Prof. Dr. Hell Judit – Publikációk

Prof. Dr. Hell Judit – Publikációk

MTMT azonosító: 10007464

Könyv: (írás, szerkesztés, fordítás)

Monográfia: (magyar nyelven)

 • Hell Judit: Medveczky Frigyes [A Múlt Magyar Tudósai c. sorozatban], Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995. 252 p.
 • Hell Judit – Lendvai L. Ferenc – Perecz László: Magyar filozófia a XX. században. Első rész. . Budapest: Áron Kiadó, 2000. 319 p.
 • Hell Judit – Lendvai L. Ferenc – Perecz László: Magyar filozófia a XX. században. Második rész. Budapest: Áron Kiadó, 2001. 338 p.
 • Hell Judit: Van-e feminista filozófia? Budapest: Áron Kiadó, 2006. 199 p.

 

Könyvszerkesztés, kötetszerkesztés: (idegen nyelven)

 • Judit Hell: Multikulturalismus. Studien. – Multiculturalism. Studies. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998. 198 p.
 • Gerhard Göhler – Judit Hell: Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien (Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, VII. évf., 3. sz.) Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2002. 151 p.
 • Judit  Hell– A. Ádám – J. Bessenyei. –  Z .Horváth – etc:  Gerechtigkeit und neue Vertragstheorien (Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, IX. évf., 2. sz.). Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004.163 p.

 

Könyvszerkesztés: (magyar nyelven)

 • Hell Judit : Szociáletika. Szöveggyűjtemény. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó,1996. 270 p.
 • Hell Judit – Lendvai L. Ferenc: Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában. Miskolc: TIT, 1997. 248 p. [folyóirat-különszámként: Új Holnap, XV. /XLIII./ évf., 1998. január]
 • Hell Judit : Etika. Szöveggyűjtemény I-II. (Vál: Hell Judit, Orthmayr Imre), Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008. 294+314 p.
 • Hell Judit – Szekeres Erika: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Tudományos Diákköri Közleményei. 3. kötet. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006.262 p.
 • Demeter Tamás – Hell Judit: A társadalom aspektusai: Lendvai L. Ferenc köszöntése. Budapest: Áron Kiadó, Budapest, 2012. 346 p.

 

Könyvfordítások:

 • Hell Judit – Szekeres Erika: Pieper, Annemarie: Van-e feminista etika? (Gibt es eine feministische Ethik?). Budapest: Áron Kiadó, 2004. 148 p.
 • Hell Judit: Nagl-Docekal, Herta: Feminista filozófia. Eredmények, problémák, perspektívák (Feministische Philosophie. Ergebnisse, Probleme, Perspektiven). Budapest: Áron Kiadó, 2006. 272 p.
 • Hanna Meissner: “A nem társadalmi konstrukciója – megismerési nézőpontok és társadalomelméleti kérdések”. Fordította: Hell Judit, In: Juhász Valéria – Kegyes Erika (szerk.) Társadalmi nem és nyelvhasználat. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szegedi Egyetem, Egyetemi Kiadó, 2011. 45-73.o.

 

Könyvrészletek:

Könyvfejezet idegen nyelven:

 • Judit Hell: „Eklektische Schulphilosophie [in Ungarn]”. In: Grundriss der Geschichte der Philosophie, begründet von Friedrich Ueberweg; völlig neubearbeitete Ausgabe, hg. v. Helmut Holzhey: Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, Bd. 4: Deutschland, Österreich, Schweiz, Nord- und Osteuropa, Basel, Schwabe & Co. ( megjelenés alatt)

 

Könyvfejezet magyar nyelven:

 • Hell Judit: „akarat szabadsága”, „cinizmus”, „erkölcs”, „érték”, „etika”, „fanatizmus”, „felebaráti szeretet”, „hősiesség”, „humanizmus”, „keresztény erkölcs”, „kozmopolitizmus”, „kötelesség”, „laikus erkölcs”, „méltányosság”, „méltóság”, „mértéktartás”, „moralizálás”, „valláserkölcs” [szócikkek]. In: Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. Budapest: Keraban Kiadó, 1997. I. köt.: 36-37, 226, 389-392, 394-396, 421-422, 446, 458, 681, 684-685. o.; II. köt.: 207-208, 287-288, 298, 342, 452-453, 453, 460, 486-487. o.; III. köt.: 614-615. o.

 

Cikk szerkesztett könyvben, tanulmány gyűjteményes kötetben:

Nemzetközi kötetben:

 • Judit Hell– Ferenc L. Lendvai. – László Perecz  „György Lukács, die Lukács-Schule und die Budapester Schule”. In: Lukács 2002. Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gessellschaft. Hg. v. Frank Benseler – Werner Jung. Bielefeld: Aisthesis, 2002. 165-191.p.
 • Judit Hell: “Der Geist als menschliches und göttliches Gesetz. Das Antigone-Paradigma in der Phaenomenologie des Geistes”.In:  Hegel-Jahrbuch, 2010. Geist? Erster Teil. Akademie Verlag, Berlin, 2010. Hrsg.: A. Arndt, P. Cruysberghs, A. Przylebsky, 142-146. p.

 

Hazai kötetben:

Idegen nyelven:

 • Judit Hell: „Ignatius Aurelius Fessler und sein ‘Marc-Aurel’-Buch”. In: János Rathmann (Hg.): Zur Geschichte der ungarndeutschen Philosophie. Aufklärungsperiode. Budapest: Áron Kiadó, 1998. 77-89. p..
 • Judit Hell: „Vorwort/Preface”. „Frauen und Frauenfrage in einer multikulturellen Gesellschaft”. In: Judit Hell (Hg.–ed.): Multikulturalismus. Studien – Multiculturalism. Studies. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998. 5-8., 55-71. p.
 • Judit Hell: „Biopolitics and ’gender studies’ ”. In: Ethics and Heritage. Essays on the Philosophy of Ágnes Heller. János Boros and Mihály Vajda (eds.), Pécs: Brambauer, 2007. 71-78. p.

 

Magyar nyelven:

 • Hell Judit: „Egy européer gondolkodó a magyar ugaron”. In: A van és a kell világa. Fejezetek a magyar etika történetéből (szerk. Csikós Ella – Lakatos László – Veres Ildikó). Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 1990. 8-28. p.
 • Hell Judit: „Herder: Darwin és a modern természetfilozófia előfutára. A magyar polgári filozófia és darwinizmus XIX. századi történetéből”. In: Metszéspontok. Filozófiai tanulmányok (szerk.: Karádi Zsolt – Kiss Lajos András), Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle Füzetek: Nyíregyháza: 1993. 28-41.p.
 • Hell Judit: „Szociáletikai mozzanatok Fichte filozófiájában”. In: Kabdebó Lóránt köszöntése. (szerk. Bessenyei József – Ferenczi László – Kovács Viktor – Pálfy Ágnes). ME BTK, Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, Miskolc: 2001. 119-124. p.
 • Hell Judit: „Bevezetés”. In: Női esélyegyenlőség Európában (szerk. Pető Andrea).Budapest: Balassi Kiadó, 2003. 9-14.p..
 • Hell Judit: “Konzervatív gondolkodók a nemek viszonyáról a 19 – 20. századi magyar filozófiában”. In: Demeter Tamás – Hell Judit (szerk.): Lendvai L. Ferenc köszöntése. Budapest: Áron Kiadó, 2012. 39-62. p.
 • Hell Judit: “Iskolafilozófia a 18. századi Magyarországon”. In: Docere et movere. Bölcsészeti és társadalomtudományi tanulmányok. Főszerkesztő: Illésné Kovács Mária. Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.  29-36.o.
 • Hell Judit: “Simmel a nőkérdésről és a női kultúráról”. In: A filozófia párbeszéde a tudományokkal. A 70 éves Tóth Tamás professzor köszöntése. Szerk.: Farkas Attila – Kollár Csaba – Laurinyecz Ágnes. Protokollár Tanácsadó Iroda, Budapest, 2012. 128-135.o.

 

Cikk konferencia-kiadványokban (kötetekben):

Nemzetközi konferencia-kiadvány (kötet):

 • Judit Hell: „Frauen und Männer in der Umbruchsgesellschaft Mittel- und Osteuropas”. In: Wolfram Hogrebe (Hg.): Philosophia Hungarica. Profile zeitgenössischer philosophischer Forschung in Ungarn. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2001. 43-56. p
 • Judit Hell –. Ferenc L. Lendvai: „Multiculturalism and constitutional patriotism in Eastern Europe”. In: Fred Dallmayr – José Maria Rosales (eds.): Beyond Nationalism? Sovereignty, Governance, and Compliance. Lanham/Md – Oxford: Lexington Books, 2001. 241-252 p.
 • Judit Hell: „Globalisierung – Regionalisierung – Traditionalität. Neue Herausforderungen für die Frauen in Ungarn”. In: Birgit Christensen – Angelica Baum – Sidonia Blättler – Anna Kusser – Irene M. Marti – Brigitte Weisshaupt (Hg.): Wissen macht Geschlecht. Philosophie und die Zukunft der „condition féminine” – Knowledge, Power, Gender. Philosophy and the Future of the „condition féminine”. Zürich: Chronos, 2002. 454-460. p.
 • Judit Hell: „Biopolityka i gender studies”. In: Kryzys tozsamosci polyticznej a proces integracji europejkiej (red. Barbara Markiewicz – Rafal Wonicki).Warszawa: Scholar,  2006. 213-219. p.

 

Hazai konferencia-kiadvány (kötet):

 • Hell Judit: „A fausti ember eszményétől Jézus szeretet-etikájáig. Egy magyar filozófus útkeresése: Medveczky Frigyes”. In: Erkölcs és változás (szerk. Czirják József – Jávorszki András – Sz. Gondos Piroska). Kaposvár: Csokonai Tanítóképző Főiskola, 1994. 239-246. p
 • Hell Judit: „Egy Pascal-interpretáció a századelő magyar filozófiájában. Medveczky Frigyes ‘Gondolatai’. In: Gondolatok gondolatokról. A magyarországi filozófia történetéből című konferencia előadásai (szerk. Veres Ildikó – Mezei Balázs). Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 1994. 142-155. p.
 • Hell Judit – Hársing László: „Változatok a túlélés etikájára”. In: A világ feltétele – Bedingung der Welt (szerk. Czirják József – Jávorszki András – Sz. Gondos Piroska). Kaposvár: Csokonai Tanítóképző Főiskola, 1996. 155-163. p
 • Hell Judit: „Nemek egyenlősége/egyenlőtlensége – feminizmus a nyugati világban”. In: Lendvai L. Ferenc (szerk.): Demokrácia, pluralizmus, tolerancia. Budapest, Német Népfőiskolai Szövetség, 1996. 81-89. p.
 • Hell Judit: „‘Férfivá és asszonnyá teremté őket’. Feminizmus és szociáletikai problémák az egységesülő Európában”. In: Végső szavak – Letzte Worte (szerk. Czirják József – Jávorszki András – Sz. Gondos Piroska). Kaposvár: Csokonai Tanítóképző Főiskola, 1997. 242-249.p.
 • Hell Judit: „Nőkérdés és multikulturalitás”. In: Hell Judit – Lendvai L. Ferenc (szerk.): Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában. Miskolc: TIT, 1997. 189-197. p.
 • Hell Judit: „Emberi jogok, erkölcsi jogok és a ‘második nem’ ”. In: Európaiság. Politikai és morális kultúra. (szerk. Karikó Sándor) Budapest: Áron, 2001. 179-190. p
 • Hell Judit: „Férfiak és nők Közép- és Kelet-Európa rendszerváltó társadalmaiban”. In: Loboczky János (szerk.): „Párbeszédben a világ sorsával.” Filozófia a globalizálódó világban. Eger: Eszterházy Károly Főiskola – Líceum Kiadó, 2001. 164-178.p.
 • Hell Judit: „Létezik-e feminista etika?” In: microCAD 2001. Section S: Humanities, Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. 39-44. p.
 • Hell Judit: „Társadalometikai tendenciák Kant filozófiájában”. In: Schmal Dániel (szerk.): Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. Tanítványok írásai Munkácsy Gyula tiszteletére, Budapest: Atlantisz, 2002. 291-296. p.
 • Hell Judit: „Biopolitika és ’gender-studies’ ”. In: Az alkalmazott filozófia esélyei (szerk. Karikó Sándor). Budapest: Áron Kiadó, 2002. 155-161. p.
 • Hell Judit: „Feminizmus, filozófia, történelem”. In: microCAD 2002. Section L: Humanities, Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2002. 31-36. p.
 • Hell Judit: „Keresztény gondolkodók nőképe a 20. századi magyar filozófia történetében”. In: Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században (szerk.: Pető Andrea). Budapest: Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, 2003. 133-151. p.
 • Hell Judit: „Ember, világ, férfi és nő Halasy-Nagy József szerelemfilozófiájában”. In: microCAD 2003. Section R: Humanities, Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003. 35-39. p.
 • Hell Judit: „Feminista nézőpont az etikában”. In: Értékválság – Értékváltás. Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből (szerk. Karikó Sándor). Budapest: Áron Kiadó, 2004, 295-305. p.
 • Hell Judit: „Ember, világ, férfi és nő Halasy-Nagy József szerelemfilozófiájában”. In: Scientia Potestas. Tanulmányok Halasy-Nagy József filozófiájáról (szerk. Szabó Tibor – Deák Tamás – Varga Péter). Szeged: Lectum Kiadó, 2004. 51-58. p. (másodközlés)
 • Hell Judit: “Feminista tudat – patriarchális nyelvhasználat?” In: Női szóval – női szemmel. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. (Szerk. Bodnár Ildikó – Kegyesné Szekeres Erika – Simigné Fenyő Sarolta) Miskolc: Passzer 2000, 2008, 37-46.p.
 • Hell Judit: “Zum Verhältnis zwischen Mann und Frau in der neuzeitlichen Philosophie – die Kant’sche (Halb)Wendung”. In: Grenz/über/schreitungen. Beiträge der I. Miskolcer Germanistischen Konferenz. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, 2009. Tomus XIV. fasc. 3.  237-247.o.

 

Folyóiratcikkek:

Szakmai folyóiratban:

Külföldön:

 • Judit Hell: „Frauenfrage und Multikulturalismus in Ungarn”. In: Berliner Osteuropa Info 12. Berlin: 1999. 22-23. p.
 • Judith Hell: „Men and women in societies in transition”. In: Scientific Journal of Technical University of Gdansk, Serie Philosophy, 6 . Gdansk: 2002 . 13-20. p
 • Judit Hell: „Die Spuren einer Sozialethik in Fichtes Philosophie”. In: Fichte-Studien, Band 24: Praktische und angewandte Philosophie II., hg. v. Helmut Girndt – Hartmut Traub.  Amsterdam – New York / NY: Rodopi, 2003. 135-141. p.

 

Itthon, idegen nyelven:

 • Judit Hell: „Österreichische geistige Wirkungen in der Philosophie von Frigyes Medveczky (Friedrich v. Bärenbach) und ihre Erscheinungen in der ungarischen philosophischen Kultur”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, V. (1999) évf., 105-119. p.
 • Judit Hell: „Frauen und Männer in der Umbruchgesellschaft Mittel- und Osteuropas”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, VI. (2000) évf., 1. sz.: Nationale und europäische Identität (hg. v. Gerhard Göhler – Ferenc L. Lendvai), 131-146. p.
 • Judit Hell: „Verfassungspatriotismus, nationale Identität und die Konstruktion der Geschlechter”. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, VIII. (2003) évf., 2. sz.:  Verfassungspatriotismus und nationale Identität (hg. v. Gerhard Göhler – Mattias Iser – Ina Kerner / Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin – Lehrstuhl für Philosophie der Universität Miskolc/), 295-304.p..
 • Judit Hell: „Patriarchalismus, Nationalismus und Biopolitik”. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, IX. (2004) évf., 2. sz.: Gerechtigkeit und neue Vertragstheorien, 113-122. p. (másodközlés)

 

Magyar nyelven:

 • Hell Judit: „Herdertől – Pascalig. Életrajz és pályakép: újabb adalékok egy magyar gondolkodó szellemi portréjához”. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series, Sectio Philosophistica, XXI. (1993) évf., 85-98. p.
 • Hell Judit: „Kant-recepció, Nietzsche-kritika, Pascal-reneszánsz. Medveczky Frigyes útkeresései”. In: Magyar Filozófiai Szemle, XXXVII. (1993). évf., 3-4. sz., 446-472. p.
 • Hell Judit: „Egy XIX. századi kísérlet a filozófia és etika antropológiai megalapozására. Adalék a filozófiai antropológia történetéhez”. In: Miskolci Egyetem Közleményei, Bölcsészettudományi Intézet, I. (1994) évf., 61-68. p.
 • Hell Judit: [Medveczky Frigyes: A magyarországi filozófiai törekvések történetéhez. Ford. Hell Judit:] „Utószó”. In: Magyar Filozófiai Szemle XXXVIII. (1994) évf., 3-4. sz., 415-418. p
 • Hell Judit:„A szeretetről. Két példa a pszichológia és az etika területéről”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, II. (1995) évf., 1. sz., 35-46. p
 • Hell Judit: „A halálbüntetésről. Beszélgetés Horváth Tiborral”. In: Kritika, 1995. évf ., 1. sz. 30-32. p
 • Hell Judit: „Ignatius Aurelius és Marcus Aurelius: I. A. Fessler könyve Marcus Aureliusról – epizód a magyar eszmetörténetből”. In: Magyar Filozófiai Szemle, XLII. (1998) évf., 1-2-3. sz., 125-135. p
 • Hell Judit: „Társadalometikai tendenciák Kant filozófiájában”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, V. (1999) évf.: Addenda, 21-25. p.
 • Hell Judit – Lendvai L. Ferenc: „Esztétikum és etikum – filmen”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, V. (1999) évf.: Addenda, 33-41. p.
 • Hell Judit: „Agresszivitás a nemek kapcsolatában”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, VI. (2000) évf., 1. sz.: Hársing László 70 éves (szerk. Fehér Márta – Lendvai L. Ferenc), 141-158. p.
 • Hell Judit: „Üres-e a kamra? Körkérdés a magyar filozófiai hagyományról”. In: Magyar Tudomány, XLV. /CVII./ (2000) évf., 8. sz., 994-997. p
 • Hell Judit: „A Filozófusnők Nemzetközi Szervezete (IAPh) IX. szimpóziuma, Zürich 2000. Beszámoló”. In: MFT Hírek, 2001. évf., 1. sz., 33-37. p.
 • Hell Judit: „Vendégségben a feminista filozófia professzor(asszony)a”. In: MFT Hírek, 2002. évf., 3-4. sz., 16-18. p
 • Hell Judit: „‘Egy-testvér lesz minden ember!’ A nemek viszonya a globalizálódó világban”. In: Magyar Tudomány XLVII. /CIX./ (2002) évf., 3. sz., 322-333.p.
 • Hell Judit – Lendvai L. Ferenc – Perecz László: „Lukács György, a Lukács-iskola és a Budapesti Iskola”. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, VIII. (2002) évf., 1. sz., 81-118. p.
 • Hell Judit: „Biopolitika és ’gender-studies’ Heller Ágnes filozófiájában”. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, VIII. (2002) évf., 1. sz., 125-129. p
 • Hell Judit: „Nő és férfi viszonya az újkori filozófiában: a kanti (fél)fordulat”. In: Világosság, XLVI. (2005) évf., 2-3. sz., 85-93. p
 • Hell Judit: “Az Antigoné-paradigma ‘A szellem fenomenológiájá’-ban”. In: Világosság, XLIX.évf., 2008/5 9-13.p.

 

Nem szakmai folyóiratban:

Külföldön:

 • Judit Hell: „Ethische und juristische Annäherungen an den ‘sanften Tod’. Der erste Euthanasie-Prozess in Ungarn”. In: Berliner Dialog-Hefte, VII. (1996) évf., 4. sz., 15-18. p.
 • Judit Hell: „Die Perspektiven des Feminismus in Ungarn”. Berliner Dialog-Hefte, XI. (2000) évf., 1. sz., 7-12. p.
 • Judit Hell –. Ferenc L. Lendvai – László Perecz: „Béla Hamvas”. In: Nova Istra, VIII. /XXIII./ (2003) évf., 1. sz., 73-78. p

 

Itthon, idegen nyelven:

 • Judit Hell: „Violence in man-women relations, philosophical-ethical approach”. In: Belügyi Szemle, Periodical of the Hungarian Ministry of Interior, Best of 2000 (2001). 122-138. p.

 

Magyar nyelven:

 • Hell Judit: „Egy európai gondolkodó a magyar ugaron. Medveczky Frigyes halálának 75. évfordulóján”. In: Napjaink, XXVIII. (1989) évf., 8. sz, 34-37. p
 • Hell Judit: „Mérnökképzés, értelmiségnevelés, emberformálás”. In: Borsodi Műszaki–Gazdasági Élet. XXV. (1990) évf ., 2. sz., 18-19 p.
 • Hell Judit: „Medveczky Frigyes. Eszmetörténeti adalékok a magyar dualizmus korához”. In: Borsodi Szemle, XXXV. (1990) évf., 4. sz., 16-26. p.
 • Hell Judit: „A hit bizonyosságai felé. Egy Pascal-interpretáció a századelő magyar filozófiájában”. In: Holnap, II. (1992) évf., 1. sz., 30-32. p
 • Hell Judit. „Nemek egyenlősége/egyenlőtlensége – feminizmus a nyugati világban”. In: Új Holnap, XIV. /XLII./ (1997) évf., 1. sz., 81-89. p.
 • Hell Judit: „Nőkérdés és multikulturalitás”. In: Új Holnap, XV. /XLIII./ (1998) évf., 1. sz., 189-197. p.
 • Hell Judit: „Erőszak a férfi-nő kapcsolatokban, filozófiai-etikai megközelítésben”. In: Belügyi Szemle, 2000. évf., 7-8. sz., 29-45. p.
 • Hell Judit: „Gender és sex”. In: Népszava – Szép Szó. Karácsonyi melléklet, 2003. XII. 24.

 

Mágneses adathordozón / elektronikus formában megjelent cikkek:

 

Szövegkritikai közreadás / fordítás folyóiratban:

 • Hell Judit: Medveczky Frigyes: „A magyarországi filozófiai törekvések történetéhez” (Friedrich von Bärenbach, Zur Geschichte der Philosophischen Bestrebungen in Ungarn). In: Magyar Filozófiai Szemle, XXXVIII. (1994) évf., 3-4. sz., 389-415. p.
 • Hell Judit: Nagl-Docekal, Herta: „Feminista kutatás a filozófiában. Kísérlet egy ideiglenes mérleg megvonására három évtized után”. In: Magyar Filozófiai Szemle, XLIX. (2005) évf., 4. sz., 699-719. p.

 

Népszerűsítő cikkek:

 • Hell Judit: „Új társadalomtudományi területek [Beszámoló a XXI. OTDK-ról]”, Miskolci Egyetem, 1993. évf., 3. sz., 6. p.
 • Hell Judit: „Mégis érdemes? [Beszámoló a XXII. OTDK-ról]”, Miskolci Egyetem, 1995. évf., 4. sz., 6-7. p

 

Proceedings / konferencia-kiadványok:

 • Judit Hell: „Women’s issues and multiculturalism”. In: Paideia. Twentieth World Congress of Philosophy: Abstracts of Invited and Contributed Papers, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, Boston: 1998. 91. p.
 • Judit Hell:  „Biopolitics and Gender Studies in Agnes Heller’s and Ferenc Feher’s essays”. In: Human Good. Dignity – Equality – Diversity. Abstract Collection, XI. Symposium of International Association of Women Philosophers (IAPh), Göteborg 2004. 130. p.
 • Hell Judit: „Feminista tudat – patriarchális nyelvhasználat?” In: Női szóval – női szemmel. A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete és a ME Modern Filológiai Intézetének Konferenciája (Az előadások tartalmi összefoglalói). Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008. 7. p.

 

Nem publikált írások:

 • Hell Judit: Fejezet a magyar polgári gondolkodás történetéből – Medveczky Frigyes (Bölcsészdoktori értekezés, KLTE, Debrecen 1989). 120 p.
 • Hell Judit: Egy magyar gondolkodó a dualizmus korában. Medveczky Frigyes filozófiai munkássága (Kandidátusi értekezés, MTA Könyvtár, Budapest 1993), 195 + 38 oldal
 • Hell Judit:  Medveczky Frigyes: „A kritikai filozófia alapvetése” (Friedrich von Bärenbach: Grundlegung der kritischen Philosophie) /1879/ [részletek]. In: Hell Judit: Egy magyar gondolkodó a dualizmus korában. Medveczky Frigyes filozófiai munkássága, Miskolc 1992 [kézirat]
 • Hell Judit: Medveczky Frigyes bölcselete a dualizmus filozófiai életében (Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány – Osztrák-Magyar Közös Múlt Szakalapítvány – Országgyűlési Könyvtár, Budapest 1993). 73 p.
 • Tudományos munkásság áttekintő összefoglalása (Miskolci Egyetem Habilitációs Füzetei, Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság, Miskolc: 2001).

 

Konferencia-előadások: (az előadások nem minden esetben az itt szereplő címen jelentek meg)

Részvétel nemzetközi konferenciákon és vendégtanári előadások külföldön:

1996 

 • Ethische und juristische Annäherungen an den „sanften Tod” (Medizin und Ethik, Gesellschaft zur Förderung des Dialogs, Berlin)

 

1998

 • Women’s Issues and Multiculturalism
  (Twentieth World Congress of Philosophy: Philosophy Educating Humanity, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, Boston)
 • Frauen und Frauenforschung in Osteuropa und in Ungarn (Vendégtanári előadás, Osteuropa-Institut der Freien Universität, Berlin)

 

1999

 • The Chances of the Feminism in the Civil Societies of Eastern Europe
  (Beyond Nationalism? Sovereignty, Governance, and Compliance, International Political Science Association, Research Committee on Political Philosophy, Málaga)

 

2000

 • Men and Women in Societies in Transition (National Cultures’ Identity and European Integration, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonimii, Gdansk)
 • Die Spuren einer Sozialethik in Fichtes Philosophie (Fichte in Berlin, Internationale Fichte-Gesellschaft, Berlin)
 • Globalisierung – Regionalisierung – Traditionalität. Neue Herausforderungen für die Frauen in Ungarn. (Wissen – Macht – Geschlecht. Philosophie und die Zukunft der condition féminine; Knowledge – Power – Gender. Philosophy and Future of the „Condition Féminine”. Internationale Assoziation von Philosophinnen, Zürich)

 

2002

 • Verfassungspatriotismus, nationale Identität und die Konstruktion der Geschlechter (Verfassungspatriotismus und nationale Identität, Freie Universität Berlin, Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, Berlin)

 

2004

 • Biopolitik und Gender Studies in den Essays von Ágnes Heller und Ferenc Fehér (Human Good. Dignity – Equality – Diversity, International Association of Women Philosophers, Göteborg)
 • Das Problem der Identität in feministischen Ansätzen (Crisis of Political Identity and the Process of European Integration, Warsaw University, Warszawa)

 

2006

 • Women in East European Society. Hungary – a Men’s Repbulic? (Thinking Experience, XII. Symposium International Association of Women Philosophers, Recommended Paper, Roma)

 

2008

 • Das Antigone-Paradigma in der Phenomenologie des Geistes. (Geist?, XXVII. Internationaler Hegel-Kongress des Internationalen Hegel- Gesellschaft – Hoger Institut für Religion und Deutscher Idealismus. Katholische Universitaet Leuven, Leuven)

 

Részvétel nemzetközi konferenciákon belföldön:

1993

 • A fausti ember eszményétől Jézus szeretet-etikájáig (II. Nemzetközi Erkölcsfilozófiai és -nevelési Konferencia, Westfälische Wilhelms-Universität Münster – MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága – JPTE filozófiai tanszékei – Csokonai Főiskola, Kaposvár)

 

1995

 • Változatok a túlélés etikájára (társelőadó: Hársing László) (III. Nemzetközi Erkölcsfilozófiai és -nevelési Konferencia, Westfälische Wilhelms-Universität Münster – MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága – JPTE filozófiai tanszékei – Csokonai Főiskola, Kaposvár)
 • A szeretetről – két példa a pszichológia és az etika területéről (Jubileumi konferencia a Miskolci Egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából, Miskolci Egyetem, Miskolc)

 

1997

 • „Férfivá és asszonnyá teremté őket”. Feminizmus és szociáletikai problémák az egységesülő Európában (IV. Nemzetközi Erkölcsfilozófiai és -nevelési Konferencia, Westfälische Wilhelms-Universität Münster – MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága – JPTE filozófiai tanszékei – Csokonai Főiskola, Kaposvár)
 • Frauenfrage und Multikulturalismus (Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában: II. Nemzetközi Nyári Egyetem, Sektion Multikulturalität – Nation – Staat, TIT B.-A.-Z. megyei Szervezete – Miskolci Egyetem BTK Társadalom- és tudományfilozófiai Tanszék – MAB Filozófiai Munkabizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-Magyarországi Tagozata, Miskolc)

 

1998

 • Österreichische geistige Wirkungen in der Philosophie von Friedrich von Bärenbach und ihre Erscheinungen in der ungarischen philosophischen Kultur (The Reception of Austrian Philosophy in Hungary Around 1900, Budapest Office of the Austrian Institute of Southeastern and Eastern European Studies – Department of History and Philosophy of Science, Eötvös Loránd University, Budapest)

 

1999

 • Frauen und Männer in der Umbruchgesellschaft Mittel- und Osteuropas [rövid változat] (Nationale und europäische Identität, Freie Universität Berlin – Universität Miskolc, Miskolc)
 • Frauen und Männer in der Umbruchgesellschaft Mittel- und Osteuropas [bővített változat] (Profile zeitgenössischer philosophischen Forschung in Ungarn, Collegium Budapest. Institut for Advanced Study – Alexander von Humboldt Stiftung, Budapest)

 

2000

 • Emberi jogok, erkölcsi jogok és a „második nem” (Európaiság: politikai és morális kultúra, Európai Párbeszéd Alapitvány – Magyar Alkalmazott Filozófiai Társaság – Szegedi Tudományegyetem – Szegedi Akadémiai Bizottság Filozófiai és Történettudományi Szakbizottsága – Kecskemét Város, Kecskemét)

2001

 • Létezik-e feminista etika? (microCAD 2001, Univerity of Miskolc, Miskolc)

 

2002

 • Feminizmus, filozófia, történelem (microCAD 2002, University of Miskolc, Miskolc)
 • Patriarchalismus, Nationalismus und Biopolitik (Gerechtigkeit und neue Vertragstheorien, Magyar Filozófiai Társaság – Miskolci Egyetem Filozófia Tanszék – MTA Miskolci Területi Bizottsága, Miskolc)

 

2003

 • Ember, világ, férfi és nő Halasy-Nagy József szerelemfilozófiájában (microCAD 2003, University of Miskolc, Miskolc)

 

2004

 • Feminista nézőpont az etikában (Életelvek, értékek és gyakorlat, Alkalmazott Filozófiai Társasaság – Szegedi Akadémiai Bizottság – Kecskemét Város, Kecskemét)

 

Részvétel hazai konferenciákon:

1996

 • Nemek egyenlősége/egyenlőtlensége. Feminizmus a nyugati világban (Demokrácia, pluralizmus, tolerancia: I. Nemzetközi Nyári Egyetem, TIT B.-A.-Z. megyei Szervezete – Miskolci Egyetem BTI Társadalom- és tudományfilozófiai Tanszék – Miskolci Akadémiai Bizottság Filozófiai Munkabizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-Magyarországi Tagozata, Miskolc)

 

1998

 • Társadalometikai tendenciák Kant filozófiájában (Descartes – Kant – Husserl – Heidegger. Emlékülés Munkácsy Gyula 70. születésnapjára, ELTE BTK Filozófiatörténet Tanszék, Budapest)

 

2000

 • A nemek viszonya mint filozófiai kérdés (Párbeszédben a világ sorsával. Filozófia a globalizálódó világban, Eszterházy Károly Főiskola Filozófiai Tanszéke, Eger)

 

2001

 • Halasy-Nagy József szerelemfilozófiája(Halasy-Nagy József filozófiája, Szegedi Egyetem Filozófia Tanszéke – Szegedi Tudományos Akadémia Filozófia Bizottsága, Szeged)

 

2002

 • Biopolitika és Gender Studies (Alkalmazott filozófia a globalizáció korában, Alkalmazott Filozófiai Társaság – Szegedi Akadémiai Bizottság – Kecskemét Város, Kecskemét)
 • Keresztény gondolkodók nőképe a XX. századi magyar filozófia történetében (Nő és férfi, férfi és nő, TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ – Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest)

 

2004

 • Immanuel Kant férfi és nő viszonyáról (Metafizika, ész, nyelv – kritikai perspektívák, ELTE Filozófiai Intézet – Pécsi Tudományegyetem filozófiai tanszékei – Német-Magyar Filozófiai Társaság, Budapest)

 

2007

 • Az Antigoné-paradigma  „A szellem fenomenológiájá”-ban (Szellem, tapasztalat, nyelv: 200 éves A szellem fenomenológiája. ELTE BTK Filozófia Intézet – MTA – ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja, Budapest)

 

2008

 • Feminista tudat – patriarchális nyelvhasználat? (Női szóval – női szemmel. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete – ME BTK Modern Filológiai Intézet, Miskolc)

 

2011

 • A nők társadalmi szerepének változása a történész szemével (V. Regionális Esélyegyenlőségi Konferencia, Miskolc, 2011. III. 24.)

 

Konferencia-szervezés és szekcióvezetés:

Konferencia-szervezés:

1995

 • Jürgen Habermas konferencia (Miskolc) (Pankucsi Mártával közösen: ME BTI Szociológia – Politológia – Társadalom- és tudományfilozófia Tanszék)

 

1996

 • Demokrácia, pluralizmus, tolerancia: I. Nemzetközi Nyári Egyetem (Miskolc) (TIT B.-A.-Z. megyei Szervezete – Miskolci Egyetem BTI Társadalom- és tudományfilozófiai Tanszék – Miskolci Akadémiai Bizottság Filozófiai Munkabizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-magyarországi Tagozata)

 

1997

 • Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában: II. Nemzetközi Nyári Egyetem (Miskolc) [Sektion Multikulturalität – Nation – Staat] (TIT B.-A.-Z. megyei szervezete – Miskolci Egyetem BTK Társadalom- és tudományfilozófiai Tanszék – Miskolci Akadémiai Bizottság Filozófiai Munkabizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-magyarországi Tagozata)
 • XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humán Tudományi Szekció (Miskolc) (ügyvezető elnök)

 

1999

Nationale und europäische Identität (Miskolc) (Freie Universität Berlin – Universität Miskolc)

2000

 • Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien (Miskolc) (Freie Universität Berlin – Universität Miskolc – MTA Miskolci Területi Bizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-magyarországi Tagozata)

 

2002

 • Gerechtigkeit und neue Vertragstheorien (Miskolc) (Universität Wien, Lehrstuhl für Philosophie – ME BTK Filozófia Tanszék – MTA Miskolci Területi Bizottsága)

 

Szekcióvezetés konferencián:

2002

 • Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien (Freie Universität Berlin – Universität Miskolc – MTA Miskolci Területi Bizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-Magyarországi Tagozata), Miskolc
 • microCAD 2002 Bölcsészettudományi Szekció (Miskolci Egyetem)

 

2003

 • Erőszak és nemek: Uralmi viszonyok és irodalmi reprezentációk Szekció (TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem)