Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA SZAKIRÁNY, mintatanterv, levelező

Szabadbölcsészet ESZTÉTIKA SZAKIRÁNY, mintatanterv, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év tavasza
BTSBL200S
Esztétikatörténet I.
2
30
Kollokvium
3
BTSBL201S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL001S
Kanonikus művek elemzése
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páros év ősze
BTSBL300S
Esztétikatörténet II.
2
30
Kollokvium
3
BTSBL301S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL302S
Esztétikatörténet II.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL001S
Kanonikus művek elemzése
2
30
Gyakorlati jegy
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páratlan év tavasza
BTSBL400S
Esztétikatörténet III.
2
30
Kollokvium
3
Minden tavasszal!
BTSBN300S
BTSBL401S
Esztétikatörténet III.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL402S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL001S
Kanonikus művek elemzése
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páratlan év ősze
BTSBN500S
Kortárs esztétikák
2
30
Kollokvium
3
BTSBL400S
BTSBN501S
Kortárs esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL400S
BTSBN502S
Ágazati esztétikák
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN001S
Kanonikus művek elemzése
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páros év tavasza
BTSBL400S
Esztétikatörténet III.
2
30
Kollokvium
3
Minden tavasszal!
BTSBL300S
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
BTSBL600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
2. szakirány esetében helyette Esztétika szigorlat!
Szakdolgozat