Dr. Bognár László – Szakmai önéletrajz

Dr. Bognár László – Szakmai önéletrajz

Végzettség:

2001-ben „summa cum laude” minősítéssel PhD doktori fokozatot szereztem. Értekezésemet „Arisztotelész Fizikája” címmel az ELTE PHD Doktoriskolája Hermeneutika Tagozatán védtem meg (tagozat vezető: Fehér M. István), témavezető: Fehér M. István DSc, bírálók: Ritoók Zsigmond akadémikus, Steiger Kornél DSc. (Okl. száma: P-554/2001., védés: 100%, doktori szigorlat: summa cum laude, )

2000-ben színházelmélet és drámapedagógia szakos oklevelet szereztem a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Szakdolgozatomat „Sinkó László munkássága” címmel a Művészetelméleti Tanszéken védtem meg, témavezető: Lengyel György, bírálók: Vajda György Mihály DSc, Nánay István. (Okl. száma: 34/2000., minősítés: jeles.)

1989-ben abszolváltam Ógörög nyelv és irodalom tanulmányaimat az ELTE BTK-án.

1984-ben filozófia szakos kitüntetéses oklevelet szereztem az ELTE BTK-án. Szakdolgozatomat „Arisztotelész: A keletkezésről és a pusztulásról” címmel írtam, témavezető: Steiger Kornél. (Okl. száma: 511/1984.)

Nyelvismeret:

ógörög, latin, angol, német, orosz.


Iskolák:

 • 1997 — 2000: budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem.
 • 1992 — 1996: ELTE PHD Doktoriskola Hermeneutika Tagozata.
 • 1982 — 1988: ELTE BTK Ógörög nyelv és irodalom Szak.
 • 1979 — 1984: ELTE BTK Filozófia Szak.
 • 1978 — 1983: ELTE BTK Kínai nyelv és irodalom Szak.
 • 1978 —1979: ELTE TTK Matematika — fizika Szak.

 

Munkahelyek:

 • 1992 — jelenleg: a Miskolci Egyetem BTK Filozófiatörténet Tanszéke, egyetemi adjunktus, filozófia szakos képzés, terület: antik, későantik és középkori filozófiatörténet, academic writing, drámaelmélet, műalkotások elemzése.
 • 1993 — jelenleg: a Wesley János Lelkészképző Főiskola Teológus Szaka, óraadó, terület: ógörög nyelv, hermeneutika, bibliai szövegolvasás és egzegézis.
 • 1993 — 1999: az ELTE BTK Filozófiatörténeti Tanszéke, terület: görög filozófiatörténet.
 • 1994 — 1998: a PTF Teológiai Főiskola Bibliai Nyelvek Tanszéke, terület: ógörög nyelv.
 • 1994 — 1996: a JATE BTK Filozófia Tanszéke, terület: görög filozófiatörténet.
 • 1994 — 1995: az ELTE BTK Esztétika tanszéke, terület: Csehov drámaelemzés.
 • 1990 — 1994: budapesti Katona József Színház: ügyelő, rendező-asszisztens.
 • 1984 — 1990, 1992 — 1995: az MTA Filozófia Intézete: tudományos ösztöndíjas, tudományos munkatárs.

 

Ösztöndíjak:

 • 1988: az MTA — Soros Alapítvány, téma: „Fenomenológia és ontológia a XX. század filozófiájában különös tekintettel a görög filozófiáról adott interpretációkra”.