Szabadbölcsészet ETIKA előtanulmányi rend, levelező

Szabadbölcsészet ETIKA előtanulmányi rend, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tárgyak
BTSBL300T
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL400T
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL200T
Etikatörténet és általános etika
4
60
Kollokvium
6
BTSBL201T
Filozófiai és kulturális antropológia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL302T
Alkalmazott etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBL401T
Alkalmazott etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBL303T
Bevezetés a politikatudományba
2
30
Kollokvium
3
BTSBL402T
Bevezetés a politikatudományba
2
30
Kollokvium
3
Választható tárgyak
BTSBL001T
Az esztétika határtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
4
2 félév!
BTSBL002T
Műelemzés
2
30
Gyakorlati jegy
4
BTSBL003T
Művészettörténet
2
30
Gyakorlati jegy
4
BTSBL020T
Etika speciális kollégium