleven gondolkodása a jövő bölcseleti életének a lehetőségét hordozza magában. E pályázat kiírásával e lehetőség kibontakoztatásához kívánunk hozzájárulni. Tekintettel a pályázók alacsony létszámára, díjátadási ünnepségre ebben az évben nem kerül sor. Mind a pályázóknak, mind felkészítő tanáraiknak tartalmas munkát és további szakmai sikereket kívánunk!

Üdvözlettel: az ME Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézetének munkatársai.

A 2017–2018. évi esszépályázatra beérkezett dolgozatok bírálatai alább érhetők el: értékelések