Szabadbölcsészet KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY, mintatanterv

Szabadbölcsészet KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY, mintatanterv

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év tavasza
BTSBN204K
A kommunikáció hermeneutikája
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN205K
Önismeret és együttműködés
2
30
Gyakorlati jegy
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
Páros év ősze
BTSBN300K
Információs társadalom
2
30
Kollokvium
2
BTSBN301K
Tömegkommunikáció
2
30
Kollokvium
2
BTSBN302K
A politikai kommunikáció és marketing alapjai
2
30
Kollokvium
3
BTSBN303K
A vizuális antropológia alapfogalmai
2
30
Kollokvium
2
BTSBN304K
Kommunikációelmélet
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páratlan év tavasza
BTSBN400K
A politikai kommunikáció és marketing alapjai
2
30
Kollokvium
3
BTSBN402K
Kommunikációs tréning
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN403K
Diskurzuselemzés
2
30
Kollokvium
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
Páratlan év ősze
BTSBN500K
Interkulturális kommunikáció
2
30
Kollokvium
2
BTSBN501K
Interkulturális kommunikáció
2
30
Gyakorlati jegy
2
BTSBN502K
Vizuális kommunikáció
2
30
Gyakorlati jegy
2
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
Páros év tavasza
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
2-3
BTSBN600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
2. szakirány esetében helyette Kommunikáció szigorlat – BTSBN600K
BTSBN601A
Szakdolgozat