Szabadbölcsészet VALLÁSTUDOMÁNY SZAKIRÁNY, mintatanterv, levelező

Szabadbölcsészet VALLÁSTUDOMÁNY SZAKIRÁNY, mintatanterv, levelező

Neptun kód
Tantárgy neve
Heti óraszám
Féléves óraszám
Követelmény
Kredit
Megjegyzés
Előfeltétel
Páros év tavasza
BTSBL200V
Bevezetés a vallástudományba II.
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL201V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL202V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL203V
Vallásfilozófia
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páros év ősze
BTSBL300V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL301V
Egyháztörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL302V
Vallásfilozófia
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL303V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
Páratlan év tavasza
BTSBL400V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL401V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
BTSBL402V
A vallástudomány segédtudományai
2
30
Gyakorlati jegy
3
BTSBL403V
Egyháztörténet
2
30
Kollokvium
3
Páratlan év ősze
BTSBL500V
Vallástörténet
2
30
Kollokvium
3
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
Páros év tavasza
Választható szakirányos tárgy
2
30
Kollokvium vagy gyakorlati jegy
3-4
BTSBL600A
Szakdolgozati szeminárium
2
30
Gyakorlati jegy
3
2. szakirány esetében helyette Vallástudomány szigorlat!
Szakdolgozat