Szabadbölcsészet VALLÁSTUDOMÁNY előtanulmányi rend, levelező

Szabadbölcsészet VALLÁSTUDOMÁNY előtanulmányi rend, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tárgyak
BTSBL200V
Bevezetés a vallástudományba II.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL201V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL300V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL400V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL401V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL500V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL202V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL303V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL402V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL203V
Vallásfilozófia
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL302V
Vallásfilozófia
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL301V
Egyháztörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL403V
Egyháztörténet
2
30
Kollokvium
3
Választható tárgyak
BTSBL001V
A vallás és a politikai intézmények
2
30
Kollokvium
3
4 félév!
BTSBL002V
Vallásfilozófia
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL003V
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBL004V
Etika- és kultúrtörténet
2
30
Gyakorlati jegy
4
BTSBL020V
Vallástudomány speciális kollégium