Filozófiatanári mesterképzés

Filozófiatanári mesterképzés

Az alábbi tanterv kizárólag a szakterületi tárgyakat tartalmazza: nem tartalmazza sem a pedagógiai-pszichológiai ismereteket, sem a szakmai gyakorlatot.

A szakterületi tárgyakból megszerzendő kreditek megoszlása a következő:

13 kötelező tárgy

– 10 filozófiai tárgy (30 kredit)

– 3 szakmódszertani tárgy (7 kredit)

– 1 szabadon választható tárgy (3 kredit)

Az előtanulmányi terv felsorolja a tantárgyakat. A kötelező tárgyak kódjának 9. karaktere K, a választható tantárgyak kódjának 9. karaktere V. Az adott tantárgyhoz tartozó különböző kurzusokat a 10-11. karakter különbözteti meg.

A mintatanterv receptet kínál, melynek követésével a képzés négy félév alatt elvégezhető. Azon hallgatók számára, akik nem a bolognai alapképzésből érkeznek, s nem négy féléves képzési programban vesznek részt, egyéni tantervet fogunk kialakítani. Kis évfolyamú létszámok esetén az órákat nem a mintatanterv szerint hirdetjük meg, hanem a hallgatók igényeihez szabjuk.

A kódok jelentése:

1
2
3
4
3
6
7
8
9
10
11
B
T
F
I
T
N/L
01-19
K/V
bölcsészkar
filozófiatanári
tagozat
jelentés nélküli azonosító
kötelező vagy választható
kurzus-azonosító

A 10-11. karakter kurzus az egyazon tantárgyhoz tartozó különböző kurzusok megkülönböztetésére szolgál. Például, hogy egy tantárgy irodalomjegyzéke kicsit módosul, vagy ha más oktató tartja, más kurzusazonosítót kap.

A levelező tagozatos képzés tanterve abban különbözik a nappali tagozatos képzéstől, hogy a választható kurzusok közül – a csoport létszámától függően – maximum hármat fogunk meghirdetni. Hogy melyeket, azt a hallgatók érdeklődése alapján döntjük el.

A levelező tagozaton meghirdetett tantárgyak kódjai, értelemszerűen, eltérnek a táblázatban szereplőktől abban, hogy 6. karakterük L.

Előtanulmányi rend

Neptun kód
Tanegység
Heti óraszám
Féléves óraszám
Beszámolási kötelezettség
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tantárgyak
BTFITN01K
Ókori filozófiatörténet
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN02K
Újkori filozófiatörténet
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN03K
Klasszikus német filozófia
2
30
kollokvium
3
BTFITN04K
Az analitikus filozófia története
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN05K
Egzisztencializmus és posztmodernizmus
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN06K
Politikai filozófia
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN07K
Etika
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN08K
Vallásfilozófia
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN09K
Hermeneutika
2
30
kollokvium
3
BTFITN010K
Ismeretelmélet
2
30
kollokvium
3
BTFITN11K
Szakmódszertan I
2
30
gyak. jegy
2
BTFITN12K
Szakmódszertan II
2
30
gyak. jegy
2
BTFITN13K
Iskolai gyakorlat
4
60
gyak. jegy
3
Szabadon választható tantárgyak
BTFITN01V
Logika
2
30
kollokvium
3
BTFITN02V
Esztétika
2
30
kollokvium
3
BTFITN03V
Társadalomfilozófia
2
30
kollokvium
3
BTFITN04V
Elmefilozófia
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN03V
Fenomenológia
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN06V
Nyelvfilozófia
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN07V
Szociáletika
2
30
gyak. jegy
3

Mintatanterv

Neptun kód
Tanegység
Heti óraszám
Féléves óraszám
Beszámolási kötelezettség
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
A. félév (páratlan év, ősz)
BTFITN07K
Etika
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN01K
Ókori filozófiatörténet
2
30
gyak. jegy
3
Szabadon választható tárgy
2
30
gyak. jegy
4
B. félév (páros év, tavasz)
BTFITN06K
Politikai filozófia
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN02K
Újkori filozófiatörténet
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN11K
Szakmódszertan I
2
30
gyak. jegy
2
páratlan évben is
C. félév (páros év, ősz)
BTFITN09K
Hermeneutika
2
30
kollokvium
3
BTFITN03K
Klasszikus német filozófia
2
30
kollokvium
3
BTFITN04K
Az analitikus filozófia története
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN12K
Szakmódszertan II
2
30
gyak. jegy
2
páratlan évben is
D. félév (páratlan év, tavasz)
BTFITN010K
Ismeretelmélet
2
30
kollokvium
3
BTFITN08K
Vallásfilozófia
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN05K
Egzisztencializmus és posztmodernizmus
2
30
gyak. jegy
3
BTFITN13K
Iskolai gyakorlat
4
60
gyak. jegy
3
páros évben is


Nyelvvizsga követelmény:
legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.