Szabadbölcsészet VALLÁSTUDOMÁNY, előtanulmányi rend

Szabadbölcsészet VALLÁSTUDOMÁNY, előtanulmányi rend

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Kötelező tárgyak
 
 
BTSBN200V
Bevezetés a vallástudományba II.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN201V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN300V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN400V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN401V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN500V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN202V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN303V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN402V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN203V
Vallásfilozófia
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN302V
Vallásfilozófia
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN301V
Egyháztörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN403V
Egyháztörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBN600V
Vallástudomány szigorlat
Szigorlat
6
Kizárólag második szakirányon! Az első szakirányon szakdolgozat és záróvizsga van!
Választható tárgyak
 
 
BTSBN001V
A vallás és a politikai intézmények
2
30
Kollokvium
3
4 félév!
BTSBN002V
Vallásfilozófia
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBN003V
Gyakorlati filozófia
2
30
Kollokvium
3
BTSBN004V
Etika- és kultúrtörténet
2
30
Gyakorlati jegy
4
BTSBN020V
Vallástudomány speciális kollégium