Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA, előtanulmányi rend

Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA, előtanulmányi rend

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tárgyak
 
 
BTSBN200S
Esztétikatörténet I.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN300S
Esztétikatörténet II.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN302S
Esztétikatörténet II.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN400S
Esztétikatörténet III.
2
30
Kollokvium
3
BTSBN300S
BTSBN401S
Esztétikatörténet III.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN500S
Kortárs esztétikák
2
30
Kollokvium
3
BTSBN400S
BTSBN501S
Kortárs esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN400S
BTSBN201S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN301S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN402S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN502S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN001S
Kanonikus művek elemzése
2
30
Gyakorlati jegy
3
4 félév!
BTSBN600S
Esztétika szigorlat
Szigorlat
6
Kizárólag második szakirányon! Az első szakirányon szakdolgozat és záróvizsga van!
Választható tárgyak
 
 
BTSBN002S
Az esztétika határtudományai
2
30
Kollokvium
4
2 félév!
BTSBN003S
Műelemzés
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN004S
Művészettörténet
2
30
Kollokvium
4
BTSBN005S
Filmtörténet
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN020S
Esztétika speciális kollégium