Szabadbölcsészet FILOZÓFIA MINOR, mintatanterv

Szabadbölcsészet FILOZÓFIA MINOR, mintatanterv

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év ősze
BTSBN000A
Bevezetés a szabad bölcsészetbe
Aláírás
Minden ősszel!
BTSBN100A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
Minden ősszel!
BTSBN300A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
Minden ősszel!
BTSBN301F
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBN201F
BTSBN001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN300F
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
Választható tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páratlan év tavasza
BTSBN200A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN400A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN400F
Elméleti filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN402F
Fenomenológia és hermeneutika
2
30
Kollokvium
3
Választható tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páratlan év ősze
BTSBN001F
Szövegolvasó szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN501F
Fenomenológia és hermeneutika
2
30
Gyakorlati jegy
3
Választható tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páros év tavasza
BTSBN200F
Logika II.
2
30
Kollokvium
4
BTSBN201F
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
Minden tavasszal!
BTSBN600F
Filozófia szigorlat
Szigorlat
6
Minden félévben!
Választható tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4