Prof. Dr. Hell Judit – Szakmai önéletrajz

Prof. Dr. Hell Judit – Szakmai önéletrajz

Született: Miskolc, 1954.

Végzettség, tudományos fokozatok:

 • Magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos diploma, Kossuth Lajos Tudományegyetem, BTK, Debrecen, 1977.
 • Filozófia szakos diploma (kitüntetéses), KLTE, BTK, Debrecen, 1985.
 • Filozófia kiegészítő szak, ELTE, BTK, Filozófiai Posztgraduális és Információs Központ, egyéni levelező, Budapest, l988-1990.
 • Dr.univ.: KLTE, BTK, Debrecen, 1989.
 • A filozófiai tudomány kandidátusa (C Sc): MTA Tudományos Minősítő Bizottság, Budapest, 1993.
 • PhD (kandidátusi fokozat alapján): ELTE Doktori Tanácsa, Budapest, 1997.
 • Dr. habil.: Miskolci Egyetem, 2002.

 

Munkahelyek és beosztások:

1980 – 86: Kilián György Gimnázium, Miskolc, magyar – orosz – filozófia szakos középiskolai tanár.

1986 – 94: Miskolci Egyetem,Társadalomtudományi Intézet, egy. tanársegéd,

1990 – 1994: egy.adjunktus

1994 – 2001: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,Társadalom- és Tudományfilozófia Tanszék, egy. docens,

1996 – 2001: ME BTK, Társadalom- és Tudományfilozófia Tanszék, tanszékvezető-helyettes.

2001 – 2007: Miskolci Egyetem, BTK, Filozófia Tanszék, tanszékvezető egy. docens

2008 – : Miskolci Egyetem, BTK, Filozófiai Intézet, egyetemi tanár.

2010 – 2013: Miskolci Egyetem, tanulmányi rektorhelyettes

 

Oktatott tárgyak:

Filozófiatörténet, Etikatörténet, A magyarországi filozófiai és etikai gondolkodás története, Általános etika, Klasszikus etikák, Modern etikák, Társadalmi nemek és nyelvhasználat, Gender Studies, Alkalmazott etikák (Szociáletika, Bioetika, Ökológiai etika, Feminista filozófia és -etika, Pedagógiai etika), Szakmódszertan I., Egyenlő esélyű kommunikáció a médiában.

 

Az oktatás szintjei:

 • Nem filozófia szakos előadások és szemináriumok (műszaki tudományi, gazdaságtudományi, jogtudományi, bölcsészettudományi képzésben).
 • Filozófia szakos, később Szabad bölcsész (BA) képzésben főként Filozófia, Etika szakirányon előadások és szemináriumok. A Szabad Bölcsész  Alapszak (BA) Etika szakirány felelőse
 • Etika tanári MA szak felelőse és oktatója; Ember- és társadalomismeret tanári MA szak, Filozófia tanári MA szak, Filozófia Diszciplináris MA szak oktatója, BTK Nyelvtudományi MA szakon oktató, ME Egészségügyi karon a Bioetika tárgy oktatója, ME Gazdaságtudományi Kar Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézet, Környezetfejlesztő szakirány MSc szak, Ökológiai etika oktatója.
 • Szabad bölcsész szak levelező tagozat felelőse 2008-2011.
 • Etika részismereti képzés felelőse 2011 –
 • A Miskolci Egyetem „A” típusú Doktori Programjában alprogram-vezető, majd az ME Filozófiai Doktoriskolájában a Társadalom- és erkölcsfilozófia téma vezetője, több tárgy oktatója. Három hallgatóm szerzett abszolutóriumot a Doktoriskolában.
 • A ME Irodalomtudományi Doktoriskolájában oktató 2013 –

 

Fontosabb tudományos ösztöndíjak, ill. alkotó szakmai tevékenységet elősegítő legfontosabb pályázati támogatások:

Egyéni:

 • Pro Renovanda Cultura Hungariae, Osztrák-Magyar Közös Múlt Szakalapítvány (1992, Bécs, 1 hó)
 • Collegium Hungaricum Wien (1994, Bécs, 1 hó)
 • Szász Oktatási Minisztérium – Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium (1996, Lipcse, 1 hó)
 • Osztrák-Magyar Felvilágosodás-kutatás (1997, Bécs, 1 hó)
 • OTKA – Miskolci Egyetemért Alapítvány, XX. Filozófiai Világkongresszus, részvétel és előadástartás (1998, Boston)
 • Freie Universität Berlin, Otto-Suhr-Institut vendégkutatói meghívása (1998, 1 hó)
 • Collegium Hungaricum Wien – Magyar Ösztöndíj Bizottság (1999, Bécs, 1 hó)
 • Universität Wien kutatói ösztöndíja (2003, Bécs, 1 hó)
 • Miskolci Egyetem BTK Normatív Kutatástámogatás (könyvkiadásra 2003)
 • Széchenyi István Ösztöndíj (2003-2006)
 • Miskolci Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány, IAPh XI. szimpózium, részvétel és előadás (2004, Göteborg)
 • Van-e feminista filozófia? MTA II. Osztály Filozófiai Bizottsága – ME BTK Jegyzetbizottsága (monográfia megjelentetésére, 2005)
 • Herta Nagl-Docekal: Feministishe Philosophie. Ergebnisse, Probleme, Perspektiven.
  Universität Wien – ME BTK Jegyzetbizottsága (szakkönyv fordításra, 2005)
 • Miskolci Egyetem BTK Normatív Kutatástámogatás, IAPh XII. szimpózium, részvétel és előadás (2006, Róma)
 • Etika I-II. Szöveggyűjtemény (Filozófia szakosok és Szabad Bölcsészek számára, ME BTK Jegyzetbizottsága, 2006)
 • A társadalom aspektusai (Lendvai L. Ferenc köszöntésére), MTA Filozófiai Kutatóintézete – ME BTK Filozófiai Intézete, BTK Jegyzetbizottsága etc., 2007-2009

Kollektív:

 • FEFA: Szociáletikai szöveggyűjtemény (1995)
 • MTA – Német Szövetség: Magyar felvilágosodás-kutatás, osztrák-magyar kapcsolatok (1995-99)
 • Felsőoktatási Pályázatok Irodája – Országos Tudományos Diákköri Tanács: XXIII. OTDK Humán Szekció (1997)
 • MKM – MTA: Multikulturalitás-kutatás és konferencia (1997)
 • OKTK – MTA AKP: Magyar filozófiatörténeti kézikönyv, XX. század, I. rész (1997 skk.)
 • OM – FPI: Magyar filozófiatörténeti kézikönyv, XX. század, II. rész (2000 skk.)
 • MTA: Alkalmazott etikai kutatások (1998)
 • MTA – MEA: Nemzeti és európai identitás, kutatás és konferencia (1999)
 • OM – FKFP: Erkölcsfilozófiai problémák a multikulturális társadalmakban (1999)
 • MTA – Magyar Filozófiai Társaság – Miskolci Egyetem BTK: Gerechtigkeit und neue Vertragstheorien (2002)
 • Oktatási Minisztérium: Tudományos Diákköri Kutatási és Művészeti Tevékenység támogatása, Miskolci Egyetem, programvezető (2005)

 

Egyéb szakmai tevékenység:

MTA doktori, egyetemi habilitációs, doktori cselekmények résztvevője (opponens, bizottsági tag):

Tudományos minősítési eljárásban 4 alkalommal vettem részt: ezek közül 2 kandidátusi, 2 pedig MTA doktori eljárás volt.

 • Gausz András kandidátusi védésében (1995) bírálóbizottsági tagság
 • Endreffy Zoltán kandidátusi védésében (1996) bírálóbizottsági tagság
 • Somos Róbert MTA doktori védésében (2004) bírálóbizottsági tagság
 • Perecz László MTA doktori védésében  (2008) bírálóbizottsági titkár

 

Doktori (PhD) cselekményben a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskolája PhD-képzésének fokozat-odaítélési folyamatában orosz nyelvi vizsgabizottsági elnök voltam 3 ízben (2004-2005).

Vendégtanári előadások:

 • Freie Unversitaet Berlin, Osteuropa-Institut (1998. október)
 • Babes-Bolyai Tudományegyetem, Filozófia Tanszék (Kolozsvár, 2000. május)

 

Hazai és nemzetközi tudományos szakbizottságok, társaságok, testületek tagsága:

(A)

 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete tagja 1995 – (köztestületi azonosító:07490)
 • Miskolci Akadémiai Bizottság Filozófiai-Szociológiai-Politológiai Szakbizottság titkára 1989 – 1993
 • MTA Miskolci Területi Bizottság Társadalomelméleti Szakbizottsága titkára 1998 –
 • MTA Miskolci Területi Bizottság Filozófiai Munkabizottsága titkára 1989 – 2001
 • MTA Miskolci Területi Bizottság Társadalomelméleti Szakbizottsága elnöke 2008-2011 , 2011 –

 

(B)

 • OTDT Humán Tudományok Szakmai Bizottsága tagja 1995-1998, 2006-2007
 • XXIII. OTDK Humán Tudományok Szekciója ügyvezető elnöke 1995-1997
 • OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottsága tagja 2004-2005
 • Magyar Filozófiai Társaság (Társadalomfilozófiai és Etikai Szakosztály) tagja 1996-
 • MFT Számvizsgáló Bizottsága elnöke 1998-2003
 • Magyar Alkalmazott Filozófiai Társaság alapító tagja 1997-
 • Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megyei választmányi tagja 1995-2000
 • TIT Megyei Szervezete Ifjúsági Tagozatának vezetője 1995-1997
 • Európai Condorcet Körök Felső-Magyarországi Tagozata alapító elnöke 1996 – 2003

 

(C)

 • Association Internationale des Professeurs de Philosophie (AIPPh) tagja. 1989 –
 • Internationale Georg-Lukács-Gesellschaft tagja. 1997 –
 • Internationale Fichte-Gesellschaft tagja. 1998 –
 • Internationale Hegel-Gesellschaft tagja. 1999 –
 • Internationale Assoziation von Philosophinnen (IAPh) tagja. 2000 –
 • Deutsch-Ungarische Gesellschaft für Philosophie / Német-Magyar Filozófiai Társaság tagja. 2003 –
 • Hungarian National Commission for UNESCO – Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology: A tudományetika oktatása Magyarországon programfelelős 2004 –

 

Konferencia elnökség, szekcióelnökség:

 • Ügyvezető elnök: 1997-1999: Országos Tudományos Diákköri Konferenciák, Humán Tudományi Szekció, ME.
 • Szekcióvezető: a microCAD 2002 Nemzetközi Konferencia (Miskolci Egyetem) bölcsészeti szekciójában;
 • Továbbá a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ által szervezett országos konferencián (2003).

 

Pályázati bírálatokban, bíráló bizottságokban való részvétel, könyv- és folyóirat-lektorálás:

 • FEFA és OTKA pályázatok elbírálásában 6 alkalommal vettem részt.
 • Lektorálás: kb. 8- 10 szakkönyv, tankönyv.

 

Folyóiratok, sorozatok szerkesztőbizottságában való részvétel:

 • A Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica szerkesztőbizottságának tagja 2003-tól.

 

Intézményen belüli bizottsági, testületi tevékenység:

 • ME Tudományos Diákköri Tanács tagja 1992-1997, 2003-2007
 • ME BTK Tudományos Diákköri Tanács elnöke 1992-1997, 2003- 2007
 • ME Bölcsészeti Kar Tanácsa választott tagja 1992-2003, tagja 2003-2008
 • ME BTK Jegyzetkiadási Bizottság tagja 1996-2010
 • ME BTK Minőségbiztosítási Bizottság tagja 2001-2010
 • ME BTK Tanulmányi Bizottság tagja 2002-2008, és 2013-2016.jún.
 • ME BTK Fegyelmi Bizottsága tagja 2013-2017. jún.
 • ME Bölcsészettudományi Kar Doktori Tanácsa tagja 2007-2010
 • ME Bölcsészettudományi Kar Habilitációs Bizottsága tagja 2007-2009, 2009-2012
 • ME Bölcsészettudományi Kara (Filozófiai Intézet) Záróvizsga Bizottsága elnöke 2002-2005, 2005-2008, 2009-2011, 2012-2014.dec.)
 • Záróvizsgabizottsági elnök ME Comenius Főiskolai kara, tanítói szak, óvodapedagógusi szak 2012, 2013
 • ME BTK Egyetemi tanári pályázatot elbíráló Bizottság elnöke 2012, 2013, e Bizottság tagja  2 alkalommal, 2009- 2012
 • ME Doktori Tanácsa póttagja 2005-2007
 • ME Doktori Tanácsa tagja 2008-2012
 • ME Irodalomtudományok Tudományági Habilitációs Bizottság tagja 2013-
 • ME Filozófiai Doktoriskola elnök-helyettese 2007-2008
 • ME Etikai Kódex Bizottsága tagja 2005, 2008
 • ME Etikai Bizottsága póttagja 2008-2010
 • ME Szenátusának tagja 2010-2013
 • ME Kockázatkezelői Bizottság tagja 2010-2013
 • ME Jogorvoslati Bizottság elnöke 2010-2013
 • ME Beiskolázási Bizottság elnöke 2010-2013
 • ME Esélyegyenlőségi Bizottságnak elnöke 2007-2010
 • ME Kitüntetési Bizottság tagja 2011-2014

 

Szakmai kitüntetések és díjak:

 • Tudással Magyarországért Jubileumi Emlékérem (Országos Tudományos Diákköri Tanács) 2001.
 • Széchenyi István Ösztöndíj 2003 – 2006
 • Kiváló Oktató Diploma (ME) 2005.
 • Elismerő Oklevél kari TDK-vezetői munkáért, ME BTK , 2007.
 • Pro Universitate (Miskolci Egyetem) 2012.