Dr. Nyírő Miklós – Szakmai önéletrajz

Dr. Nyírő Miklós – Szakmai önéletrajz

Született: Várpalota, 1960. december 3.

Munkahelyek:

 • 1998 – Miskolci Egyetem, BTK, Filozófiai Intézet (ill. jogelődje) – 3515 Miskolc – Egyetemváros

 

Munkakör:

 • 1998 – 2002 – egyetemi tanársegéd
 • 2002-től – egyetemi adjunktus
 • 2012-től – egyetemi docens

 

 • 2012 − MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport (közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatárs) (negyed állás)

 

Végzettségek:

 • 1986 − MA – közgazdász (MKKE)
 • 1996 − MA – filozófia, New School for Social Research, New York, USA

 

Tudományos fokozat:

 • PhD fokozatszerzés: 2004, Filozófiai tudományok, hermeneutika szakterület
  Kiadó intézmény: ELTE BTK, Filozófia Doktori Iskola, Hermeneutika Proramtagozat
  Témavezető: Fehér M. István
  Értekezés címe: Nyelviség és nyelvfeledtség. H-G. Gadamer és a nyelv hermeneutikája.
  Minősítése: summa cum laude
 • MA filozófia szakos diploma: 1996.
  Kiadó intézmény: New School for Social Research, New York, USA.
  Témavezető: Reiner Schürmann
  Értekezés címe: Mester Eckhart és a korai Heidegger.
 • Közgazdász diploma: 1986.
  Kiadó intézmény: MK Közgazdaságtudományi Egyetem

 

Szűkebb szakterület:

 • Filozófiai és irodalmi hermeneutika; (neo)pragmatizmus

 

Nyelvismeretek:

 • Angol felső fokon ír, olvas és beszél (amerikai egyetemi diploma)
 • Német − közép fokon ír, olvas és beszél (ELTE Nyelvintézet)

 

Hazai és nemzetközi tudományos közéleti tevékenység:

 • 2001-től – MFT tag
 • 2001-től – MFT Hermeneutika Szakosztály, titkár
 • 2007-től – Hermeneutika és jelenkor, éves konferenciasorozat szervezője, lebonyolítója
 • 2007-től – OTKA pályázatok véleményezési folyamatának résztvevője
 • 2010-től – Central Europian Pragmatist Forum (CEPF) tag
 • 2010-től – Pragmatism Today, szerkesztői tanácsadó bizottság tagja
 • 2012-től – MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport munkatársa

 

Szakmai útjaim:

 • 2012, szeptember 19-21 − Róma, Olaszország: The First European Pragmatism Conference; a Nordic Pragmatism Network szervezésében.
 • 2012, június 3-9. − Torda, Románia: Seventh International Conference of the Central Europen Pragmatist Forum.
 • 2010, május 24-29. − Cadiz, Spanyolország: Sixth International Conference of the Central Europen Pragmatist Forum.
 • 2008, május 25-31. − Brno, Csehország: Fifth International Conference of the Central Europen Pragmatist Forum. Masaryk University Conference Center, Slapanice.
 • 2005, január 16-23. − Berlin, Humboldt Universtät − Kutatóút.
 • 1997, október 2-9. − Prága, Csehország: PhD Sommerschule − Charles University.

 

Oktatási tevékenység:

Több mint 15 év oktatói tapasztalat (1996-98: szerződéssel, 1998-tól alkalmazásban) a ME BTK Filozófiai Intézet keretében, BA, MA és PhD szinten, nappalis és levelezős kurzusokon egyaránt.

Főbb oktatott kurzusaim (BA és MA):

19-20. sz. kontinentális filozófiatörténet (ezen belül fenomenológia is); Hermeneutika; Irodalmi hermeneutika; Klasszikus német filozófia; Egzisztencializmus; Posztmodern filozófia; Életfilozófiák – Nietzsche; Rorty neopragmatizmusa; A filozófia képzés-fordulata; Hannah Arendt gyakorlati filozófiája, Önismeret és együttműködés, Angol szakszöveg-olvasás.

Doktori iskola:

A ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának témavezető oktatója vagyok.

Főbb PhD kurzusaim:

Irodalmi hermeneutika I. & II.; Hermeneutika I. & II.; Szövegolvasó szeminárium; korábban: Egzisztencializmus; Irodalomelmélet.

PhD témavezetés:

Eddig összességében 6, jelenleg 3 doktorandusz témavezetését láttam-látom el.

PhD eljárásokban való részvétel:

 • Opponensként – Veres Zoltán: A nem-szubjektivisztikus tapasztalás elmélete a filozófiai hermeneutikában. ELTE BTK Filozófia Doktori Iskola, Hermeneutika Programtagozat, 2005.
 • Opponensként – Pápay György: Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül: Richard Rorty és a politikai filozófia. Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola, 2009.
 • Bizottsági tagként – Prazsák Gergő: Az ember útja a hordától a virtuális törzsig. Filozófiai antropológiai kísérlet. Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola, 2009.
 • Bizottsági tagként – Szirmai Éva: Ünnep – Emlékezet – Hatalom. Politikai ünnepek jelentésváltozásai. Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2009.