Kreatív írás – Tanterv

Kreatív írás – Tanterv

A tantárgy neve kódja óraszám/

követelmény

kredit félév
1. 2.
Stilisztika. Stíluselemzések 1 BTKREAT01 9/ koll. 3 X
Stilisztika. Stíluselemzések 2 BTKREAT02 9/ gyak. 3 X
Stilisztika. Stíluselemzések 3 BTKREAT03 9/ koll. 2 X
Stilisztika. Stíluselemzések 4 BTKREAT04 9/ gyak. 2 X
A kommunikáció formái (hétköznapi és művészi) 1. BTKREAT05 9/ koll. 3 X
A kommunikáció formái (hétköznapi és művészi) 2. BTKREAT06 9/ gyak. 2 X
A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 1. BTKREAT07 9/ koll. 3 X
A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 2. BTKREAT08 9/ gyak. 2 X
A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 3. BTKREAT09 9/ gyak. 2 X
A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa, Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 1. BTKREAT10 9/ koll. 2 X
A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa, Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 2. BTKREAT11 9/ gyak. 3 X
A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa, Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 3. BTKREAT12 9/ koll. 2 X
A szövegalkotás II.

Az irodalmi szövegek világa, Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 4.

BTKREAT13 9/ gyak. 3 X
Posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok) 1. BTKREAT14 9/ gyak. 2 X
Posztmodernitás és intertextualitás  (interpretációs gyakorlatok) 2. BTKREAT15 9/ gyak. 2 X
Gyakorlati retorika 1. BTKREAT16 9/ gyak. 2 X
Gyakorlati retorika 2. BTKREAT17 9/ gyak. 2 X
Az újságírás elmélete és gyakorlata 1. BTKREAT18 9/ koll. 4 X
Az újságírás elmélete és gyakorlata 2. BTKREAT19 9/ gyak. 3 X
Az újságírás elmélete és gyakorlata 3. BTKREAT20 9/ gyak. 3 X
Szakdolgozat BTKREAT21 10 X
Összesen 180 60