Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA MINOR, előtanulmányi rend

Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA MINOR, előtanulmányi rend

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tárgyak
BTSBN000A
Bevezetés a szabad bölcsészetbe
Aláírás
BTSBN104A
Bevezetés az esztétikába
2
30
Kollokvium
3
BTSBN200S
Esztétikatörténet I.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN300S
Esztétikatörténet II.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN302S
Esztétikatörténet II.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN400S
Esztétikatörténet III.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN300S
BTSBN401S
Esztétikatörténet III.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN500S
Kortárs esztétikák
2
30
Kollokvium
3
BTSBN400S
BTSBN501S
Kortárs esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN400S
BTSBN201S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN301S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN402S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN502S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN600S
Esztétika szigorlat
Szigorlat
6
Választható tárgyak
BTSBN001S
Választott szakirány
2
30
Gyakorlati jegy
3
3 félév!
BTSBN002S
Más szakirányok tárgyai
2
30
Kollokvium
4
BTSBN003S
Bevezetés a szociológiába
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN004S
Bevezetés a kulturális antropológiába
2
30
Kollokvium
4
BTSBN005S
Bevezetés a társadalomtörténetbe
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN020S
Szabad bölcsészet speciális kollégium