Találatok
Szerző: Makai Péter

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2020

FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2020
MTA Miskolci Területi Bizottságának Filozófiai Munkabizottsága
ME BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Filozófiai Munkabizottsága és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete filozófiai esszépályázatot hirdet a 2019/2020-as tanévre olyan középiskolai tanulók részére, akiket mélyebben foglalkoztatnak filozófiai és etikai kérdések, elgondolásaikat pedig írásbeli formában szívesen osztják meg másokkal. A pályázóktól 5-15 oldalas dolgozatokat várunk, amelyben az alább megadott pályázati kérdések közül választott témáról írnak. A felvetett problémák részben a fiatalságot intenzíven foglalkoztató kérdésekhez, részben pedig aktuális közéleti-kulturális eseményekhez igazodnak, így a leendő pályázónak nem kell attól tartania, hogy kizárólag elvont témákról írhat. A lehetőségek közül olyan témát választhat, amely közelebb áll hozzá, s nagy szabadságot élvez a feldolgozás módjában is. A legjobb dolgozatokat díjjal jutalmazzuk – az I. helyezett 15 eFt, a II. helyezett 10 eFt, a III. helyezett 5 eFt értékű könyvutalványban részesül.

A pályamunkák beküldésének határideje: 2020. június 1. Arra kérjük a pályázókat, hogy az elektronikusan vagy postai úton küldött dokumentumokat lássák el az „ESSZÉPÁLYÁZAT – 2020” jeligével, továbbá a pályázók azonosítását és elérhetőségét biztosító információkkal. Ez utóbbiak közé tartozik a pályázó középfokú oktatási intézményének neve és címe. Adott esetben, kérjük, adják meg a pályázat elkészítéséhez segítséget nyújtó felkészítő tanár nevét.

TEMATIKUS KÉRDÉSEK –
FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2020

(I.)

A közgondolkodás szerint a gyakorlati hasznosításra alkalmas tudományos felfedezések jelentőségük függvényében jótékony segítséget jelentenek az emberiséget érintő problémák megoldásához. Számos példát találunk azonban arra, amikor az eredmények alkalmazása idővel olyan problémákat keletkeztetett, melyek veszélyével előzetesen nem számoltunk, sőt, előre meg sem jósolhattuk volna azokat. Használd a képzelőerőd, és gondolj ki egy olyan tudományos felfedezést vagy újítást, amely korábban nem ismert, vagy csak elméletben létező, de a felfedezést és az alkalmazást megelőzően nem időszerű problémát/problémákat hívna elő vagy tenne aktuálissá! Érvelj az adott felfedezés alkalmazása mellett vagy ellen, illetve amennyiben szükséges, ismertesd az adott probléma megoldására, elhárítására vagy kezelésére szolgáló javaslataidat!

(II.)

A közelmúltban nagy vitát és közfigyelmet váltott ki a 17 éves holland lány, Noa Pothoven esete, aki évek óta súlyosbodó depressziója okán a nyilvánosság előtt és családja támogatásával halálra éheztette magát, s bár a viták kezdetben az euthanázia és az asszisztált öngyilkosság megítélése, szabályozása körül forogtak, az eset felvet számos, jóval általánosabb kérdést. Egyike ezeknek a felnőtt-volt és az autonóm döntés lehetséges kritériumaira vonatkozik. Véleményed szerint a megfelelő jogi aktusokon túl mik lehetnek a nagykorúság, illetve az autonóm döntés kritériumai? Hozhat-e és mennyiben autonóm döntést egy nem nagykorú személy? Válaszaid minden esetben indokold! Véleményed kifejtheted az adott eset kapcsán, de attól függetlenül is.

Cím: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
3515 Miskolc–Egyetemváros; B/2. ép. 208.
Tel.: +36-46-565-111/21-33
E-mail: bollev@uni-miskolc.hu
Web: http://filozofia.uni-miskolc.hu/