Dr. Nyírő Miklós – Publikációk

Dr. Nyírő Miklós – Publikációk

MTMT azonosító: 1002926

Kötetek:

Monográfia:

 • Nyelviség és nyelvfeledtség. Hans-Georg Gadamer és a nyelv hermeneutikája. Budapest: L’Harmattan, 2006, 227. o. ISBN 963-7343-77-6  ISSN 1586-8761

 

Szerkesztett kötetek:

 • Hermeneutika és demokrácia. Tanulmányok Fehér M. István tiszteletére. (szerk.) Budapest: L’Harmattan – várható megjelenés: 2014.
 • Régi és új pragmatizmus. (társszerk. Krémer Sándorral) Budapest: L’Harmattan – várható megjelenés: 2014.
 • Fehér M. I., Lengyel Zs. M., Nyírő M., Olay Cs. (szerk.): ’Szór érteni egymással’. Hermeneutika, tudományok, dialógus. Budapest: L’Harmattan, 2013, 461. o. ISBN 978-963-236-056-0
 • Filozófia mint de(kon)strukció: Heidegger, Derrida. (szerk.)  Budapest: L’Harmattan, 2012, 286. o.  ISBN:978-963-236-574-9 ISSN 1586-8761
 • Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. (szerk.) Budapest: L’Harmattan, 2010, 216. o. ISBN 978-963-236-281-6  ISSN 1586-8761
 • Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista. (szerk.) Budapest: L’Harmattan, 2009, 243. o. ISBN 978-963-236-195-6  ISSN 1586-8761

 

Fordítás:

 • Krémer S. és Nyírő M. (szerk.): Régi és új pragmatizmus.Budapest: L’Harmattan – várható megjelenés: 2014. (Társfordítás Krémer S.-ral.)
 • Richard Rorty: Filozófia és társadalmi remény. Budapest: L’Harmattan, 2007, 332. o. (Társford. Krémer S.-ral.) ISBN 978-963-9683-48-8  ISSN 1586-8761
 •  Jean Grondin: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába. Budapest: Osiris Kiadó, 2002, 265. o. ISBN 963-389-190-6  ISSN 1218-9855

 

Tanulmányok:

Idegen nyelvű:

 • „Reconsidering Rorty’s Theory of Vocabularies: On the Role and Scope of Persuasion in a Post-Representationalist Culture.” In. Auxier, Randall and Christopher Skowronski (eds.): Rorty and Beyond. Lexington Press − várható megjelenés: 2014.
 • „From Anerkennung to Zugehörigkeit. On the Hermeneutic Conception of the I-Thou Encounter.” In. Bujalos, István (ed.): Identity and Self-Respect. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó − várható megjelenés: 2014.
 • „Incommensurability and Culture: Rorty’s Account of the Sciences of Nature and of Man.” In. Ryder, J. és Mougan, C. (ed.): Society and Culture: Theory and Practice. Rodopi Press, Albany (NY, USA) – várható megjelenés: 2014.
 • „Dewey and Rorty on Democracy and Education”. In. Pragmatism Today. Volume 4, Issue 2, Winter 2013: Pragmatism, Religion, Democracy. pp. 91-98. ISSN 1338-2799  http://www.pragmatismtoday.eu/index.php?id=2013winter2
 • „Rorty, Dewey, and Incommensurability. The Nordic Pragmatism Network, 2012, http://www.nordprag.org/papers/epc1/Nyiro.pdf
 • „Rorty on Politics, Identity and Transformation”. In: Ryder, J. és Sip R. (ed.): Identity and Social Transformation. Rodopi Press, Albany (NY, USA) 2011, pp. 219-228.
 • „Rorty, Dewey, and the Issue of Metaphysics”. In. Pragmatism Today. Summer 2010. http://www.pragmatismtoday.eu/summer2010
 • „Rorty on Politics, Culture, and Philosophy – a Defence of his Romanticism”. In. Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences. Vol. 19, No. 1. 2009 March. pp. 60-67.
 • „On the ’Logic’ of Rorty’s Imaginative Liberalism: Utopia, Solidarity, and the Private-Public Distinction”. In: Kremer, A. és Ryder, J. (eds.): Self and Society. Rodopi Press, Amsterdam-New York, NY, 2009. pp. 201-212.
 • „On the Hermeneutic and Deconstructive Conceptions of Language”. In: Philosophical Writings, January 1998, Durham (UK). pp. 13-21.

 

Magyar nyelvű:

 • „Hermeneutika és demokratizálás: Gadamer és Rorty”. In. Nyírő M. (szerk.): Hermeneutika és demokrácia. Tanulmányok Fehér M. István tiszteletére. Budapest: L’Harmattan – várható megjelenés: 2014.
 • „Geo-teo-lógia? Reflexiók Gary Shapiro ’Világ, Föld, Glóbusz …’ című tanulmánya kapcsán”. Kelet-Nyugati Átjáró 2010. Pécs – várható megjelenés: 2014.
 • „Miként lehetséges a filozófiai etika − Gadamer szerint?” (Virovecz Katalinnal közösen készített tanulmány.) In. Huszti Tímea (szerk.): DOCENDO DISCIMUS. Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem irodalomtudományi Doktori Iskolájából. Miskolc: ME Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 204-222. ISBN 978-963-9988-53-8
 • „A bűn mint a kifejezés pozitív horizontja.” (Soós Ádám Leventével közösen készített tanulmány.) In. Huszti Tímea (szerk.): DOCENDO DISCIMUS. Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem irodalomtudományi Doktori Iskolájából. Miskolc:  ME Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 186-203. ISBN 978-963-9988-53-8
 • „Hermeneutika, szellemtudományok, dialógus. Az Igazság és módszer tematikus hangsúlyai Gadamer 1931-es habilitációs írása fényében.” In. Fehér M. István, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós, Olay Csaba (szerk.): „Szór érteni egymással”. Hermeneutika, tudományok, dialógus. Budapest: L’Harmattan, 2013, pp. 71-97. (A filozófia útjai; 15.) ISBN 978-963-236-056-0
 • „Szerkesztői előszó.” In. Fehér M. István, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós, Olay Csaba (szerk.): „Szór érteni egymással”. Hermeneutika, tudományok, dialógus. Budapest: L’Harmattan, 2013, pp. 7-18. (A filozófia útjai; 15.) ISBN 978-963-236-056-0
 • „’Tartózkodás a radikalizmustól.’ Gadamer – Heideggeren és Derridán innen.” In. Nyírő M. (szerk.): Filozófia mint de(kon)strukció: Heidegger és Derrida. L’Harmattan, Budapest, 2012, 269-286.
 • „Szerkesztői előszó.” In. Nyírő M. (szerk.): Filozófia mint de(kon)strukció: Heidegger és Derrida. L’Harmattan Kiadó – Magyar Filozófiai Társaság, Budapest, 2012, 7-22.
 • „A filozófia képzés-fordulata – I.: Rorty és Dewey”. In. Jani A. és Lengyel Zs. M. (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István akadémikus tiszteletére. L’Harmattan, Budapest, 2012, 129-146. ISBN 978-963-236-513-8  ISSN 1586-8761
 • „Kultúra mint párbeszéd – Richard Rorty a demokráciáról, kultúráról és képzésről”. In. Kulturális valóságismeret és EKF 2010 – 35 éves a pécsi kultúraközvetítő képzés. Pécs, 2011. ISBN 978-963-642-361-2.
 • „A gyakorlati filozófia két kiindulópontja: akarat (Arendt) versus medialitás (Gadamer)”. In. Laczkó S. (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 9. Az akarat. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – MFT – Státus Kiadó, Szeged, 2011, 364-379.
 • „Gadamer a Lét és időről”. In:. Olay Csaba (szerk.): Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L’Harmattan Kiadó, Budapest: 2010, 228-244.
 • „Hermeneutika, nyelviség, szabadság”. In: Dékány A. és Laczkó S. (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz. 8. A szabadság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – MFT, Szeged: 2010, 295-308.
 • „Szerkesztői előszó”. In. Nyírő M. (szerk.): Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. L’Harmattan, Budapest, 2010, 7-32.
 • „Rorty szótárfogalma – Heidegger-olvasata tükrében”. In. Nyírő M. (szerk.): Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. L’Harmattan, Budapest, 2010, 139-153.
 • „A hermeneutikai fenoménről: képzés és ontológia”. In: Nyírő M. (szerk.): Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista. L’Harmattan, Budapest, 2009, 151-169.
 • „Szerkesztői előszó”. In: Nyírő M. (szerk.): Hans-Georg Gadamer − egy 20. századi humanista. L’Harmattan, Budapest, 2009, 7-40.
 • „Filozófiáról, igazságról és igazságosságról – Rorty kapcsán”. In: Dékány A. és Laczkó S. (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz. 7. Az igazságosság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – MFT, Szeged, 2009, 311-317.
 • Szemle, Biczó G. (szerk.): Az Idegen – Variációk Simmeltől Derridáig. In: BUKSZ. 2005 ősz, 272-7.
 • Recenzió, Nyíri K. és Palló G. (szerk.): Túl az iskolafilozófián. A 21. század bölcseleti élménye. In:  Magyar Tudomány. 2005/X. 1303.
 • Az igaz barátok bölcsességéről, s a bölcsesség barátairól. Humanizmus – két szólamban”. In: Dékány A. és Laczkó S. (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz. 4. A barátság. Pro Philosophia Alapítvány – Librarius, Szeged, 2005. 297-305. o.
 • „Történetiség, tulajdonképpeniség, hatástörténet”. In: Loboczky J. (szerk.): „Európa Nietzsche után”. Líceum Kiadó, Eger, 2005. 72-83. o.
 • „Bűn és önmegértés a Lét és idő-ben”. In: Dékány A. és Laczkó S. (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz. 2-3. A bűn. Pro Philosophia Alapítvány – Librarius, Szeged 2004. 388-394. o.
 • „Vissza a gyakorlati világtapasztalathoz. A tapasztalatról Husserl, Heidegger és Gadamer nyomán”. In:. Schwendtner T. (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. L’Harmattan, Budapest, 2000. 142-179. o.

 

Szakirodalmi bibliográfia és fordítás:

 • „Válogatott magyar nyelvű bibliográfia”. In: Jean Grondin, Bevezetés a filozófiai hermeneutikába. Osiris, Budapest, 2002, 256-262. o.
 • Rudolf Bernet: „Husserl és Heidegger az intencionalitásról és a létről”. In: Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. Szerk. Schwendtner T. L’Harmattan, Budapest, 2000. 13-35.o.