Szabadbölcsészet ETIKA SZAKIRÁNY, mintatanterv, levelező

Szabadbölcsészet ETIKA SZAKIRÁNY, mintatanterv, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év tavasza
BTSBL200T
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
Minden tavasszal!
BTSBL201T
Filozófiai és kulturális antropológia
2
30
Kollokvium
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Gyakorlati jegy
4
Páros év ősze
BTSBL300T
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL301T
Etikatörténet és általános etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBL200T
BTSBL302T
Alkalmazott etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBL303T
Bevezetés a politikatudományba
2
30
Kollokvium
3
Páratlan év tavasza
BTSBL400T
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL401T
Alkalmazott etika
2
30
Kollokvium
3
BTSBL402T
Bevezetés a politikatudományba
2
30
Kollokvium
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Gyakorlati jegy
4
Páratlan év ősze
Választható szakirányos tárgy
2
30
Gyakorlati jegy
4
Választható szakirányos tárgy
2
30
Gyakorlati jegy
4
Páros év tavasza
Választható szakirányos tárgy
2
30
Gyakorlati jegy
4
Választható szakirányos tárgy
2
30
Gyakorlati jegy
4
BTSBL600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
2. szakirány esetében helyette Etika szigorlat!
Szakdolgozat