Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS előtanulmányi rend

Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS előtanulmányi rend

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Alapozó szakasz
 
 
BTSBN000A
Bevezetés a szabad bölcsészetbe
Aláírás
BTSBN101A
Logika I.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN102A
Bevezetés a vallástudományba
2
30
Kollokvium
3
BTSBN103A
Bevezetés az etikába
2
30
Kollokvium
3
BTSBN104A
Bevezetés az esztétikába
2
30
Kollokvium
3
BTSBN105A
Művészettörténet
2
30
Kollokvium
4
BTSBN106A
Bevezetés a kommunkációelméletbe
2
30
Kollokvium
2
BTSBN107A
Bevezetés a filozófiába
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN100A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN200A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN201A
A tudományos írás alapjai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN202A
Számítástechnika
Aláírás
BTSBN300A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN400A
Filozófiatörténet
2
30
Kollokvium
3
Törzsképzési szakasz
 
 
Választott szakirány
50
Más szakirányok tárgyai
Választható
BTSBN001N
Bevezetés a szociológiába
2
30
Kollokvium
2
Választható
BTSBN002N
Bevezetés a kulturális antropológiába
2
30
Kollokvium
2
Választható
BTSBN003N
Bevezetés a társadalomtörténetbe
2
30
Kollokvium
2
Választható
BTSBN004N
Bevezetés a muzeológiába
2
30
Kollokvium
2
Választható
BTSBN005N
A műgyűjtés és a múzeumok története
2
30
Kollokvium
3
Választható
BTSBN006N
A műgyűjtés és a múzeumok története
2
30
Kollokvium
3
Választható
BTSBN007N
Magyarország művelődés- és kultúrtörténete
2
30
Kollokvium
3
Választható
BTSBN008N
Magyarország művelődés- és kultúrtörténete
2
30
Kollokvium
3
Választható
BTSBN009N
Görög nyelv
2
30
Gyakorlati jegy
2
Választható
BTSBN010N
Latin nyelv
2
30
Gyakorlati jegy
2
Választható
BTSBN011N
Angol szakszöveg-olvasás
2
30
Gyakorlati jegy
2
Választható
BTSBN012N
Német szakszöveg-olvasás
2
30
Gyakorlati jegy
2
Választható
BTSBN600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN020N
Szabad bölcsészet speciális kollégium
BTSBN601A
Szakdolgozat